Persoonlijke financiën

Schulden

Als u en uw (ex-)partner samen een of meerdere leningen hebben afgesloten (denk naast een lening ook aan een creditcard, postorderkrediet of roodstandfaciliteit), kunt u een aantal dingen doen:

 • U laat de lening op jullie beider naam staan en u draagt ook na de scheiding samen zorg voor de aflossing
 • één van jullie neemt de lening over en betaalt de lening af
 • jullie gaan (indien mogelijk) de lening vervroegd aflossen
 • jullie sluiten allebei een nieuwe lening af waarmee u de bestaande lening aflost.
 • jullie financiële situatie van na de scheiding moet dit uiteraard wel toelaten.
 • jullie splitsen de bestaande lening (mits jullie voldoen aan de voorwaarden)

Het is niet vooraf te zeggen wat voor jullie de beste oplossing is. Bespreek daarom de verschillende mogelijkheden met jullie adviseur(s).

Betaalrekeningen

Hebben jullie een gezamenlijke bankrekening? Dan kunt u die opzeggen of op naam van één van jullie zetten. Wees u daarbij bewust van de volgende zaken:

 • Degene die de gezamenlijke betaalrekening overneemt, neemt ook de eventuele bijbehorende spaarrekening en/of beleggingsrekening over.
 • Wees niet te snel met het opzeggen van de en/of-rekening; zolang er nog gezamenlijke kosten zijn, kan een gezamenlijke bankrekening erg praktisch zijn. Let hierbij ook op de automatische incasso’s voor bijvoorbeeld energie, de huur of abonnementen.
 • Maken jullie gebruik van online bankieren en neemt één van jullie de rekening over? Zorg dan dat de ander geen online toegang meer heeft tot de rekening.
 • Controleer of er creditcards gekoppeld zijn aan jullie gezamenlijke bankrekening. Verander indien nodig het rekeningnummer van de creditcard.
 • Vergeet niet om uw nieuwe bankrekeningnummer door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de telecomaanbieder van het abonnement van uw mobiele telefoon.

Spaargeld

Hebben jullie geld gespaard? Dan bepalen jullie zelf hoe jullie dit geld verdelen.

Pensioen

De verdeling van het pensioen is wettelijk geregeld: van het ouderdomspensioen dat jullie tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd, krijgen jullie ieder de helft. Toch kunt u hiervan afwijken. Bijvoorbeeld als in jullie huwelijkse voorwaarden een andere verdeling van het pensioen is opgenomen. Woonden jullie samen zonder getrouwd te zijn of geregistreerd partnerschap? Dan heeft u geen recht op elkaars pensioen. Pensioen is een belangrijk onderwerp. Besteed hier voldoende tijd aan!

 • U kunt met uw (ex-)partner afwijkende afspraken maken over jullie pensioen en die vastleggen in het echtscheidingsconvenant.
 • Zorg dat u goed weet wat deze afspraken voor u persoonlijk betekenen. De verdeling kan namelijk leiden tot een pensioentekort.
 • Vergeet niet om het pensioenfonds te informeren over jullie scheiding.

Lees ook: pensioen regelen bij scheiding als u een eigen bedrijf heeft.

Verzekeringen

Begin met het op een rij zetten van alle verzekeringen die jullie hebben. Bepaal vervolgens wie welke verzekering houdt of overneemt: de woonhuisverzekering en inboedelverzekering naar degene die in het huis blijft wonen, de autoverzekering naar degene die de auto houdt, enz. Tips bij de verdeling van de verzekeringen:

 • Als jullie de inboedel verdelen, heeft dat mogelijk gevolgen voor de waarde van de inboedel. Degene die de inboedelverzekering behoudt, moet wellicht het verzekerd bedrag van de aanpassen.
 • Let bij het aanpassen van de autoverzekering op de schadevrije jaren. Dat kan nogal schelen in je premie!
 • Kijk ook goed naar uw (nieuwe) zorgverzekering: mogelijk heeft u minder of andere zorg nodig dan uw (ex-)partner en kunt u overstappen naar een pakket dat beter bij u past.
 • Hebben jullie een gezinsaansprakelijkheidsverzekering? Pas dit na de scheiding aan zodat jullie ieder een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Kies de juiste dekking zodat de kinderen ook meeverzekerd zijn.
 • Hebben jullie een lijfrente of een kapitaalverzekering? Dan heeft u te maken met speciale fiscale regelingen. Vraag daarom een expert om advies voordat u beslist wat u met deze levensverzekeringen gaat doen.

Nog openstaande rekeningen

Ook tijdens de scheidingsprocedure lopen veel kosten gewoon door. Denk aan gas, water, licht, telefoon, woonlasten, abonnementen, etc. Het kan daarom handig zijn om de gezamenlijke bankrekening nog even aan te houden. Maak ook afspraken met elkaar over rekeningen die u nog verwacht als de scheiding eenmaal officieel is: wie gaat die betalen?

Belastingen

Als jullie getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden, dan waren jullie automatisch ook ‘fiscale partners’. Vaak geldt dat ook als u samenwoont. Dat houdt in dat jullie de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten mogen verdelen – en dat levert vaak financieel voordeel op. Jullie fiscaal partnerschap eindigt als het verzoek tot echtscheiding / beëindiging van het geregistreerd partnerschap is ingediend bij de rechtbank en één van jullie officieel staat ingeschreven op een ander adres. In het jaar dat jullie gaan scheiden, mogen jullie echter nog wel aangifte doen als fiscale partners. Dat kan aantrekkelijk zijn, omdat jullie dan beide nog kunnen profiteren van de belastingvoordelen. Tip: zorg dat u op tijd ieder een eigen DigiD hebt zodat u straks zelf je belastingaangifte kunt doen.

Huur- en zorgtoeslagen

Na een scheiding ziet het financiële plaatje van beide partners er vaak anders uit. Dat kan betekenen dat u recht krijgt op extra toeslagen, zoals huurtoeslag en/of zorgtoeslag. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor toeslagen? Dan kunt u zelf een proefberekening maken via de site van de Belastingdienst.

Partneralimentatie

Ook als jullie uit elkaar zijn, houdt u de plicht om elkaar financieel te onderhouden. Tenminste, als jullie gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Jullie bepalen samen hoe hoog de partneralimentatie is en hoe lang de alimentatieplicht duurt. Komen jullie er samen niet uit, dan zal de rechter een uitspraak doen over de hoogte en duur van de alimentatie. De verplichting tot het betalen van alimentatie kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld als de ontvanger van de alimentatie gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Ontvangt u partneralimentatie? Dan moet u hierover belasting betalen. Voor de betaler is de partneralimentatie aftrekbaar. Dit geldt overigens niet voor de kinderalimentatie (vanaf belastingaangifte 2015).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram