Scheiden en partnerschap

Gemeenschap van goederen versus huwelijkse voorwaarden

Een huwelijk moet altijd via de rechtbank ontbonden worden. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Die moet het verzoekschrift voor een scheiding indienen bij de rechter. Bij een scheiding moet u veel afspraken maken met uw (ex-)partner. Zoals over alimentatie, pensioen, de verdeling van de boedel, verdeling van geld en een ouderschapsplan voor jullie eventuele kinderen. Al deze afspraken kunt u vastleggen in een echtscheidingsconvenant. De advocaat zal dit convenant meesturen met het verzoekschrift. Zodra de rechter het echtscheidingsconvenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken rechtsgeldig. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, krijgen jullie allebei de helft van alle bezittingen en schulden. Hadden jullie huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan staat daarin vermeld wat van wie is. Alles wat jullie gezamenlijk bezitten, moeten u en uw (ex-)partner eerlijk verdelen. Goederen die expliciet verbonden zijn aan één van jullie, zoals kleding of een erfenis met uitsluitingsclausule,, zijn overigens geen gemeenschappelijk bezit. Die hoeven jullie dus ook niet te verdelen.

Geregistreerd partnerschap

Willen jullie uit elkaar gaan en hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan hoeven jullie in principe niet naar de rechter. Wel heeft u een advocaat of notaris nodig die de overeenkomst opstelt. Als jullie minderjarige kinderen hebben, dan zult u, net als bij een echtscheiding, wel de gang naar de rechter moeten maken. Bij een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen zijn al jullie bezittingen en schulden van jullie samen. Die zullen jullie dus eerlijk moeten gaan verdelen. Hebben jullie een geregistreerd partnerschap gesloten met partnerschapsvoorwaarden, dan zullen jullie bij de verdeling van de bezittingen en schulden de overeengekomen voorwaarden moeten naleven.

Samenwonen

Met een samenlevingscontract is het niet verplicht om een advocaat of notaris in te schakelen als u uit elkaar wilt gaan. Meestal kunt u volstaan met sturen van een aangetekende brief naar uw partner waarin u zegt dat u de samenleving wilt beëindigen. Als u en uw (ex-)partner een samenlevingsovereenkomst hebben, dan hebben jullie geen wettelijk recht op elkaars ouderdomspensioen en hebben jullie geen alimentatieplicht. Tenzij jullie hier zelf afspraken over hebben gemaakt in jullie samenlevingsovereenkomst. Of jullie de bezittingen en schulden moeten verdelen als jullie uit elkaar gaan, hangt ervan af of jullie dit opgenomen hebben in de samenlevingsovereenkomst.

Meer informatie over de scheidingsprocedure vindt u in de brochure ‘U gaat scheiden' van de Rijksoverheid.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram