Wegwijs in financiële ruimte
Geld lenen kost geld

Hoe wordt mijn lening berekend?

Lage vaste rente v.a. 6,6%
Bereken je mogelijkheden

Hoe jouw lening wordt berekend?

Wanneer je een offerte voor een lening aanvraagt via Geldshop, dan beoordelen de kredietverstrekkers of zij jou een voorlopig voorstel willen doen of niet en wat eventueel een verantwoord kredietmaximum is voor jou. Zij maken die beoordeling op basis van jouw financiële situatie en de uitslag van de toetsing bij het BKR in Tiel.

Berekening verantwoord kredietmaximum

Om ervoor te zorgen dat je op een verantwoorde manier gaat lenen, kijkt de kredietverstrekker naar het zogeheten ‘verantwoord kredietmaximum’. Dit wordt vastgesteld aan de hand van:

 • jouw netto (gezins)inkomen
 • je woonlasten
 • een vaste norm voor levensonderhoud
 • de eventuele kinderopvangkosten die jij betaalt en de kinderopvangtoeslag die jij ontvangt
 • kosten voor je auto (privé of via je werkgever)

Hieronder vind je een aantal specifieke gevallen die van invloed zijn op een verantwoord kredietmaximum.

Woordenlijst acceptatievoorwaarden:

0-urencontract / oproepkracht

Inkomen uit een 0-urencontract of als oproepkracht wordt door de kredietverstrekkers voor maximaal 70% meegenomen, mits je minimaal 3 jaar werkervaring kunt aantonen.

Provisie

Als jouw inkomen deels uit provisie bestaat, dan wordt dit deel van het inkomen voor maximaal 100% genomen, mits dit structureel is, en aantoonbaar over een periode van de laatste 12 maanden.

13e maand

Krijg je een 13e maand, dan wordt dit bedrag door de kredietverstrekkers voor 100% meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Tijdelijk dienstverband

Heb je inkomen uit een tijdelijk dienstverband, dan nemen de kredietverstrekkers 70% van het inkomen mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum. Heb je een intentieverklaring, dan kan je inkomen voor 100% meegenomen in de berekening.

2e hypotheek

Als je een tweede hypotheek hebt, gaat je verantwoord kredietmaximum omlaag. De kredietverstrekkers brengen namelijk minimaal 1,5% van de limiet van deze tweede hypotheek in mindering op jouw afloscapaciteit. Heb je bijvoorbeeld een tweede hypotheek van 25.000 euro, dan wordt er 375 euro van jouw afloscapaciteit afgetrokken.

Uitzendbureau

Bent je werkzaam als uitzendkracht dan is het afhankelijk van de fase van de uitzendovereenkomst of het inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.

In geval van:

 • Fase A / 1 + 2, wordt het inkomen meestal niet meegenomen in de berekening. Soms is er een uitzondering en wordt 70% van je inkomen meegenomen in de berekening. Je moet dan wel over 12 maanden loonstroken aan kunnen tonen, minimaal 3 maanden in dienst zijn en beschikken over minimaal aantoonbare werkervaring.
 • Fase B / 3, wordt het inkomen meestal voor 70% meegenomen in de berekening. Als uitzondering kan gelden dat er met 100% wordt gerekend. Je resterende contractduur moet dan wel minimaal 6 maanden zijn. Heb je minder dan 6 maanden contractduur en een intentieverklaring, dan kan er ook met 100% gerekend worden.
 • Fase C / 4, wordt het inkomen volledig (100%) meegenomen in de berekening.
Alimentatie (ontvangen)

Ontvang je partner- of kinderalimentatie, dan wordt dit door de kredietverstrekkers meegenomen als inkomstenbron in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum. Wel geldt er een voorwaarde dat je de alimentatie de tijdens de hele looptijd van de lening gaat ontvangen.

Alimentatie (te betalen)

Betaal je alimentatie, dan brengen de kredietverstrekkers dit bedrag in mindering op jouw afloscapaciteit met als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.

Bestaande leningen

Heb je al bestaande leningen die je niet met de nieuw aan te vragen lening gaat inlossen, dan brengen de kredietverstrekkers in geval van een doorlopend krediet 2% van de limiet en in geval van een persoonlijke lening de werkelijke maandlast in mindering op jouw afloscapaciteit. Dit heeft als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.

DUO

Heb je een DUO lening, dan is het afhankelijk of je al aan het aflossen bent of niet:

 • Ben je aan het aflossen, dan wordt er rekening gehouden met de werkelijke last die je betaalt voor de DUO lening
 • Ben je nog niet aan het aflossen, dan wordt er met een fictieve maandlast van 0,65% van de studieschuld gerekend in geval van het oude stelstel en met 0,35% van de studieschuld in geval van het nieuwe leenstelsel
WAO / WIA / WGA / WAJONG

Voor inkomen uit een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid gelden de volgende percentages:

 • (oude) WAO: maximaal 100%
 • WGA: maximaal 75%
 • Wajong: maximaal 100%
 • IVA: maximaal 100%
Defensie

Werk je voor het ministerie van Defensie, dan is het afhankelijk van de fase van de arbeidsovereenkomst of jouw inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

In geval van:

 • Fase I, wordt het inkomen voor 70% meegenomen in de berekening.
 • Fase II & III, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening.
WSW / sociale werkplaats

Als jij inkomen krijgt in het kader van WSW dan kan jouw inkomen voor maximaal 100% meegenomen worden in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Huur

Heb je een huurwoning, dan nemen de kredietverstrekkers jouw kale huurlast (de huurprijs die je betaalt zonder de servicekosten en de kosten voor gas/water/elektriciteit) minus eventuele huurtoeslag, mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum (met een minimum van 229 euro).

WW / Bijstand

Inkomen uit een werkloosheids- of bijstandsuitkering wordt door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Hypotheek

Heb je een koopwoning, dan rekenen de kredietverstrekkers met 90% van jouw bruto hypotheeklast (inclusief aflossing en levensverzekering) in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Zelfstandig ondernemer

Als je over de afgelopen volledige 3 boekjaren cijfers kunt aantonen, dan kun je onder voorwaarden geld lenen via Geldshop. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Inwonend

In geval van een inwonende of thuiswonende woonsituatie, rekenen kredietverstrekkers met een woonlast van 33% van het netto inkomen (met een maximum van 750 euro), in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Ziektewet

Ben je werkzaam bij een werkgeven en ben je ziek, dan wordt je inkomen als volgt meegenomen in de berekening van het kredietmaximum:\

 • 100% als je een paar dagen ziek bent
 • 70% als je langer dan een paar dagen ziek bent, maar maximaal 1 maand
 • 0% als je langer dan een maand ziek bent
Nationaliteit (anders dan Nederlands)

Heb je een buitenlandse nationaliteit, dan nemen de kredietverstrekkers jouw inkomen als volgt mee in de berekening: van jouw verantwoord kredietmaximum:

 • Heb je een koopwoning , kun je aantonen dat je minimaal 12 maanden hebt gewerkt in Nederland en staan er bij het BKR reeds kredieten minimaal 12 maanden geregistreerd? Dan wordt er gerekend met 100% van je inkomen.
 • Heb je een koopwoning , kun je aantonen dat je minimaal 36 maanden hebt gewerkt in Nederland en staan er bij het BKR reeds kredieten minimaal 36 maanden geregistreerd? Dan wordt er gerekend met 100% van je inkomen.
Zorgtoeslag  & Kindgebonden budget

Deze toeslagen zijn niet bedoeld om de maandlasten van een lening mee te betalen. Daarom zien de kredietverstrekkers deze toeslagen niet als structurele inkomstenbronnen en worden daarom niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Kosten voor kinderopvang

Maak je gebruik van kinderopvang? Dan wordt er rekening gehouden met de kosten die jij voor de opvang betaalt en de hoogte van het bedrag dat jij krijgt als kinderopvangtoeslag.

ORT / ploegentoeslag

Als jouw inkomen deels uit onregelmatigheidstoeslag of andere vaste toeslagen bestaat en deze toeslagen zijn aantoonbaar structureel, dan nemen de kredietverstrekkers dit inkomen voor 100% mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Overwerk

Als jouw inkomen deels uit overwerk bestaat en dit overwerk is aantoonbaar structureel, dan nemen de kredietverstrekkers dit inkomen volledig mee.

PGB

Inkomen uit een persoonsgebonden budget wordt door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Proeftijd

Heb je een baan, maar zit je nog in je proeftijd? Dan wordt dit inkomen niet door de kredietverstrekkers meegenomen in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum. Het is dan aan te raden te wachten tot je uit je proeftijd bent.

Overige acceptatiecriteria

Daarnaast zijn er nog andere zaken die van invloed kunnen zijn op de eventuele acceptatie van jouw kredietaanvraag. Enkele voorbeelden:

 • Je hebt te weinig inkomen om het gewenste bedrag verantwoord te kunnen lenen
 • Je hebt in relatief korte tijd meerdere kredietaanvragen gedaan of er zijn meerdere kredieten uitbetaald
 • Je hebt een bestaande lening die in relatief korte looptijd meerdere malen is verhoogd
 • Je behoort tot een kwetsbare doelgroep (bijvoorbeeld: jongeren die nog thuis wonen en geen ervaring hebben met geld lenen)
 • Je hebt tot op heden geen lening gehad en je wil ineens een groot bedrag lenen. Omdat je betaalgedrag niet getoetst kan worden, vinden kredietverstrekkers dit een te groot risico. Begin met een lager bedrag.
 • Je hebt slechts ervaring met het lenen van een klein bedrag en u maakt nu een sprong naar het leenmaximum
 • Je hebt een inkomen uit een risicovolle sector
 • Je hebt al een lening lopen bij een andere kredietverstrekker en jouw betaalverloop is niet naar wens van de kredietverstrekker (bijvoorbeeld wanneer je structureel te laat betaalt)

Staat jouw situatie er niet tussen?

Neem in dat geval gerust contact met ons op, we gaan graag voor jou na wat jouw leenmogelijkheden zijn.

 

Meer over onze dienstverlening

Wil je weten wat je kunt verwachten als je je lening aanvraagt via Geldshop? Lees dan meer over onze dienstverlening.

Een persoonlijke lening via Geldshop

Tarieven
Bij Geldshop kun je in aanmerking komen voor een persoonlijke lening van min. € 2.500 en maximaal € 150.000. Het bijbehorende jaarlijks kostenpercentage (JKP) is afhankelijk van jouw persoonlijke (financiële) situatie en de hoogte van het leenbedrag. Het jaarlijks kostenpercentage is minimaal 3,6% en maximaal 9,0%.
Totale kredietbedrag €5.000,- €25.000,- €50.000,-
Min JKP*[jkp bedrag="5000"]%[jkp bedrag="25000"]%[jkp bedrag="50000"]%
Min. looptijd (mnd)666
Max. looptijd (mnd)120180180
*JKP is jaarlijks kosten percentage
Rekenvoorbeeld
Hieronder zie je rekenvoorbeelden van persoonlijke leningen van € 5.000, € 25.000 en € 50.000. De leningen hebben alle drie een vaste looptijd van 96 maanden. De rente blijft de hele looptijd dezelfde. Dit zijn slechts voorbeelden; andere rentes, looptijden en maandbedragen zijn mogelijk. Het jaarlijks kostenpercentage zal nooit hoger zijn dan het wettelijk maximum van 10,0%. Je kunt geen rechten ontlenen aan de hieronder getoonde informatie. Zet- en spelfouten voorbehouden.
Totale kredietbedrag €5.000,- €25.000,- €50.000,-
Maandbedrag* €75 €339 €679
Vaste debetrente op jaarbasis v.a. 9.9% 7.1% 7.1%
JKP* v.a. 9.9% 7.1% 7.1%
Duur van de overeenkomst (mnd)** 96 96 96
Totaal terug te betalen bedrag € 7,152 € 32,573 € 65,146
** Er zijn andere looptijden mogelijk met een minimum van 6 maanden en een maximum van 180 maanden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram