Wegwijs in financiële ruimte

Achtergronden bij lenen

Datum: 19 april 2017

Geldshop heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de achtergronden bij het lenen van geld. De resultaten geven goed inzicht in het leengedrag van consumenten. In het onderzoek van de bemiddelaar en adviseur in consumptief krediet is gevraagd waarom Nederlanders lenen, voor welk doel, en op welke manier tegen lenen wordt aangekeken vanuit een sociaal perspectief.

Het onderzoek dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Markteffect, waaraan 711 Nederlanders in de leeftijd van 25 tot en met 60 jaar deelnamen, werd in het eerste kwartaal van 2017 gedaan door middel van een online enquête onder een representatieve groep Nederlanders. De belangrijkste bevindingen en conclusies worden in dit artikel weergegeven.

Een op de acht Nederlanders staat rood

Van een zevental financiële producten en diensten is gevraagd of respondenten deze op dit moment afnemen. 30% van de Nederlanders tussen 25 en 60 jaar oud, is in het bezit van een creditcard. Nederlanders van 35 jaar of ouder (36%) beschikken vaker over een creditcard dan respondenten tussen 25 en 34 jaar (19%).

Grafiek 1 Financiele Producten

Verder valt op dat één op de acht Nederlanders tussen 25 en 60 jaar oud (12%), op dit moment rood staat. Een groot deel van de mensen die op dit moment geen gebruik maakt van roodstand, heeft dit in het verleden wel gedaan (48%).

Zo’n 4% van de Nederlanders heeft een doorlopend krediet of een persoonlijke lening lopen bij een kredietverstrekker.

Geld lenen of niet?

Ruim een derde (35%) van de Nederlanders doet niet aan geld lenen vanwege principiële redenen. Nederlanders zijn terughoudend in het aangaan van leningen. 50% van Nederlanders die nu geen doorlopend krediet of persoonlijke lening overweegt, geeft aan te willen sparen voor het doen van een grote aankoop.

Mensen die wel geld zouden willen lenen, maar die dat nu niet overwegen, kiezen voor verschillende kanalen. Nederlanders met een beneden modaal inkomen (36%) zouden zich vaker rechtstreeks tot hun huisbank wenden dan respondenten met een inkomen van 2 keer modaal of meer (28%). Deze laatste groep zou relatief vaker een online aanbieder (18%) of lening adviseur (13%) inschakelen.

Taboe op geld lenen

Op het afsluiten van een lening (geen hypotheek) rust bij veel mensen nog een taboe. Daarom heeft Geldshop aan Nederlanders die momenteel een lening afnemen, gevraagd of familieleden of vrienden weten dat zij een doorlopende lening of persoonlijk krediet hebben.

Grafiek 2 Taboe

Er komt een driedeling naar voren: een derde antwoordt bevestigend en geeft aan daar vrijuit over te praten (32%). Nog eens een derde geeft aan dat bekenden het niet weten, maar dat zij er gerust over zouden praten als het onderwerp ter sprake komt (31%).

Het grootste deel van Nederlanders (37%) geeft aan de lening als privé kwestie te zien. De mensen die er op deze manier over denken, willen er niet over praten met familie en/of vrienden.

Schaamte voor een lening

Liefst 17% van de Nederlanders die een doorlopend krediet of persoonlijke lening heeft afgesloten, schaamt zich hiervoor.

Grafiek 3 Schaamre

Leeftijd, opleidingsniveau en gezinssamenstelling

Leeftijd speelt een grote rol bij de afname van financiële producten en diensten. 37% van de ondervraagden tussen 25 en 34 jaar oud, neemt geen van de bevraagde financiële producten en diensten af. Naarmate men ouder wordt daalt dit percentage. Zo is het percentage voor consumenten van 35 jaar en ouder, nog maar 20%.

Ook opleidingsniveau en gezinssamenstelling spelen een rol bij het gedrag in gebruik van financiële producten. Zo hebben hoger opgeleiden vaker een een credit card (53%) dan lager opgeleiden (17%) en gemiddeld opgeleiden (25%).

In de gezinssamenstelling valt het op dat mensen die twee keer modaal of meer verdienen, vaker een creditcard (57%) hebben dan mensen die een modaal (33%) of beneden modaal inkomen (14%) verdienen.

Hoeveel leent men gemiddeld?

Aan alle respondenten is gevraagd wat het hoogste bedrag is dat zij ooit geleend hebben (hypotheek uitgesloten). Hieruit blijkt dat het gemiddelde leenbedrag over alle respondenten € 10.082,-. bedraagt. Leenbedragen variëren van € 2.500 tot en met € 200.000, waarbij geldt dat 38% nog nooit heeft geleend en 15% tot maximaal € 2.500,- heeft geleend.

Hoe ouder de leeftijdscategorie en hoe hoger het inkomen, hoe hoger het maximaal geleende bedrag. Dit maximaal geleende bedrag is bij mannen gemiddeld hoger dan bij vrouwen. Het hoogste bedrag dat mannen gemiddeld ooit leenden (€ 12.860) is significant hoger dan onder vrouwen (€ 6.700,-).

Waarom leent men?

Nederlanders die momenteel een doorlopend krediet of een persoonlijke lening hebben lopen, hebben hun lening voornamelijk afgesloten om een auto te kunnen kopen (40%), of om een restschuld (30%) te kunnen aflossen. Investeringen in de eigen woning volgen daarna als leendoel.

Grafiek 4 Leendoel

Andere doelen om te lenen (9%) zijn zakelijke doeleinden, medische kosten, het kunnen betalen van een rijopleiding en privé-omstandigheden zoals een echtscheiding.

Waar willen mensen absoluut niet voor lenen?

Er zijn leendoelen waarvoor men absoluut niet zou willen lenen, maar wel voor zou willen sparen. In de meeste gevallen gaat het om luxeartikelen, zoals een vakantie (68%), een elektrische fiets (53%) een boot (37%) of een camper/caravan (34%).

Opvallend is dat ook de auto als leendoel liever vermeden wordt (42%), zeker omdat eerder naar voren kwam dat men juist vaak leent om een auto te kunnen kopen(40%).

Grafiek 5 Geen Leendoel

Overstappen vanwege rentevoordeel?

Zo’n 4% van de Nederlanders heeft een doorlopend krediet of een persoonlijke lening lopen bij een kredietverstrekker. Geldshop heeft gevraagd of deze leners eventueel zouden overstappen naar een onbekende (of minder bekende) gespecialiseerde kredietverstrekker. Hieruit blijkt dat de helft van de Nederlanders een overstap vanwege rentevoordeel overweegt (50%).

Verantwoord lenen

Tot slot is aan mensen met een persoonlijke lening of doorlopend krediet een aantal stellingen voorgelegd. Hieruit is gebleken dat ruim een kwart (27%) van de leners geen planning heeft voor het aflossen van een lening. 5% van de leners is zich niet bewust van de risico’s die aan het lenen van geld zijn verbonden. Tot slot geeft 4% aan, de lening niet onder controle te hebben.

https://markteffect.nl/

Recente artikelen

24 mei 2024
Waar kun je het beste lenen?

Waar kun je het beste lenen? Het lenen van geld is een belangrijke beslissing die je niet lichtvaardig moet nemen. Misschien heb je wel eens nagedacht over waar je het beste kunt lenen. Geen zorgen, je bent niet de enige! In deze blog bespreken we de verschillende opties om geld te lenen en geven we […]

22 mei 2024
Geld lenen bij Qander

Lenen bij Qander Ben je op zoek naar een betrouwbare kredietverstrekker die jou de juiste financiële oplossingen biedt? Dan is Qander wellicht precies wat je zoekt. In deze serie blogs zullen we de geldverstrekkers uitlichten waarvoor Geldshop bemiddelt. Deze keer is het de beurt aan Qander. Met meer dan 25 jaar ervaring en een breed […]

20 mei 2024
Via Geldshop nu ook private lease deals beschikbaar

Ontdek de voordelen van private lease bij Geldshop! Ben je op zoek naar een nieuwe auto, maar wil je niet vastzitten aan de hoge kosten van aanschaf? Dan hebben we goed nieuws voor je! Geldshop biedt namelijk nu ook Private Lease aan. In deze blog vertellen we je alles over deze nieuwe mogelijkheid en waarom […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram