Geld lenen kost geld

Ontevreden? Laat het ons weten!

Samen lossen we het op.

Klantenbeleid

Een klacht indienen

Geldshop doet er alles aan om u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over onze service? Laat het ons vooral weten. Op die manier kunnen we u een passende oplossing bieden en kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt ons op de volgende manieren informeren over uw klacht:

We willen uw klacht zo goed en snel mogelijk behandelen. Stuur daarom in ieder geval de volgende gegevens mee met uw klacht:

Als we uw klacht ontvangen hebben, sturen we u binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief informeren we u onder andere over de periode waarbinnen u een reactie van ons mag verwachten.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn klacht?

Wij streven er naar om u binnen drie weken een inhoudelijke reactie op de klacht toe te sturen. Mocht het zo zijn dat wij meer informatie van u nodig hebben, dan laten we u dit schriftelijk weten. In dit schrijven staat dan ook de eventuele nieuwe termijn voor de behandeling van uw klacht.

Wat als ik er niet uitkom met Geldshop?

Geldshop B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het KiFiD. U kunt uw klacht indienen bij het KiFiD vanaf 6 weken nadat u van ons een ontvangstbevestiging hebt ontvangen tot 3 maanden nadat u van ons een antwoord op uw klacht hebt gehad. Het is eventueel ook mogelijk om uw klacht direct bij de rechter in te dienen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-3338999
Website: www.kifid.nl

Klachtenformulier

(Optioneel)

Uw gegevens

(Uw naam bij geboorte)

Hoe kunnen we u bereiken?