Beloningsbeleid

Duidelijkheid over hoe onze medewerkers worden beloond.

Ontdek ons beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Geldshop is gericht op het aantrekken en aan zich binden van goede, gekwalificeerde medewerkers, op zodanige wijze dat de integriteit en soliditeit van Geldshop niet in gevaar komt. Dit houdt onder andere in dat het beloningsbeleid geen prikkels bevat die kunnen leiden tot onzorgvuldige behandeling van onze klanten.

Doel van het beleid is het voorkomen van commerciële prikkels waarbij kwaliteit en klanttevredenheid naar de achtergrond verdwijnen. Het beleid wil perverse prikkels voorkomen, oftewel als financieel dienstverlener dient niet het eigen gewin, maar stellen wij het klantbelang voorop. Hierbij is rekening gehouden met de volgende punten:

 • het beleid inzake beloningen is erop gericht dat het niet aanmoedigt tot het nemen van risico’s. Hiervoor hebben wij een risicoanalyse opsteld.
 • variabele beloningsstructuren: er is een maximum gesteld aan variabele beloning.
 • mogelijkheid tot terugvorderen van variabele beloning bij risicovol gedrag van een medewerker.
 • beloning van medewerkers is gericht op een redelijke verhouding kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, waarbij de rekening is gehouden met:
  1. doelstellingen worden vooraf bepaald;
  2. doelstellingen zijn transparant;
  3. doelstellingen zijn SMART
  4. voldoet aan wet- en regelgeving;
  5. adviseur geeft te allen tijde aantoonbaar passend advies; en
  6. medewerkers beschikken te alle tijde over voldoende kennis.

Alle medewerkers van Geldshop ontvangen een vast salaris en vakantiegeld. Afhankelijk van de functie kan een medewerker naast het vaste salaris ook een variabele beloning verdienen. De variabele beloning die medewerkers in beginsel ontvangen is gemaximeerd op 20% van het vaste salaris, waarvan 50% gebaseerd is op niet-financiële criteria.

Het totaal aan variabele beloningen over het afgelopen jaar is minder dan 10 % van de totale salarislasten. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

De beloning voor de algemeen directeur is vastgesteld door de aandeelhouders. De doelstellingen voor de variabele beloning van directie bevatten zowel kwantitatieve als kwalitatieve, ondernemingsgerichte als individuele doelstellingen, worden jaarlijks geëvalueerd en zijn periodiek onderwerp van bespreking met de aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn in de hoedanigheid van beleidsbepaler betrokken bij de bedrijfsvoering van Geldshop. Zij ontvangen geen variabele beloning.

Op zoek naar wat het verdienmodel van Geldshop is? U leest dit hier.

We helpen u graag op weg

ma t/m vrij 09:00 - 21:00

Klanten beoordelen ons met een:

9,3

Altijd passend advies

Geldshop heeft altijd een passend advies dat aansluit bij uw situatie.