Wegwijs in financiële ruimte

11 tips bij het afsluiten van een lening

Datum: 18 augustus 2020

Overweeg je een lening af te gaan sluiten voor jouw persoonlijke leendoel, dan is het verstandig een aantal zaken in ogenschouw te nemen. Een lening sluit je namelijk voor een langere periode af, dus het is niet alleen aan te raden om te kijken naar gunstige leenvoorwaarden, maar ook goed na te denken over hoe je de lening in de loop van de tijd kunt blijven betalen.

Geldshop geeft graag een aantal tips die je kunt gebruiken wanneer je een lening gaat afsluiten.

11 tips voor het lenen van geld

1. Kijk verder dan je eigen bank

Vrijwel iedereen in Nederland heeft een betaalrekening bij een van de grote banken (ABN Amro, Rabobank, ING, SNS). Ze zijn daar al sinds jaar en dag klant en wanneer het afsluiten van een financieel product aan te orde komt, wenden veel Nederlanders zich tot hun eigen ‘huisbank’. Begrijpelijk. Je bent daar al klant, ze kennen je en al jouw financiële zaken onder brengen bij dezelfde organisatie is wel zo overzichtelijk. Maar realiseer je wel dat deze keuze een prijskaartje heeft. Op het gebied van consumptieve leningen zijn de grootbanken niet altijd de meest voordelige aanbieders. Vergelijk je bijvoorbeeld de rentetarieven van de grootbanken met de tarieven van partijen die via Internet of via een intermediair krediet aanbieden, dan kan dat meerdere procenten schelen. Zet je dat renteverschil af tegen de gehele looptijd, dan kunnen de totale kosten (het bedrag dat je in totaal inclusief rente terugbetaald) in bepaalde gevallen duizenden euro’s hoger uitvallen wanneer je geld leent bij jouw ‘huisbank’. Dit verschil is naast de hoogte van de rente ook afhankelijk van het leenbedrag en de maandlast van de lening. Vraag daarom altijd meerdere offertes van verschillende aanbieders aan en vergelijk de totale kosten van de verschillende aanbiedingen met elkaar.

2. Kies de maandlast die bij u en uw leendoel past

Bij veel aanbieders van krediet heb je de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende maandlasten behorend bij jouw lening, echter met een minimum en een maximum. De maandlast is het bedrag dat je maandelijks betaald aan de verstrekker van jouw lening en bestaat uit een stuk rente en een stuk aflossing. Op het eerste gezicht kan de laagste maandlast aantrekkelijk klinken, maar realiseer je wel hoe lager de maandlast hoe langer de looptijd van de lening zal zijn. Een langere looptijd zal een hoger bedrag met zich mee brengen dat je aan rente gaat betalen over die looptijd. Daar tegenover staat dat je met een hogere maandlast sneller aflost en een lager totaal bedrag aan rente betaalt gedurende de looptijd. Echter moet een hoge maandlast wel in jouw maandelijkse budget passen. Kies je een te hoge maandlast, dan loop je het risico dat je op den duur in de problemen komt met de betaling van jouw maandlasten. Het is daarom bij het kiezen van jouw maandlast verstandig om de juiste balans te kiezen. Een maandlast die past in jouw budget en die een acceptabele looptijd van de lening met zich meebrengt.

 

3. Kies de looptijd die bij uw leendoel past

Jouw lening sluit je af met een doel. Dit doel heeft doorgaans een ‘beperkte houdbaarheid’, ook wel economische levensduur genoemd. Het beste kun je de looptijd van jouw lening dan ook afstemmen op deze levensduur. Het zou immers niet wenselijk zijn wanneer je nog jouw lening moet afbetalen op het moment dat hetgeen je met de lening heeft gekocht al is afgeschreven. Een schoolvoorbeeld hiervan is de aanschaf van een nieuwe auto. Vaak wordt aangegeven dat een auto een economische levensduur heeft van 5 jaar. Zodoende is het dan ook verstandig een autolening te kiezen met een looptijd van 5 jaar. Past de bijbehorende maandlast niet in jouw budget, bekijk dan of je concessies kunt doen in jouw leendoel zoals de aanschaf van een kleinere auto of minder luxe keuken.
Iets anders om rekening mee te houden bij het kiezen van de looptijd is toekomstige gebeurtenissen die van invloed zijn op jouw financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van kinderen of het bereiken van de pensioenleeftijd. In deze gevallen krijg je te maken met hogere maandelijkse kosten of met een daling van jouw inkomen. Mochten dergelijk (of andere vergelijkbare gebeurtenissen) zich in de nabije toekomst voordoen, dan is het verstandig hiermee rekening te houden ten aanzien van de looptijd van de lening en zodoende de einddatum van de lening te stellen op of voor de te verwachten gebeurtenis die van invloed is op jouw financiën.

 

4. Kies de leenvorm die aansluit bij jouw wensen en leendoel

Je hebt grofweg 2 soorten leningen waaruit je kan kiezen wanneer je een lening afsluit. Enerzijds een doorlopend krediet, anderzijds een persoonlijke lening. Welke vorm het beste voor jou is, is afhankelijk van jouw bestedingsdoel en jouw persoonlijke voorkeuren. Een doorlopend krediet is een flexibele manier van lenen. Afgeloste bedragen kun je weer opnemen tot aan de afgesproken kredietlimiet, maar de rente is variabel (kan dus stijgen maar ook dalen). Vanwege de flexibiliteit kent een doorlopend krediet geen vaste looptijd. Een doorlopend krediet kan een goede leenvorm zijn wanneer je gedurende een bepaalde periode een aantal grote uitgaven wilt doen. Je kunt dan steeds het dan benodigde geld van het krediet opnemen. Pas als je een opname doet, betaal je rente over het opgenomen geld.
Een persoonlijke lening kent wat minder flexibiliteit. Zowel de rente als de looptijd staan beide vast en (her)opnames van de lening zijn niet mogelijk. In tegenstelling tot een doorlopend krediet weet je bij een persoonlijke lening bij aanvang van de lening precies wat je in totaal terug zal gaan betalen. Doordat je een vaste looptijd heeft, kun je deze goed afstemmen op de gebruiksduur van hetgeen je gaat kopen met de lening, bijvoorbeeld een auto.

 

5. Overweeg of je bestaande leningen wil oversluiten

Wil je een nieuwe lening afsluiten maar heb je momenteel al een of meerdere leningen of kredietfaciliteiten, dan is het aan te raden om te bekijken of je jouw bestaande leningen meeneemt in jouw nieuwe lening. Dit kun je namelijk mogelijk voordeel bieden (door een eventuele lagere rente op de nieuwe lening) en daarnaast kan het jouw financien overzichtelijk maken. Denk naast bestaande leningen ook aan jouw roodstand, credit card en/of postorderkrediet. Zeker op deze relatief kleinere kredieten geldt vaak een zeer hoge rente, vaak het wettelijk maximaal toegestane tarief van 14% (2015). Maak een berekening of het oversluiten van bestaande leningen in je nieuwe lening voor jouw voordelig is of laat een adviseur die berekening maken.

 

6. Doorlopend krediet? Onderzoek wat de voorwaarden zijn bij bereiken 60 jarige leeftijd

Besluit je een doorlopend krediet te kiezen als leenvorm bekijk dan in de productvoorwaarden van het krediet wat er gesteld is met betrekking tot de afbouwfase. De afbouwfase houdt in dat de kredietverstrekker op een gegeven moment wenst dat de je de lening gaat aflossen. Concreet houdt dit in dat opnemen van het krediet niet meer mogelijk is en daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de kredietverstrekker dan gerechtigd is de maandlast vanaf dat moment te verhogen. Meestal gaat de afbouwfase in bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd met als doel dat door het eventueel verhogen van de maandlast de lening zal zijn afgelost bij bereiken van 65 of 68 jarige leeftijd (pensioenleeftijd). Houdt daarom rekening met deze afbouwfase en overweeg of een hogere maandlast bij het bereiken van de 60 jarige leeftijd wel in jouw budget past op dat moment.

 

7. Houdt rekening met inkomensdaling in geval van ziekte en/of werkloosheid

Heb je enig idee hoe hoog jouw inkomen is mocht je werkloos raken of arbeidsongeschikt raken? Veel Nederlanders zijn zich niet of niet helemaal bewust van het feit dat genoemde gebeurtenissen een behoorlijke inkomensdaling tot gevolg hebben. Hoe veel je inkomen zal dalen is afhankelijk van verschillende factoren. Je kunt echter globaal ervan uitgaan dat mocht je (tijdelijk) geen nieuw werk vinden of langdurig arbeidsongeschikt raken, dat je uitkering zo’n 70% zal bedragen van je laats verdiende loon. Echter met een maximum van 70% van het maximum dagloon (per 1 januari €199,15, dit is ongeveer 4.000 bruto per maand exclusief vakantietoeslag).
Een dergelijke inkomensdaling is natuurlijk erg vervelend. Zeker omdat jouw vaste lasten gewoon ‘doorlopen’. Nu heb je veel invloed op bepaalde uitgaven zoals boodschappen of uitjes, maar andere uitgaven zoals woonlasten of (zorg)verzekeringen daar kun je niet op beknibbelen. Heb je daarnaast ook nog een lening, dan wordt er ook nog van je verwacht dat je de maandelijkse last ervan blijft betalen.
Wat kun je doen? Je kunt bij het kiezen van een lening een lening kiezen waarvan je de maandlasten kunt blijven betalen mocht je te maken krijgen met een inkomensdaling. Maar daarnaast is het afsluiten van een verzekering (ook wel een kredietbeschermer genoemd) naast jouw lening ook een mogelijkheid. Met zo’n verzekering dekt je het financiële risico af wanneer je jouw baan verliest of langdurig ziek wordt. Mocht dat namelijk gebeuren dan neemt de verzekeraar de maandlast van jouw lening over. Genoemde verzekeringen kosten je doorgaans slechts een paar euro per maand, dus het is niet onverstandig de mogelijkheden hiervan te onderzoeken of je hierin te laten adviseren.

 

8. Laat nabestaanden niet achter met jouw lening in geval van overlijden

Je wilt er eigenlijk niet aan denken, ook al is de kans niet zo groot, maar het kan gebeuren dat je gedurende de looptijd van de lening komt te overlijden. Sommige kredietverstrekkers hebben in de voorwaarden opgenomen dat er in dat geval een bedrag wordt kwijtgescholden (tot aan een maximum bedrag), maar eerder niet dan wel. Daarnaast is de rente ook een stuk hoger wanneer genoemde clausule is opgenomen in de voorwaarden.
Wanneer je overlijdt gedurende de looptijd van de lening en je heeft hier verder geen maatregelen voor getroffen, dan zullen jouw nabestaanden belast worden met jouw restschuld (mits ze jouw nalatenschap accepteren). Heb je de lening samen met jouw partner afgesloten dan is hij of zij alleen aansprakelijk voor de restschuld. Indien je het niet wenselijk vindt dat jouw nabestaanden worden belast met jouw schuld, dan kun je overwegen een overlijdensrisicoverzekering bij jouw lening af te sluiten. Hiermee lost de verzekeraar jouw restschuld af in geval van overlijden, echter tot maximaal het verzekerd bedrag dat je laat opnemen in je polis.

 

9. Trek de rente af van de belasting wanneer je jouw lening gebruikt voor woningverbetering

Heeft een koophuis waarin je zelf woont en sluit je een lening af om jouw woning te verbeteren, zoals een verbouwing, nieuwe keuken of het plaatsen van een dakkapel, dan kunt je de rente die je betaalt over de lening aftrekken van de inkomstenbelasting in box 1. Let wel op dat de rente alleen aftrekbaar is wanneer je een persoonlijke lening afsluit. Bij een doorlopend krediet geldt deze mogelijkheid namelijk niet meer.

 

10. Blijf de ontwikkeling van de rente van je lening in de gaten houden

In Nederland zijn veel aanbieders van leningen actief met als gevolg dat de concurrentie hoog is. Veel aanbieders wijzigen van tijd tot tijd de rente van de leningen die zij aanbieden. Daarnaast zijn deze rentewijzigingen ook afhankelijk van ontwikkelingen op de financiele markten. Het loont daarom om gedurende de looptijd van jouw lening de rente ontwikkelingen in de gaten te houden. Wanneer je constateert dat de rente daalt, kun je namelijk besluiten om jouw bestaande lening over te sluiten naar een andere aanbieder. Doorgaans is dit kosteloos en het kan je aardig wat besparen op de totale kosten van jouw lening. Maak altijd eerst een berekening wat een eventuele oversluiting van jouw lening je oplevert. Of laat dit doen door een adviseur.

 

11. Bekijk de diensten van de aanbieder waar je jouw lening afsluit

Kijk naast de productvoorwaarden en prijs van de lening die je eventueel wilt afsluiten ook naar de diensten die de financieel dienstverlener aanbiedt. Bestaat de mogelijkheid tot een adviesgesprek? Is dit kosteloos? Wordt jouw lening gedurende de looptijd door de financieel dienstverlener in de gaten gehouden om te bekijken of het product nog wel past bij jouw eventueel hernieuwde situatie? Attendeert de financieel dienstverlener u op pro-actieve wijze op rente wijzigingen? Een aantal belangrijke vragen die van invloed zijn of je jouw lening bij de juiste partij afsluit, zodat je voor uzelf verzekert dat je voor nu en in de toekomst een verantwoorde lening afsluit tegen de aantrekkelijkste voorwaarden.

Recente artikelen

19 juni 2024
Gemiddeld leenbedrag stijgt

Hogere leningen Nederlanders sluiten steeds een hogere lening af. Uit een recent onderzoek is gebleken dat het gemiddeld leenbedrag maar liefst 10% is toegenomen sinds 2022. Ben je benieuwd waarom dit zo is en wat mensen met dat geld doen? Lees dan vooral verder! Hoge inflatie dwingt tot hoger leenbedrag In de afgelopen jaren hebben […]

17 juni 2024
Help, ik kom geld te kort voor mijn verbouwing

Wat als je budget voor je verbouwing niet toereikend is? Iedereen die ooit een verbouwing heeft gepland, kent het gevoel: je hebt alles tot in de puntjes voorbereid, maar ineens blijkt het budget niet toereikend. Wat nu? Lees verder en ontdek hoe je dit probleem kunt aanpakken! Alles goed voorbereid Je hebt je verbouwplannen zorgvuldig […]

14 juni 2024
Lening zonder inkomen

Kun je lenen als je geen inkomen hebt? Ben je benieuwd of het mogelijk is om een lening te krijgen zonder inkomen? Deze vraag wordt vaak gesteld, maar het antwoord is helaas niet zo simpel. In deze blog duiken we dieper in het onderwerp en leggen we uit waarom een lening zonder inkomen vrijwel onmogelijk […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram