Wegwijs in financiële ruimte

Nederlanders en geldzaken tijdens de feestdagen

Datum: 15 maart 2019

Onderzoek 2018: Nederlanders en geldzaken tijdens de feestdagen

Onderzoek liet onlangs zien dat december verreweg de duurste maand van het jaar is. Naast inkopen die worden gedaan voor kerst, neemt de laatste maand ook aankopen met zich mee voor het Sinterklaasfeest en de jaarwisseling.

Maar hoe staat het met geldzaken in december? Hoe financiert men de aankopen, waar gaan de meeste uitgaven naartoe en hoe staat het met budgetplanning?

Geldshop, intermediair in consumptief krediet, onderzocht bovenstaande vragen door 1.371 Nederlanders te ondervragen. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden op deze onderzoekspagina behandeld.

Vieren Nederlanders Sint En Kerst
In hoeverre vieren Nederlanders Sint én Kerst?
In december staan het Sinterklaasfeest en Kerstfeest centraal. Beide feesten worden ook vaak gevierd. Zo vroeg Geldshop zich af of men beide feesten viert of niet.

40,1 procent van de mensen heeft aangegeven, beide feesten te vieren. 37,9 procent viert echter alleen Kerstfeest en 13,9 procent heeft aangeven; alleen het Sinterklaasfeest te vieren. 8,1 procent viert tot slot geen van beide feesten.

Interessant genoeg vieren vooral jongeren kerst met cadeaus.
Hoe ouder de deelnemer hoe minder vaak men aangeeft kerst met cadeaus te vieren.

Jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar vieren allemaal Kerst met cadeautjes. Dit terwijl 56 procent van de 65-plussers Kerst met cadeaus viert.

Feest31

Welk feest kost meer en waardoor?

Kijkend naar het sinterklaas- en kerstfeest geeft 72,8 procent van de respondenten aan dat Kerst de meeste kosten met zich meebrengt. Vooral samenwonenden met kinderen geven aan met Kerst de meeste kosten te maken.

De meeste kosten worden (daarom ook niet geheel verassend) gemaakt aan cadeautjes voor kinderen. Dit geeft 43,3 procent van de ondervraagden aan. Een andere grote groep (28,9 procent) geeft aan dat eten en drinken voor thuis de hoogste kostenpost vormen tijdens Sint en/of Kerst. Ook eten buiten de deur vormt een kostenpost die vaak voorkomt.

Andere kosten die gemaakt worden tijdens de feestdagen zijn:

- Kosten van het feestje zelf (met decoratie e.d.;

- Kosten aan kerstkaarten en (kleine) attenties;

- Kosten voor eten buiten de deur.

Feest42

Budgettering tijdens de feestdagen?
Van de mensen die beide feesten vieren geeft 72,8 procent aan dat de meeste kosten worden gemaakt voor het Kerstfeest. Veel mensen doen dat ook met een vast budget (46,6 procent).

Het budget is dit jaar voor de meesten niet veranderd (43,3 procent), maar er zijn relatief veel mensen (20,7 procent) die een krapper budget hebben in vergelijking tot de voorgaande jaren.

 

Hoe omschrijft men het budget voor Sint- en Kerstinkopen?
Vooral mensen in de leeftijdscategorie van tussen de 46 tot en met 55 jaar hebben een krap budget (25,6 procent van alle mensen met een krap budget).

Deze leeftijdsgroep bezet ook het grootste aandeel van mensen met een krapper budget dan de afgelopen jaren (31,3 procent van alle mensen met een krapper budget dan voorgaande jaren.

Wie hebben er dan een ruimer budget dan de voorgaande jaren? Dit zijn vooral de mensen van tussen de 26 en 35 jaar oud (30,7 procent van alle mensen met een ruimer budget).

Feest63

Hoe financiert men Sint- en Kerstinkopen?
De meeste mensen betalen de Sint- en/of Kerstaankopen van de reguliere betaalrekening met een positief saldo (67,9 procent van de respondenten). Er zijn echter ook veel mensen die de aankopen voor de feestdagen op een andere manier (moeten) financieren. Zo betaalt 11,5 procent van de ondervraagden de Sint- en/of Kerstaankopen vanaf een betaalrekening op roodstand. 3,3 procent koopt op afbetaling en 2,7 procent leent geld van een geldverstrekker of van iemand in de familie, vrienden- of kennissenkring. Een slimme manier van (be)sparen voor de feestdagen blijken zegelboekjes te zijn, 4,2% geeft aan dit voor de feestdagen als de belangrijkste manier van financiering te gebruiken

23,8 procent van de respondenten heeft wel eens iets op afbetaling gekocht voor Sint en/of Kerst. Mensen die op afbetaling kopen, geven overigens aan vaker rood te staan.

Roodstand tijdens de decembermaand
57,6 procent van de ondervraagden heeft aangegeven, wel eens rood te staan. Ruim de helft 50,6 procent van de mensen die wel eens rood staat, heeft aangeven dat dit maandelijks het geval is. Vooral december is een maand waarin men vaker rood staat. 36,6 procent van de mensen die wel eens rood staat, geeft aan dat december een maand is waarin zij vaker rood staan.

Provinciale verschillen
Er heersen, op provinciaal niveau, grote verschillen in de manier waarop mensen de inkopen voor Sint en Kerst financieren.

Zo blijkt dat inwoners uit Zeeland relatief het vaakst zegeltjes sparen om zo hun Sint- en Kerstinkopen te kopen, en mensen in Limburg relatief het vaakst rood te staan (11 procent ten opzichte van het landelijk gemiddelde). In Noord-Brabant betaalt men relatief vaak met een creditcard (12 procent vaker dan het landelijk gemiddelde). Friezen betalen zetten relatief het vaakst geld op een spaarrekening om daar de feestdagen mee te financieren (14 procent vaker dan het landelijk gemiddelde.

Geldshop Graph

Recente artikelen

24 mei 2024
Waar kun je het beste lenen?

Waar kun je het beste lenen? Het lenen van geld is een belangrijke beslissing die je niet lichtvaardig moet nemen. Misschien heb je wel eens nagedacht over waar je het beste kunt lenen. Geen zorgen, je bent niet de enige! In deze blog bespreken we de verschillende opties om geld te lenen en geven we […]

22 mei 2024
Geld lenen bij Qander

Lenen bij Qander Ben je op zoek naar een betrouwbare kredietverstrekker die jou de juiste financiële oplossingen biedt? Dan is Qander wellicht precies wat je zoekt. In deze serie blogs zullen we de geldverstrekkers uitlichten waarvoor Geldshop bemiddelt. Deze keer is het de beurt aan Qander. Met meer dan 25 jaar ervaring en een breed […]

20 mei 2024
Via Geldshop nu ook private lease deals beschikbaar

Ontdek de voordelen van private lease bij Geldshop! Ben je op zoek naar een nieuwe auto, maar wil je niet vastzitten aan de hoge kosten van aanschaf? Dan hebben we goed nieuws voor je! Geldshop biedt namelijk nu ook Private Lease aan. In deze blog vertellen we je alles over deze nieuwe mogelijkheid en waarom […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram