Wegwijs in financiële ruimte

Onderling geld lenen

Datum: 29 september 2020

Misschien heb je het zelf al is meegemaakt: een onderhandse geldlening. Je kunt geld uitgeleend hebben aan een vriend of familielid of wellicht heb je zelf geld geleend van een bekende. Onderhands geld lenen klinkt simpel, maar kan ook nadelen met zich mee brengen. Probeer daarom altijd de afspraken die er gemaakt zijn, vast te leggen in een overeenkomst. 

Onderhandse geldlening

Volgens het Nibud had in 2018 zo’n 5% van de Nederlandse bevolking een onderhandse geldlening. Dit zijn meestal bedragen van een paar honderd euro. Enkele keren worden er zelfs onderhandse hypotheken afgesloten. Ongeacht de grootte van het bedrag is het altijd belangrijk om goede afspraken te maken. Deze afspraken kun je het beste vastleggen in een leenovereenkomst. Niemand zit te wachten op onenigheden en al helemaal niet wanneer je geld bij vrienden of familieleden leent. 

Afspraken vastleggen

In een leenovereenkomst staat alle informatie over de lening zelf, over de ontvanger van de lening en over de verstrekker van de lening. Banken zorgen altijd voor een leenovereenkomst. Wanneer je er voor kiest om onderhands te lenen of onderhands een lening te verschaffen, laat dan de leenovereenkomst vastleggen door een notaris. Al helemaal wanneer het om een groot bedrag gaat. 

Het is van belang dat de volgende onderwerpen zijn opgenomen in de overeenkomst:

  • naam van zowel de ontvanger als verstrekker;
  • adres van zowel de ontvanger als verstrekker;
  • datum en plaats op het moment van vastleggen van de afspraken;
  • de hoogte en looptijd van het geleende bedrag;
  • de vastgestelde rente voor de lening;
  • mate van aflossen;
  • handtekening van zowel de ontvanger als verstrekker.

Rente onderhandse lening

Belangrijk is om een rente vast te leggen die conform de markt is. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een laag rentepercentage, bestaat er een kans dat de belastingdienst de lening niet ziet als een lening, maar als een gift. Dat kan problemen opleveren met de belastingdienst.

Keuze om wel of niet onderling te lenen

Het is een mooi gebaar om vrienden of familie te kunnen helpen door het uitlenen van geld en andersom natuurlijk ook. Toch is het verstandig jezelf goed af te vragen of het wel verstandig is om onderling geld (uit) te lenen. Het kan gebeuren dat het een familielid niet lukt om het geld terug te betalen en wat gebeurt er wanneer de verstrekker later in de problemen komt door het te veel uitlenen van geld? Daarnaast is het ook niet fijn om bij elke uitgave die je doet verantwoording te moeten afleggen bij de verstrekker van het geld. Denk dus van te voren erg goed na over het onderhands geld (uit)lenen. Niets is namelijk belangrijker dan een goede familieband of vriendschap. 

Recente artikelen

21 mei 2021
Het gebruiken van je vakantiegeld

Veel mensen krijgen deze maand hun vakantiegeld. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat het vakantiegeld over de afgelopen jaren meestal wordt gebruikt voor het betalen van de vakantie en/of de kosten tijdens de vakantie. Maar door de coronacrisis is dat dit jaar heel anders. Het is namelijk nog helemaal niet zeker dat de zomervakantie […]

6 mei 2021
Hoe kijken kredietverstrekkers naar een studielening?

Recent heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Nederlandse Overheid aangeraden om de studieschuld van (oud)-studenten op het Bureau Krediet Registratie (BKR) toe te voegen. Maatschappelijk ontstond na dit bericht enige rumoer onder de consument en de kredietaanbieders.  Toen het nieuwe sociale leenstelsel voor studenten werd ingevoerd is afgesproken dat de studenten na het afronden […]

28 april 2021
Rente van doorlopende kredieten bij Santander en de HDV ten onrechte te hoog

Als jij als klant een doorlopend krediet hebt bij Santander en/of de Hollandse Disconto Voorschotbank (HDV), dan bestaat de kans dat jij al jarenlang ten onrechte een té hoge rente op jouw lening hebt betaald. Onlangs heeft het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (KIFID) een oordeel uitgesproken over deze doorlopende kredieten. Eerder heeft het KIFID ook […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram