Wegwijs in financiële ruimte
Geld lenen kost geld

Beloningsbeleid

Lage vaste rente v.a. 6,6%
Bereken je mogelijkheden

Ontdek ons beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Geldshop is gericht op het aantrekken en aan zich binden van goede, gekwalificeerde medewerkers, op zodanige wijze dat de integriteit en soliditeit van Geldshop niet in gevaar komt. Dit houdt onder andere in dat het beloningsbeleid geen prikkels bevat die kunnen leiden tot onzorgvuldige behandeling van onze klanten.
Doel van het beleid is het voorkomen van commerciële prikkels waarbij kwaliteit en klanttevredenheid naar de achtergrond verdwijnen. Het beleid wil perverse prikkels voorkomen, oftewel als financieel dienstverlener dient niet het eigen gewin, maar stellen wij het klantbelang voorop. Hierbij is rekening gehouden met de volgende punten:

 • het beleid inzake beloningen is erop gericht dat het niet aanmoedigt tot het nemen van risico’s. Hiervoor hebben wij een risicoanalyse opgesteld.
 • variabele beloningsstructuren: er is een maximum gesteld aan variabele beloning.
 • mogelijkheid tot terugvorderen van variabele beloning bij risicovol gedrag van een medewerker.
 • beloning van medewerkers is gericht op een redelijke verhouding kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, waarbij de rekening is gehouden met:
  1. doelstellingen worden vooraf bepaald;
  2. doelstellingen zijn transparant;
  3. doelstellingen zijn SMART
  4. voldoet aan wet- en regelgeving;
  5. medewerkers beschikken te alle tijde over voldoende kennis.

Alle medewerkers van Geldshop ontvangen een vast salaris en vakantiegeld. Afhankelijk van de functie kan een medewerker naast het vaste salaris ook een variabele beloning verdienen. De variabele beloning die medewerkers in beginsel ontvangen is gemaximeerd op 20% van het vaste salaris, waarvan 50% gebaseerd is op niet-financiële criteria.
Het totaal aan variabele beloningen over het afgelopen jaar is minder dan 10 % van de totale salarislasten. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze onderneming niet van toepassing.
De beloning voor de algemeen directeur is vastgesteld door de aandeelhouders. De doelstellingen voor de variabele beloning van directie bevatten zowel kwantitatieve als kwalitatieve, ondernemingsgerichte als individuele doelstellingen, worden jaarlijks geëvalueerd en zijn periodiek onderwerp van bespreking met de aandeelhouders.
De aandeelhouders zijn in de hoedanigheid van beleidsbepaler betrokken bij de bedrijfsvoering van Geldshop. Zij ontvangen geen variabele beloning.

Op zoek naar wat het verdienmodel van Geldshop is? Je leest dit hier

Een persoonlijke lening via Geldshop

Tarieven
Bij Geldshop kun je in aanmerking komen voor een persoonlijke lening van min. € 2.500 en maximaal € 150.000. Het bijbehorende jaarlijks kostenpercentage (JKP) is afhankelijk van jouw persoonlijke (financiële) situatie en de hoogte van het leenbedrag. Het jaarlijks kostenpercentage is minimaal 3,6% en maximaal 9,0%.
Totale kredietbedrag €5.000,- €25.000,- €50.000,-
Min JKP*[jkp bedrag="5000"]%[jkp bedrag="25000"]%[jkp bedrag="50000"]%
Min. looptijd (mnd)666
Max. looptijd (mnd)120180180
*JKP is jaarlijks kosten percentage
Rekenvoorbeeld
Hieronder zie je rekenvoorbeelden van persoonlijke leningen van € 5.000, € 25.000 en € 50.000. De leningen hebben alle drie een vaste looptijd van 96 maanden. De rente blijft de hele looptijd dezelfde. Dit zijn slechts voorbeelden; andere rentes, looptijden en maandbedragen zijn mogelijk. Het jaarlijks kostenpercentage zal nooit hoger zijn dan het wettelijk maximum van 10,0%. Je kunt geen rechten ontlenen aan de hieronder getoonde informatie. Zet- en spelfouten voorbehouden.
Totale kredietbedrag €5.000,- €25.000,- €50.000,-
Maandbedrag* €75 €339 €679
Vaste debetrente op jaarbasis v.a. 9.9% 7.1% 7.1%
JKP* v.a. 9.9% 7.1% 7.1%
Duur van de overeenkomst (mnd)** 96 96 96
Totaal terug te betalen bedrag € 7,152 € 32,573 € 65,146
** Er zijn andere looptijden mogelijk met een minimum van 6 maanden en een maximum van 180 maanden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram