Toetsing en registratie bij BKR

Elk intermediair en elke kredietverstrekker in Nederland is verplicht om iedere leningaanvraag te toetsen en ieder krediet te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). We vertellen u graag hoe dat werkt.

Wat doet BKR?

BKR helpt financiële problemen te voorkomen en de risico’s op kredietverlening te beperken. Dat doet BKR door persoons- en kredietgegevens te registreren. Voordat een kredietverstrekker u een nieuwe lening verstrekt, is deze verplicht om gegevens op te vragen bij BKR. Er wordt getoetst of u al een lening heeft lopen en of er eventueel sprake is van een betalingsachterstand. Op deze manier worden zowel consumenten als kredietverstrekkers in bescherming genomen.

Wie beslist?

BKR verzamelt en levert alleen de gegevens. Uiteindelijk beslist de kredietverstrekker of het verantwoord is om u een lening te geven. Als de lening wordt toegekend, is de kredietverstrekker weer verplicht deze te melden bij BKR.

Wat weet BKR over u?

Bij BKR is bekend welke kredieten u op dit moment hebt lopen en welke u de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Andere gegevens zoals de hoogte van uw salaris, uw eventuele huurachterstand of belastingschuld, houdt BKR niet bij. Hypotheken zijn alleen geregistreerd wanneer u een betalingsachterstand heeft van meer dan 120 dagen.

Inzage in uw BKR-gegevens

Het is mogelijk om alle gegevens die BKR over u heeft geregistreerd, op te vragen. Dat kan online, via de website van BKR. U kunt hiervoor ook bij vrijwel iedere bank in Nederland terecht. Dat hoeft dus niet uw eigen bank te zijn. Het enige dat u moet meebrengen is een geldig identiteitsbewijs en € 4,95. Bij de bank vult u een aanvraagformulier in, dat door de bankmedewerker wordt verzonden. Na enkele dagen ontvangt u dan het gevraagde overzicht op het door u opgegeven adres.

Meer informatie over BKR
https://www.bkr.nl/globalassets/documenten/brochures/brochureoneensmetuwregistratie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram