Arts en doodsoorzaak

Waarschuwen van de (huis)arts

Bij overlijden dient eerst de betrokken arts of huisarts te worden gewaarschuwd. Hij of zij zal het overlijden officieel moeten vaststellen.

 

A-verklaring en B-Verklaring

Wanneer de arts het overlijden officieel heeft vastgesteld, zal hij of zij een A-verklaring en B-verklaring afgeven. Op dit document staan de naam, geboortedatum en overlijdensdatum genoteerd. De B-verklaring is een formulier waarop de dienstdoende arts de oorzaak en het tijdstip van overlijden invult. Deze informatie is bedoeld voor de bevolkingsstatistieken. De A-verklaring bevat geen tijdstip en oorzaak van overlijden.

 

Natuurlijke dood en niet-natuurlijke dood

Bij het vaststellen van de doodsoorzaak, zal de dienstdoende arts tevens nagaan of het een natuurlijke of niet-natuurlijke dood betreft. Wanneer er sprake is van een niet-natuurlijke dood mag er namelijk geen begraving of crematie plaatsvinden, zonder dat het aspect van strafbaarheid en aansprakelijkheid in relatie tot het overlijden onderzocht of opgehelderd is. Bij een niet-natuurlijke dood zal justitie een onderzoek instellen, en kan er om medewerking worden gevraagd aan de nabestaanden.

Checklist financiële zaken bij scheiden

Als jij en je partner uit elkaar gaan, zullen jullie ook de gezamenlijke financiën moeten ontvlechten. Dat kan best een ingewikkeld proces zijn. De checklist geeft een overzicht in financiële zaken die geregeld moeten worden.