Wegwijs in financiële ruimte

AFM bezoekt bemiddelaars voor inzicht in dagelijkse praktijk

Datum: 9 januari 2014

Eind 2013 ontvingen 21 willekeurig geselecteerde adviseurs en bemiddelaars een bezoek van de AFM, om zo inzicht te krijgen in hun dagelijkse praktijk. Financiële partijen vroegen zich echter af of de AFM niet stiekem een verborgen agenda had.

Als je als kind stout bent, neemt Zwarte Piet je mee naar Spanje. Wil je niet slapen? Dan komt het monster in je kast tevoorschijn. Bij sommige financiële partijen wordt in de wandelgangen gefluisterd: ‘Doe dit nou verantwoord, want anders komt de AFM bij je langs…’

De beeldvorming over de AFM is soms anders dan het bedrijf zelf voor ogen heeft. In een artikel geplaatst op Fintool.nl beschrijft de AFM enkele onderwerpen die tijdens de bedrijfsbezoeken aan bod kwamen, waaronder het beeld dat financiële instellingen hebben over de Autoriteit. Zo bleek bij sommige partijen het idee te heersen dat als de AFM bij u langskomt, u een groot probleem heeft. Mede daarom brachten de willekeurige bezoeken vraagtekens met zich mee: Wat kan er precies verwacht worden? Heeft de AFM een verborgen agenda?

Beeld wegnemen

De bedrijfsbezoeken boden volgens de AFM juist de mogelijkheid dit beeld weg te nemen, door toelichting te geven over de manier van werken van de Autoriteit. Naast formele onderzoeken zegt de toezichthouder namelijk als sparringpartner te willen fungeren, zodat bedrijven ook zelf met vragen en problemen bij ze aankloppen.

‘Juist in een periode van grote veranderingen vinden we dit belangrijk. […] In 2013 hebben we activiteiten verricht om de drempel voor u te verlagen. We hebben bijvoorbeeld seminars en workshops georganiseerd. Ook hebben we de website voor uw doelgroep verbeterd. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om de website in te richten naar uw wensen en behoeften. Ook in 2014 zullen wij het nodige doen om met u in gesprek te blijven.’

Toch komt het beeld als strenge leermeester niet zo maar ergens vandaan. De AFM fungeert nou eenmaal als toezichthouder en in deze rol dient zij zo nu en dan ook de nodige tikken, regels en correcties uit te delen.

Vakbekwaamheid

Naast het onderwerp beeldvorming werd er ook gesproken over serviceabonnementen en bekwaamheidseisen. Zo heerste er hier en daar nog onduidelijkheid over de nieuwe vakbekwaamheidseisen die per 1 januari 2014 zijn ingegaan. Kleinere partijen bleken de nieuwe eisen te zien als een grote uitdaging en een aantal adviseurs gaf aan tegen de verhoogde eisen te zijn omdat het hen zwaar belast. Andere adviseurs waren juist voorstander van de strengere eisen en verwachten dat ze bijdragen aan betere advisering.

Serviceabonnementen

Ook werden er diverse vragen gesteld over het gebruik van serviceabonnementen. Met name over het vaststellen van de prijs en onduidelijkheid over de onredelijkheidsnorm, die bepaalt dat de vergoeding die in rekening wordt gebracht niet buitensporig mag zijn in relatie tot de verrichte werkzaamheden voor de klant. Omdat steeds meer financiële dienstverleners serviceabonnementen aanbieden, is de AFM in 2013 gestart met een verkennende analyse. Resultaten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2014 verwacht.

Aanstellingsovereenkomsten

Ten slotte bleek een veel gehoorde klacht te gaan over aanbieders die steeds vaker de samenwerking met adviseurs en bemiddelaars beëindigen als zij niet voldoende productie aanleveren. De AFM zegt dit vooral te zien als een zaak tussen deze partijen, waarbij aanbieders niet met alle bemiddelaars zaken hoeven te doen. Wel zegt de AFM dat het stellen van omzeteisen indruist tegen de geest van het provisieverbod en dat eventuele kwaliteitseisen vanuit de aanbieder er in de eerste plaats op gericht moeten zijn om misstanden te voorkomen.

In de woorden van de AFM: ‘De komende periode zullen wij de samenwerking tussen partijen blijven volgen. Waar mogelijk dragen we bij aan het vinden van oplossingen. Na een periode van grote verschuivingen kost het tijd om de samenwerking opnieuw vorm te geven. Wij hopen dat partijen het belang van de klant ook in deze transitieperiode centraal stellen.’

Recente artikelen

14 april 2021
Geldshop en nazorg

Met het MijnGeldshop Portaal kunnen wij het nazorgproces van onze klanten goed monitoren. Je krijgt, als Geldshop klant, om het jaar het bericht om te laten kijken naar je lening. Hier zitten een aantal stappen aan verbonden en die gaan we vandaag behandelen in de blogpost. Ten eerste de nazorg, wat is dit nou eigenlijk? […]

2 april 2021
De voordelen van MijnGeldshop

MijnGeldshop tijdens het aanvraagproces Als jij op zoek bent naar een passende lening dan is het natuurlijk fijn als dit proces soepel verloopt. Bij Geldshop krijg jij tijdens het doen van een aanvraag ondersteuning van een online omgeving, namelijk MijnGeldshop.  Tijdens het doen van de aanvraag kan jij stap voor stap volgen hoe het met […]

16 maart 2021
Per 1 april 2021 wederom aangescherpte leennorm voor consumptief krediet

In januari 2021 was er een tijdelijke overgangsregeling tussen de nieuwe en oude berekening voor de leennorm. Deze tijdelijke overgangsregeling liep tot 1 april 2021. Wij schreven hier als eens over in een eerdere blog. Per 1 april 2021 komt er een totaal nieuwe rekenmethode om vast te stellen hoeveel iemand maximaal mag lenen. Deze […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram