Je naaste is overleden in het buitenland

Wanneer uw naaste in het buitenland komt te overlijden, zijn er verschillende zaken die afgehandeld dienen te worden.

Aangifte van overlijden

Allereerst is het van belang dat u aangifte van overlijden doet in het betreffende land. Net als in Nederland moet dit bij de betreffende gemeente of bij een andere lokale autoriteit worden gedaan. U ontvangt een overlijdensakte welke ook in Nederland geldig is. Wanneer u niet zeker weet waar u aangifte moet doen, is het raadzaam eerst contact op te nemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Wanneer uw naaste komt te overlijden tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland, dan kun u tevens contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Laatstgenoemde kan er zo nodig voor zorgen dat familie in Nederland op de hoogte wordt gebracht van het overlijden.

Locatie van de uitvaart bepalen

Zodra u in bezit bent van een overlijdensakte, moet u aangeven op welke locatie de overledene zal worden begraven of gecremeerd. Wanneer gekozen wordt voor een uitvaart in Nederland moet repatriëring worden aangevraagd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een belangrijk document dat u nodig heeft is het zogenoemde Laissez-passer formulier, dat u nodig heeft om het lichaam van de overledene terug te kunnen brengen naar Nederland. Dit document kunt u opvragen bij lokale autoriteiten.

De overledene was woonachtig in Nederland

Wanneer de overledene in Nederland woonde en tijdelijk in het buitenland verbleef op het moment van overlijden, kunt u als nabestaande het beste contact opnemen met het betreffende reisbureau, of met de Alarmcentrale van de ANWB. Naast het informeren van de betreffende reisorganisatie, dient u tevens contact op te nemen het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De overledene was woonachtig in het buitenland

Wanneer de overledene in het buitenland woonde op het moment van overlijden, dient u als nabestaande contact op te nemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en dient u na te gaan of de overledene een testament heeft opgesteld voor zijn of haar overlijden. Dit laatste kunt u doen door het Centraal Testamentregister te raadplegen. Om te informeren naar de aanwezigheid van een testament dient u in het bezit te zijn van een Akte van Overlijden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de overledene een buitenlands testament heeft opgesteld. Dit kunt u bij een lokale notaris navragen.

Wanneer de overledene langer dan een jaar in het buitenland woonde, kan het tevens voorkomen dat hij of zij belastingplichtig was in het betreffende land. Om deze informatie te achterhalen kunt u het best contact opnemen met de Belastingdienst. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met lokale autoriteiten, de Nederlandse ambassade of het consulaat.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram