Scheiden en een eigen bedrijf

De waarde van de onderneming

Bent u een ondernemer die in gemeenschap van goederen is getrouwd, dan zult u bij een scheiding de helft van de waarde van uw onderneming moeten afstaan aan uw (ex-)partner. Zijn jullie getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan blijft het ondernemingsvermogen van u. Toch is het niet altijd zo simpel. Huwelijkse voorwaarden bevatten vaak een ‘periodiek verrekenbeding’: de partners moeten de inkomsten die overblijven aan het eind van het jaar (na aftrek van de kosten voor jullie huishouden) met elkaar delen. Maar in de praktijk schiet dat er nog wel eens bij in. Bij een scheiding kan dat vervelende gevolgen hebben. Hebben jullie niet jaarlijks met elkaar verrekend, dan kan de rechter beslissen dat jullie het opgebouwde vermogen moeten verdelen. Ook het ondernemingsvermogen zal dan – ondanks de huwelijkse voorwaarden – geheel of gedeeltelijk verdeeld moeten worden.

Pensioen

De verdeling van het pensioen is wettelijk geregeld: van het ouderdomspensioen dat jullie tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd, krijgen jullie in principe ieder de helft (tenzij je afwijkende afspraken hebt gemaakt). Als ondernemer bouwt u vaak pensioen op in een BV. Uw (ex-)partner zal graag willen dat het deel waar hij of zij recht op heeft, wordt afgestort. Dat kan een behoorlijke aanslag zijn op uw liquiditeiten. De continuïteit van de onderneming mag hierdoor echter niet in gevaar komen.

Alimentatie

Het inkomen van een ondernemer kan fluctueren: het ene jaar is immers succesvoller dan het andere. Bij het bepalen van de alimentatie wordt daarom vaak gekeken naar het gemiddelde inkomen in de afgelopen drie jaar.

Pensioen

De verdeling van het pensioen is wettelijk geregeld: van het ouderdomspensioen dat jullie tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd, krijgen jullie ieder de helft. Toch kunt u hiervan afwijken. Bijvoorbeeld als in jullie huwelijkse voorwaarden een andere verdeling van het pensioen is opgenomen. Woonden jullie samen zonder getrouwd te zijn of geregistreerd partnerschap? Dan heeft u geen recht op elkaars pensioen. Pensioen is een belangrijk onderwerp. Besteed hier voldoende tijd aan!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram