Na het overlijden

Zaken die u moet afhandelen wanneer uw naaste komt te overlijden

Hoewel het wellicht het laatste is waarover u wilt nadenken, is het van groot belang dat u op de hoogte bent van de zaken die geregeld moeten worden rond het overlijden van uw naaste. Zo zijn er zaken die direct na het overlijden afgehandeld dienen te worden en zijn er zaken die op langere termijn van belang zijn. Terwijl u afscheid neemt van een dierbare, kunnen met name de financiële aspecten rond het overlijden zorgen voor extra druk. Om u te helpen deze druk te verlichten en het overzicht te bewaren, hebben wij alle relevante informatie voor u op een rij gezet.

N.B. Volledigheidshalve treft u hier meer onderwerpen die voorbij komen in overlijdensgevallen dan alleen gericht op geld lenen.

Arts en doodsoorzaak

Na het overlijden van een naaste moet er een arts geraadpleegd worden. Hij of zij moet vaststellen of het een natuurlijke of niet-natuurlijke dood betreft. Vervolgens zal er een A-verklaring of B-verklaring afgegeven worden. Op dit document staan de naam, geboortedatum en overlijdensdatum genoteerd.


Lees meer

Banken en kredietverstrekkers

Het kan zijn dat de overledenen ten tijde van overlijden nog openstaande leningen heeft. Het is raadzaam dit goed uit te zoeken en na te gaan wat de consequenties van deze leningen zijn voor de nabestaanden. Eventueel kan worden overwogen de nalatenschap beneficiaur te aanvaarden.

Lees meer

Akte van overlijden & de uitvaart

Na overlijden moet aangifte van overlijden gedaan worden bij de burgerlijke stand. Vervolgens kan begonnen worden met het regelen van de uitvaart. Soms heeft de overledene een codicil waarin wensen ten aanzien van de uitvaart staan vermeld.

Lees meer

In het buitenland overleden

Is er sprake van overlijden in het buitenland, dan dienen er een aantal zaken extra geregeld te worden ten opzichte wanneer iemand in Nederland overlijdt. Dit is mede afhankelijk of de overledene woonachtig was in het buitenland of in Nederland.

Lees meer

Financiën

Bij het overlijden dienen er ook veel financiële zaken geregeld te worden. Naast de kosten van de uitvaart moet er uitgezocht worden of er bijvoorbeeld overlijdens- of uitvaartverzekeringen zijn. Ook dienen er zaken geregeld te worden omtrent belastingen, huur of hypotheek en verzekeringsmaatschappijen.

Lees meer

Persoonlijke contacten

Informeer alle persoonlijke contacten en instanties over het overlijden waarmee de overledene mee in contact was. Zodoende kunnen deze instanties het overlijden in hun administratie verwerken en zullen onder andere abonnementen en lidmaatschappen worden opgezegd en zullen automatische betalingen worden stop gezet.

Lees meer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram