Disclaimer

Deze website is eigendom van Geldshop.nl B.V.

De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. Wij zorgen ervoor dat de informatie zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt. Geldshop kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Op de website zijn hyperlinks naar websites of diensten van derden opgenomen. Geldshop is niet verantwoordelijk voor de informatie van deze derden en aanvaardt in dit kader dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo) is eigendom van Geldshop. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Geldhop. U mag de informatie op onze website wel voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op deze website en dat je de informatie ongewijzigd laat.

De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Geldshop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram