Wegwijs in financiële ruimte

Nieuw rapport over de effectiviteit van de Wsnp online

Datum: 21 augustus 2014

De resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de gang van zaken en de effectiviteit van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) staan online. Volgens de uitkomsten van de peiling heeft de wet in 2013 zijn doelstellingen bereikt. Het rapport vormt het resultaat van de tiende meting en kijkt terug op de afgelopen vijf jaar.

Met de Wsnp wil de overheid voorkomen dat mensen die terecht zijn gekomen in problematische financiële situaties, oneindig door schuldeisers worden achtervolgd. Door de wet jaarlijks te ondervinden aan een speciale monitor door onderzoekers van de Raad voor Rechtsbijstand, wordt een cijfermatig en trendmatig beeld van de Wsnp geschept. Zo is er gekeken naar het aantal aanvragen dat er in het jaar zijn gedaan, de exacte instroom, de uitkomst van speciale trajecten, doorlooptijden, maar ook bijvoorbeeld hoe vaak het dwangakkoord is toegepast.

Wsnp-monitor

De eerste monitor is verschenen in augustus 2005, met als doel om de stand van zaken van de Wet te rapporteren en zijn effectiviteit kritisch te volgen. De Wsnp-monitor omvat een vaste kern van gegevens die jaarlijks geactualiseerd worden, naast een aantal per jaar wisselende thema's. In het najaar van 2013 is aan de onderzoekers gevraagd om specifiek onderzoek te doen naar de vereenvoudigde schuldsaneringprocedure, om aandacht te besteden aan de looptijd van beëindigde schuldsaneringen en naar de mogelijke oorzaken van de dalende instroom in de Wsnp te kijken.

Uitkomsten tiende meting

De uitkomst van de meest recente Wsnp-monitor is hier te downloaden. Samengevat blijkt dat de doelstellingen van de wet wederom zijn behaald. Opvallend is de dalende instroom in de Wsnp, terwijl de instroom in de schuldhulpverlening is gestegen. Een eenduidige oorzaak hiervan kon echter niet gegeven worden. Zowel aspecten in de uitvoering van de Wsnp als de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen van invloed zijn op deze instroom.

Ook de hoofddoelstelling - het bereiken van een duurzame schone lei - laat ook een consequent positief resultaat zien. Dit mede omdat de slagingskans van het schuldhulpverleningstraject aanzienlijk is bevorderd.

De Wsnp

De Wsnp is sinds 1 december 1998 van kracht en kende in 2008 een grote wijziging. De hoofddoelstelling van de Wet is om een duurzame schone lei te bereiken voor mensen.

De wet is in het leven geroepen voor consumenten die grote financiële schulden hebben, waarbij er geen overeenkomst kan worden bereikt voor een betalingsregeling. In zo'n geval kan er een schuldsanering worden aangevraagd, welke wettelijk is geregeld in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Zo dient men eerst failliet te worden verklaard via de rechter en vervolgens een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Deze kijkt vervolgens hoe de schulden zijn ontstaan en of een minnelijke schuldregeling echt onmogelijk is. Indien de schuldsanering wordt goedgekeurd begint het traject van gemiddeld 5 jaar, waarna wordt bepaald of de schuld wordt kwijtgescholden.

Recente artikelen

17 mei 2024
Rente berekenen als jij geld uileent aan je kind

Waarom het verstandig is om rente te berekenen als je geld leent aan je kind Stel je voor: je kind komt naar je toe en vraagt om financiële steun. Het is een situatie die veel ouders bekend voorkomt. Misschien wil je graag helpen zonder iets terug te verwachten, maar voordat je dat doet, zijn er […]

15 mei 2024
Lenen bij Defam

Geldshop bemiddelt ook in Defam leningen Ben je op zoek naar een betrouwbare geldverstrekker die dichtbij je staat? Dan ben je bij Defam aan het juiste adres. In een serie blogs zullen we de geldverstrekkers uitlichten waarvoor Geldshop bemiddelt. Deze keer is dat Defam. Als onderdeel van ABN AMRO en met jarenlange ervaring in het […]

13 mei 2024
Snel geld lenen

Waar kun je snel lenen? Snel geld lenen is een veelgebruikte zoekterm en het is begrijpelijk waarom. In een tijd waarin niemand zit te wachten op stroperige, langdradige leningaanvragen, streven mensen ernaar om financiële oplossingen te vinden die direct en efficiënt zijn. Echter, achter deze zoekterm schuilt een complexere realiteit. Het is belangrijk om verder […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram