Arts en doodsoorzaak

Waarschuwen van de (huis)arts

Bij overlijden dient eerst de betrokken arts of huisarts te worden gewaarschuwd. Hij of zij zal het overlijden officieel moeten vaststellen.

A-verklaring en B-Verklaring

Wanneer de arts het overlijden officieel heeft vastgesteld, zal hij of zij een A-verklaring en B-verklaring afgeven. Op dit document staan de naam, geboortedatum en overlijdensdatum genoteerd. De B-verklaring is een formulier waarop de dienstdoende arts de oorzaak en het tijdstip van overlijden invult. Deze informatie is bedoeld voor de bevolkingsstatistieken. De A-verklaring bevat geen tijdstip en oorzaak van overlijden.

Natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood

Bij het vaststellen van de doodsoorzaak, zal de dienstdoende arts tevens nagaan of het een natuurlijke of niet-natuurlijke dood betreft. Wanneer er sprake is van een niet-natuurlijke dood mag er namelijk geen begraving of crematie plaatsvinden, zonder dat het aspect van strafbaarheid en aansprakelijkheid in relatie tot het overlijden onderzocht of opgehelderd is. Bij een niet-natuurlijke dood zal justitie een onderzoek instellen, en kan er om medewerking worden gevraagd aan de nabestaanden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram