Pas op! Geld lenen kost geld
ma t/m vrij 09:00 - 21:00 en zaterdag 09:00 - 17:00
088 828 22 22
Verantwoord lenen
Altijd passend advies
De meeste aanbieders

Geld lenen v.a. 4,1%

Hoe je lening wordt berekend

Wanneer je een offerte voor een lening aanvraagt via Geldshop, dan beoordelen de kredietverstrekkers of zij jou een voorlopig voorstel willen doen of niet en wat eventueel een verantwoord kredietmaximum is voor jou. Zij maken die beoordeling op basis van jouw financiële situatie en de uitslag van de toetsing bij het BKR in Tiel.

Berekening verantwoord kredietmaximum

Om ervoor te zorgen dat je op een verantwoorde manier gaat lenen, kijkt de kredietverstrekker naar het zogeheten ‘verantwoord kredietmaximum’. Dit wordt berekend door jouw netto (gezins)inkomen te nemen en daar de woonlasten en een vaste norm voor levensonderhoud vanaf te trekken. De uitkomst van deze berekening wordt jouw ‘afloscapaciteit’ genoemd. Hieronder vind je een aantal specifieke gevallen die van invloed zijn op een verantwoord kredietmaximum.

Woordenlijst acceptatievoorwaarden:

0-urencontract / oproepkracht

Inkomen uit een 0-urencontract of als oproepkracht wordt door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

13e maand

Krijg je een 13e maand, dan wordt dit bedrag door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

2e hypotheek

Als je een tweede hypotheek hebt, gaat je verantwoord kredietmaximum omlaag. De kredietverstrekkers brengen namelijk minimaal 1% van de limiet van deze tweede hypotheek in mindering op jouw afloscapaciteit. Heb je bijvoorbeeld een tweede hypotheek van 25.000 euro, dan wordt er 250 euro van je afloscapaciteit afgetrokken.

Alimentatie (ontvangen)

Ontvang je alimentatie, dan wordt dit door de kredietverstrekkers niet meegenomen als inkomstenbron in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Alimentatie (te betalen)

Betaal je alimentatie, dan brengen de kredietverstrekkers dit bedrag in mindering op jouw afloscapaciteit met als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.

Bestaande leningen

Heb je al bestaande leningen die je niet met de nieuw aan te vragen lening gaat inlossen, dan brengen de kredietverstrekkers in geval van een doorlopend krediet 2% van de limiet en in geval van een persoonlijke lening de werkelijke maandlast in mindering op je afloscapaciteit. Dit heeft als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.

Defensie

Werk je voor het ministerie van Defensie, dan is het afhankelijk van de fase van de arbeidsovereenkomst of je inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

In geval van:

 • Fase I, wordt het inkomen voor 70% meegenomen in de berekening.
 • Fase II & III, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening.

Huur

Heb je een huurwoning, dan nemen de kredietverstrekkers je kale huurlast (de huurprijs die je betaalt zonder de servicekosten en de kosten voor gas/water/elektriciteit) minus eventuele huurtoeslag, mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum (met een minimum van 350 euro).

Hypotheek

Heb je een koopwoning, dan rekenen de kredietverstrekkers met 75% van jouw bruto hypotheeklast (inclusief aflossing en levensverzekering) in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Inwonend

In geval van een inwonende of thuiswonende woonsituatie, rekenen kredietverstrekkers met een woonlast van 33% van het netto inkomen(met een minimum van 350 euro), in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Nationaliteit (anders dan Nederlands)

Heb je een buitenlandse nationaliteit, dan nemen de kredietverstrekkers jouw inkomen alleen mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum, als je kunt aantonen dat je 3 jaar aaneengesloten werkervaring in Nederland hebt. Daarnaast dienen er bestaande of reeds afbetaalde lening(en) op het BKR zichtbaar te zijn die minimaal 36 maanden geleden zijn geregistreerd.

ORT / ploegentoeslag

Als jouw inkomen deels uit onregelmatigheidstoeslag of andere vaste toeslagen bestaat en deze toeslagen zijn aantoonbaar structureel, dan nemen de kredietverstrekkers dit inkomen voor 100% mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Overwerk

Als jouw inkomen deels uit overwerk bestaat en dit overwerk is aantoonbaar structureel, dan nemen de kredietverstrekkers dit deel van het inkomen (met een maximum van 8 uur overwerk) voor 50% mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum. Dit geldt echter niet als je werkzaam bent als internationaal vrachtwagenchauffeur. In dat geval wordt er in bepaalde gevallen gerekend met maximaal100% van het structurele overwerk.

PGB

Inkomen uit een persoonsgebonden budget wordt door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Proeftijd

Heb je een baan, maar zit je nog in je proeftijd? Dan wordt dit inkomen niet door de kredietverstrekkers meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Provisie

Als jouw inkomen deels uit provisie bestaat, dan wordt dit deel van het inkomen voor maximaal 50% genomen over een periode te berekenen van minimaal 3 maanden.

Tijdelijk dienstverband

Heb je inkomen uit een tijdelijk dienstverband, dan nemen de kredietverstrekkers 70% van het inkomen mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum. Dit is ongeacht of je een intentieverklaring kunt overleggen of niet. Uitzondering hierop is wanneer je 30 jaar of ouder bent en in een koophuis woont. In dat geval wordt er met 100% van je inkomen gerekend.

Uitzendbureau

Ben je werkzaam als uitzendkracht dan is het afhankelijk van de fase van de uitzendovereenkomst of het inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

In geval van:

 • Fase A / 1 + 2, wordt het inkomen niet meegenomen in de berekening.
 • Fase B / 3, wordt het inkomen voor 70% meegenomen in de berekening.
 • Fase C / 4, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening.

WAO / WIA / WGA / WAJONG

Inkomen uit een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid wordt in bepaalde gevallen door de kredietverstrekkers voor 80% of 100% meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum. Echter alleen in geval van IVA of Wajong. In geval van een WGA uitkering, zal dit deel van het inkomen niet meegenomen worden in de berekening.

In onderstaande gevallen nemen de kredietverstrekkers 70% van dit inkomen mee in de berekening:

 • als je bent geboren na 1 juli 1954
 • als je partner een van de genoemde uitkeringen ontvangt

WSW / sociale werkplaats

Als je inkomen krijgt in het kader van WSW dan is het afhankelijk van je loonschaal of het inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

In geval van:

 • Loonschaal A t/m D, wordt het inkomen volledig meegenomen. (maximaal leenbedrag is dan 15.000 inclusief bestaande leningen op BKR)
 • Loonschaal E t/m I, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening zonder beperking van een maximaal bedrag.

WW / Bijstand

Inkomen uit een werkloosheids- of bijstandsuitkering wordt door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.

Zelfstandig ondernemer

Als je ten minste 3 aaneengesloten jaren actief bent geweest als zelfstandig ondernemer én je bent in het bezit van een eigen huis, dan kun je onder voorwaarden geld lenen via Geldshop. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Ziektewet

Indien er sprake is van een aaneengesloten periode van ziekte langer dan 20 dagen dan wordt het inkomen voor 70% door de kredietverstrekkers meegenomen.

Zorgtoeslag / Kinderopvangtoeslag / Kindgebonden budget

Deze toeslagen zijn niet bedoeld om de maandlasten van een lening mee te betalen. Daarom zien de kredietverstrekkers deze toeslagen niet als structurele inkomstenbronnen en worden daarom niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Overige acceptatiecriteria

Daarnaast zijn er nog andere zaken die van invloed kunnen zijn op de eventuele acceptatie van jouw kredietaanvraag. Enkele voorbeelden:

 • Je hebt te weinig inkomen om dit bedrag verantwoord te kunnen lenen Je hebt in relatief korte tijd meerdere kredietaanvragen gedaan of er zijn meerdere kredieten uitbetaald
 • Je hebt een bestaande lening die in relatief korte looptijd meerdere malen is verhoogd
 • Je behoort tot een kwetsbare doelgroep (bijvoorbeeld: jongeren die nog thuis wonen en geen ervaring hebben met geld lenen)
 • Je hebt tot op heden geen lening gehad, hierdoor kan jouw betaalmoraliteit niet getoetst worden
 • Je hebt slechts ervaring met het lenen van een klein bedrag en je maakt nu een sprong naar het leenmaximum
 • Je hebt een inkomen uit een risicovolle sector
 • Je hebt al een lening lopen bij een andere kredietverstrekker en jouw betaalverloop is niet naar wens van de kredietverstrekker (bijvoorbeeld wanneer je structureel te laat betaalt)

Is het van belang waarvoor ik het geld wil lenen?

U bent vrij om zelf uw leendoel te kiezen. We raden u wel aan om de leenvorm aan te… Lees meer

Hoe kan ik een lening aanvragen?

Offertes aanvragen kan bij ons zowel telefonisch als online. Bel 088 - 828 22 22 of dien direct online… Lees meer

Kan ik via Geldshop lenen als ik een BKR codering heb?

Als u een codering hebt bij het BKR, dan betekent dat er bijzonderheden zijn ontstaan op een eerder afgesloten… Lees meer

Laatste nieuws

Een persoonlijke lening via Geldshop

Tarieven

Bij Geldshop kunt u in aanmerking komen voor een persoonlijke lening van min. € 2.500 en maximaal € 75.000. Het bijbehorende jaarlijks kostenpercentage (JKP) is afhankelijk van uw persoonlijke (financiële) situatie en de hoogte van het leenbedrag. Het jaarlijks kostenpercentage is minimaal 4,1% en maximaal 14,0%.

Totale kredietbedrag €2,500,- €25,000,- €75,000,-
Min JKP* 8.9% 4.1% 4.1%
Max JKP* 14.0% 8.8% 9.0%
Min. looptijd (mnd) 6 6 6
Max looptijd (mnd) 190 180 180

*JKP is jaarlijks kosten percentage

Rekenvoorbeeld

Hieronder ziet u rekenvoorbeelden van persoonlijke leningen van € 2.500, € 25.000 en € 75.000. De leningen hebben alle drie een vaste looptijd van 60 maanden. De rente blijft de hele looptijd dezelfde. Dit zijn slechts voorbeelden; andere rentes, looptijden en maandbedragen zijn mogelijk. Het jaarlijks kostenpercentage zal nooit hoger zijn dan het wettelijk maximum van 14,0%. U kunt geen rechten ontlenen aan de hieronder getoonde informatie. Zet- en spelfouten voorbehouden.

Totale kredietbedrag €2,500,- €25,000,- €75,000,-
Maandbedrag €52 €463 €1,382
Vaste debetrente op jaarbasis 9.4% 4.1% 4.1%
JKP* 9.4% 4.1% 4.1%
Duur van de overeenkomst (mnd)** 60 60 60
Totaal terug te betalen bedrag €3,115 €27,638 €82,915

** Er zijn andere looptijden mogelijk met een minimum van 6 maanden en een maximum van 180 maanden