Scheiden en kinderen


Kinderalimentatie

Spreken u en uw (ex-)partner af dat de kinderen zowel bij u als bij uw (ex-)partner gaan wonen, dan is er sprake van co-ouderschap. Jullie bepalen dan samen hoe jullie de kosten voor de opvoeding en levensonderhoud van de kinderen gaan verdelen. Het kan handig zijn om hiervoor een aparte bankrekening te openen. Gaan de kinderen bij één van jullie wonen, dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. De rechter bepaalt hoe hoog dat bedrag is. De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is.

Kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

De ouder bij wie de kinderen wonen, ontvangt de kinderbijslag, de eventuele kinderopvangtoeslag en het eventuele kindgebonden budget. Hebben jullie besloten om co-ouderschap te voeren, dan kunnen jullie via de SVB allebei een deel van de kinderbijslag ontvangen. Via de Belastingdienst kunnen jullie kinderopvangtoeslag kindgebonden budget aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de hoogste tegemoetkomingen in de vorm van kinderopvangtoeslag en kindgebonden budgat kan het verstandig zijn om de kinderen op het adres met het laagste inkomen in te schrijven. Die ouder vraagt dan de tegemoetkomingen aan. Daar de hoogte hiervan inkomensafhankelijk is, ontvangen jullie zodoende een hogere tegemoetkoming. Meer informatie over toeslagen en co-ouderschap kunt u vinden op de website van het Nibud.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Werkende ouders met kinderen onder de 12 jaar hebben een belastingvoordeel. Dit is de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De ouder met het laagste inkomen krijgt deze korting. Zijn jullie uit elkaar, dan ontvangt de ouder bij wie de kinderen wonen deze inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bij co-ouderschap ligt dat anders: als de kinderen ten minste drie dagen per week bij beide ouders zijn, hebben jullie beide recht op de korting.

Testament

Een echtscheidingsprocedure kan lang duren. Zo lang jullie niet officieel gescheiden zijn, blijft uw (ex-)partner uw erfgenaam. U kunt overwegen om uw testament alvast aan te laten passen en uw (ex-)partner als erfgenaam uit te sluiten. Stel dat u overlijdt voordat uw kinderen meerderjarig zijn. In dat geval beheert uw (ex-)partner het geërfde vermogen van de kinderen. Als u dat niet wilt, kun u in uw testament een bewindvoerder aanstellen. Die voert dan de administratie over het geld dat de kinderen van u hebben geërfd. Dan is er nog het scenario dat u overlijdt en daarna uw kind. In dat onfortuinlijke geval erft uw (ex-)partner (een deel van) uw vermogen omdat hij of zij erfgenaam is van de kinderen. Ook dit kunt u voorkomen door in uw testament op te laten nemen dat de erfenis niet naar de ouder gaat, maar naar de andere familie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram