Wegwijs in financiële ruimte

Hoe wordt het rentetarief voor mijn lening bepaald?

Datum: 30 oktober 2013

Bij het afsluiten van een lening, wilt iedereen natuurlijk een zo laag mogelijk rentepercentage betalen. Maar bij het vergelijken van leningen hanteert vaak de ene kredietverstrekker een hogere rente dan de andere. Bovendien betaalt niet iedereen dezelfde rentepercentage over hetzelfde bedrag.

Maximale rente

Rente moet je zien als een vergoeding die je betaalt aan de bank voor het verlenen van een dienst. Maar de hoogte van deze rente wordt niet compleet door de bank zelf bepaald. De Rijksoverheid heeft regels opgesteld zodat het percentage niet hoger ligt dan het zogenaamde maximale rentepercentage. Dit houdt in dat er een standaard rentevoet is van maximaal 12% wat mag worden berekend, plus de wettelijke rente. Deze wettelijke rente kan variëren en is sinds 1 juli 2012 in Nederland 3%. Je betaalt momenteel dus nooit meer dan 15% rente.

Kort gezegd: Maximale rentepercentage = standaard rentevoet 12% + wettelijk rente

Er zijn verschillende factoren die vervolgens de hoogte van jouw rente bepalen:

Marktrente

Banken verstrekken ook leningen aan elkaar en betalen hier een inkoopprijs voor in de vorm van rente. Dit wordt ook wel de marktrente genoemd. De hoogte van deze marktrente hangt af van economische omstandigheden zoals o.a. groei en inflatie. Je zult begrijpen dat als de marktrente hoog is, de rente van persoonlijke en doorlopende leningen ook hoger zullen zijn.

Hoogte lening

Vaak geldt dat des te hoger het leenbedrag is, des te lager het rentetarief. Bij grotere bedragen als een doorlopend krediet of persoonlijke lening ligt de rente doorgaans tussen de 5% en 12%. Maar bij leningen met een korte looptijd en een laag leenbedrag verdient de kredietverschaffer minder aan de rentekosten. Ter compensatie vraagt hij daarom een hoger rentetarief en vaak het maximum van 15%. Denk hierbij aan creditcardmaatschappijen, minikrediet, postorderbedrijven en rood staan. Het kan daarom soms voordeliger zijn dit krediet af te lossen en over te stappen op een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.

Risicoprofiel

Vervolgens maakt de kredietverstrekker een persoonlijk risicoprofiel. Op basis van verschillende gegevens zoals leeftijd, uitstaande kredieten, inkomen en betalingen in het verleden wordt bepaalt welk risico iemand heeft omtrent het wel of niet terugbetalen van de lening en rente. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rente.

Onderpand

Ook speelt mee of je een onderpand hebt of niet. Daarom krijg je o.a. altijd de vraag of je een huurhuis of een koophuis hebt. De bank ziet een koophuis namelijk als een waarborg. Stel dat je de lening en/of rente niet betaalt, dan kan jouw onderpand worden verkocht waardoor er weer geld vrijkomt waarmee de schulden kunnen worden afbetaald. Als je een onderpand hebt, kom je vaak in aanmerking voor een lager rentetarief.

Overlijdensrisicoverzekering

Er zijn leningen waar bij voorbaat een overlijdensrisicoverzekering aan gekoppeld zit. Bij deze verzekering wordt (een deel) van de lening kwijtgescholden in geval van overlijden i.p.v. dat nabestaanden dit moeten betalen. Bij zulke gekoppelde leningen is de rente doorgaans hoger dan bij een lening zonder verzekering. Je kunt bij sommige leningen ook zelf kiezen een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, wat niet perse bij uw eigen kredietverstrekker hoeft. Hier geldt dat er dan ook extra kosten aan verbonden zijn: in de vorm van een extra losse verzekeringspremie of een hogere rente bij je kredietverstrekker.

Recente artikelen

14 april 2021
Geldshop en nazorg

Met het MijnGeldshop Portaal kunnen wij het nazorgproces van onze klanten goed monitoren. Je krijgt, als Geldshop klant, om het jaar het bericht om te laten kijken naar je lening. Hier zitten een aantal stappen aan verbonden en die gaan we vandaag behandelen in de blogpost. Ten eerste de nazorg, wat is dit nou eigenlijk? […]

2 april 2021
De voordelen van MijnGeldshop

MijnGeldshop tijdens het aanvraagproces Als jij op zoek bent naar een passende lening dan is het natuurlijk fijn als dit proces soepel verloopt. Bij Geldshop krijg jij tijdens het doen van een aanvraag ondersteuning van een online omgeving, namelijk MijnGeldshop.  Tijdens het doen van de aanvraag kan jij stap voor stap volgen hoe het met […]

16 maart 2021
Per 1 april 2021 wederom aangescherpte leennorm voor consumptief krediet

In januari 2021 was er een tijdelijke overgangsregeling tussen de nieuwe en oude berekening voor de leennorm. Deze tijdelijke overgangsregeling liep tot 1 april 2021. Wij schreven hier als eens over in een eerdere blog. Per 1 april 2021 komt er een totaal nieuwe rekenmethode om vast te stellen hoeveel iemand maximaal mag lenen. Deze […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram