Wegwijs in financiële ruimte

Kansen voor ouderen op de kredietmarkt

Datum: 28 november 2013

Dat lenen vaak maar tot je 60e leeftijdsgrens kan, is al langere tijd een hekelpunt voor veel ouderen. Maar hier lijkt verandering in te komen. Met oog op de vergrijzende samenleving ontdekken kredietverstrekkers steeds vaker dat senioren ook kansen bieden voor de geldmarkt.

“Een lening? Och mijn schat, dat kan toch niet voor zo’n oud vrouwtje als ik?”, zegt de Amsterdamse Annie tegen iemand van Geldshop in de supermarkt. Met haar 71 jaar is dit vaak ook het geval. “Ik moet het met mijn pensioentje doen, maarja, die wordt ook steeds minder toch?” knipoogt ze.

Veel ouderen zitten met dezelfde vragen als Annie. Een lening aanvragen of rood staan is veelal niet mogelijk als u al op leeftijd bent. Seniorenorganisatie ANBO vindt dit echter een verantwoordelijkheid die zowel bij de geldverstrekker als bij de consument ligt.

De belangenbehartiger noemt het leeftijdsdiscriminatie alleen op grond van hun leeftijd geen lening of krediet kunnen krijgen en pleit actief voor het afschaffen of verhogen van de leeftijdsgrens. ‘Of je nu jong of oud bent, je maakt een zorgvuldige afweging. Je gaat een financiële verplichting aan, waar je voor tekent en daarmee accepteer je de consequenties. Dat geldt dus ook voor senioren,’ zegt ANBO-directeur Liane den Haan op de website van de ANBO.

Strijd

Eind 2012 zorgde de ‘strijd’ van ANBO er voor dat ABN-AMRO als eerste bank in Nederland de leeftijdsgrens opschroefde van 69 naar 74 jaar. Toch concludeert de ANBO dat een landsbrede verhoging moeizaam verloopt.

ANBO gaat behalve met ABN-AMRO ook het gesprek aan met diverse andere banken. Zij merken dat veel organisaties kansen zien, maar dat er nog het een en ander te winnen valt. Den Haan: “Nu gaan websites bij wijze op zwart zodra je de leeftijd invoert. Je komt niet eens toe aan het invullen van zaken als inkomen en woonsituatie die er echt toe doen. Deze ingrediënten moeten naast de lat worden gelegd. Door te focussen op leen- en afloscapaciteit, niet op leeftijd en in relatie tot de zorgplicht van de financieringsinstelling ontstaan er zo veel nieuwe mogelijkheden.”

In haar gesprekken met banken concludeert de ANBO dat er enige tijd overheen gaat voordat in het aanbod de leeftijdsgrens wordt verhoogd. “Plannen moeten eerst worden gefiatteerd en vervolgens in stappen langs de hele lijn worden ingebracht, zodat het product goed beklijft en consumenten van goede informatie worden voorzien. Adviseurs kunnen niet van de ene op de andere dag ineens ander advies gaan geven aan ouderen. Aanbod en informatie moeten zijn aangepast en dat kost tijd.” zegt Den Haan.

Verandering

Zo is de negatieve krediet-tendens rondom ouderen zich langzaam aan het bijschrapen. Steeds meer banken en kredietverstrekkers verschaffen inmiddels seniorenleningen of kredieten. Vaak ligt hier de leeftijdsgrens bij de 65, max 68 jaar en dit is volgens banken ter bescherming van de klant (zorgplicht) of de bank zelf (risico).

Financieringsmaatschappij InterBank springt in op de behoeftes van senioren. Zo verschaft de InterBank doorlopend krediet voor senioren en een persoonlijke lening voor senioren. “Op die manier verbreed je jouw doelgroep. Bovendien blijkt in de praktijk dat 60-plussers goede betalers zijn. Maar omdat de kans op overlijden groter is bij 60-plussers, zijn de tarieven wel hoger,” zegt Henk Jan Meijer, manager Communicatie bij InterBank.

Het te hoog opschroeven van de leeftijdsgrens vindt InterBank daarom niet verstandig. “Wij vinden het belangrijk dat iemand die een krediet afsluit, dit krediet ook zelf kan aflossen. Dit vinden wij verantwoorde kredietverstrekking. Als je de leeftijdsgrenzen afschaft, kan het gebeuren dat nabestaanden van de klant worden opgezadeld met een schuld. Tegelijkertijd willen we de klant zelf ook niet opzadelen met een schuld tot aan zijn overlijden. Tot slot is het niet goed voor InterBank als kredieten niet volledig afgelost worden,” aldus Meijer Interbank.

Wisselwerking

Momenteel is ANBO in gesprek met diverse banken uit eigen benadering, maar ook met kredietverstrekkers die bij de ANBO aanbellen voor advies. “Het is een wisselwerking. Terwijl we nog steeds hopen dat er op Europees niveau een richtlijn wordt geformuleerd, willen we in Nederland discussies en veranderingen in gang zetten. Europa is altijd wat traag, daarom willen we in Nederland al stappen in de juiste richting hebben gezet”, zegt Den Haan.

Bij InterBank zijn er vooralsnog geen plannen om de leeftijdsgrens af te schaffen. “We hebben de leeftijd waarop ons doorlopend krediet voor senioren moet zijn afgelost, per september verhoogd van 72 naar 74 jaar. Op korte termijn verwachten we geen verdere verhoging en afschaffing is voor ons op dit moment geen optie,” zegt Meijer.

In theorie is het wel mogelijk om de leeftijdsgrens op te schroeven of los te laten, tot gevolg dat het overlijdensrisico-opslag in het tarief bij een hogere leeftijd ook veel hoger wordt. “Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans op overlijden wordt”, legt Meijer uit. “Op een gegeven moment komt een klant op een leeftijd dat de kans op overlijden zo groot is dat we genoodzaakt zijn het maximale rentetarief van 15% te vragen. Dit komt door die overlijdensrisico-opslag. Commercieel gezien is dit niet wenselijk”.

Het is nog even afwachten dus voor de 75 plusser, maar er ontstaat al meer ruimte voor ouderen.

Annie zou wel weten waar ze haar lening voor zal gebruiken. “Om het eens effe wat breder te hebben. Ik heb een nieuwe wasmachine nodig, want deze kan ‘t ieder moment begeven. Ik heb m’n hele leven op de markt bloemen verkocht en zou graag nog een keer lekker op vakantie gaan naar Spanje voor ik het zelf begeef!”.

Recente artikelen

14 april 2021
Geldshop en nazorg

Met het MijnGeldshop Portaal kunnen wij het nazorgproces van onze klanten goed monitoren. Je krijgt, als Geldshop klant, om het jaar het bericht om te laten kijken naar je lening. Hier zitten een aantal stappen aan verbonden en die gaan we vandaag behandelen in de blogpost. Ten eerste de nazorg, wat is dit nou eigenlijk? […]

2 april 2021
De voordelen van MijnGeldshop

MijnGeldshop tijdens het aanvraagproces Als jij op zoek bent naar een passende lening dan is het natuurlijk fijn als dit proces soepel verloopt. Bij Geldshop krijg jij tijdens het doen van een aanvraag ondersteuning van een online omgeving, namelijk MijnGeldshop.  Tijdens het doen van de aanvraag kan jij stap voor stap volgen hoe het met […]

16 maart 2021
Per 1 april 2021 wederom aangescherpte leennorm voor consumptief krediet

In januari 2021 was er een tijdelijke overgangsregeling tussen de nieuwe en oude berekening voor de leennorm. Deze tijdelijke overgangsregeling liep tot 1 april 2021. Wij schreven hier als eens over in een eerdere blog. Per 1 april 2021 komt er een totaal nieuwe rekenmethode om vast te stellen hoeveel iemand maximaal mag lenen. Deze […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram