Geld lenen kost geld

Hoe een lening wordt berekend

Geld lenen v.a. 4,1%

Hoe uw lening wordt berekend

Wanneer u een offerte voor een lening aanvraagt via Geldshop, dan beoordelen de kredietverstrekkers of zij u een voorlopig voorstel willen doen of niet en wat eventueel een verantwoord kredietmaximum is voor u. Zij maken die beoordeling op basis van uw financiële situatie en de uitslag van de toetsing bij het BKR in Tiel.

Berekening verantwoord kredietmaximum

Om ervoor te zorgen dat u op een verantwoorde manier gaat lenen, kijkt de kredietverstrekker naar het zogeheten ‘verantwoord kredietmaximum’. Dit wordt berekend door uw netto (gezins)inkomen te nemen en daar de woonlasten en een vaste norm voor levensonderhoud vanaf te trekken. De uitkomst van deze berekening wordt uw ‘afloscapaciteit’ genoemd. Hieronder vindt u een aantal specifieke gevallen die van invloed zijn op een verantwoord kredietmaximum.

Woordenlijst acceptatievoorwaarden:
0-urencontract / oproepkracht
Inkomen uit een 0-urencontract of als oproepkracht wordt door de kredietverstrekkers voor maximaal 70% meegenomen, mist u minimaal 3 jaar werkervaring kunt aantonen.
Provisie
Als uw inkomen deels uit provisie bestaat, dan wordt dit deel van het inkomen voor maximaal 100% genomen, mits dit structureel is, en aantoonbaar over een periode van de laatste 6 maanden.
13e maand
Krijgt u een 13e maand, dan wordt dit bedrag door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.
Tijdelijk dienstverband
Heeft u inkomen uit een tijdelijk dienstverband, dan nemen de kredietverstrekkers 70% van het inkomen mee in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum. Dit is ongeacht of u een intentieverklaring kunt overleggen of niet. Uitzondering hierop is wanneer u 30 jaar of ouder bent en in een koophuis woont. In dat geval wordt er met 100% van uw inkomen gerekend.
2e hypotheek
Als u een tweede hypotheek heeft, gaat uw verantwoord kredietmaximum omlaag. De kredietverstrekkers brengen namelijk minimaal 1% van de limiet van deze tweede hypotheek in mindering op uw afloscapaciteit. Heeft u bijvoorbeeld een tweede hypotheek van 25.000 euro, dan wordt er 250 euro van uw afloscapaciteit afgetrokken.
Uitzendbureau
Bent u werkzaam als uitzendkracht dan is het afhankelijk van de fase van de uitzendovereenkomst of het inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.In geval van:
 • Fase A / 1 + 2, wordt het inkomen niet meegenomen in de berekening.
 • Fase B / 3, wordt het inkomen voor 70% meegenomen in de berekening.
 • Fase C / 4, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening.
Alimentatie (ontvangen)
Ontvangt u alimentatie, dan wordt dit door de kredietverstrekkers niet meegenomen als inkomstenbron in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.
Alimentatie (te betalen)
Betaalt u alimentatie, dan brengen de kredietverstrekkers dit bedrag in mindering op uw afloscapaciteit met als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.
Bestaande leningen

Heeft u al bestaande leningen die u niet met de nieuw aan te vragen lening gaat inlossen, dan brengen de kredietverstrekkers in geval van een doorlopend krediet 2% van de limiet en in geval van een persoonlijke lening de werkelijke maandlast in mindering op uw afloscapaciteit. Dit heeft als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.

WAO / WIA / WGA / WAJONG
Inkomen uit een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid wordt in bepaalde gevallen door de kredietverstrekkers voor 80% of 100% meegenomen in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum. Echter alleen in geval van IVA of Wajong. In geval van een WGA uitkering, zal dit deel van het inkomen niet meegenomen worden in de berekening.In onderstaande gevallen nemen de kredietverstrekkers 70% van dit inkomen mee in de berekening:
 • als u bent geboren na 1 juli 1954
 • als uw partner een van de genoemde uitkeringen ontvangt
Defensie
Werkt u voor het ministerie van Defensie, dan is het afhankelijk van de fase van de arbeidsovereenkomst of uw inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.In geval van:
 • Fase I, wordt het inkomen voor 70% meegenomen in de berekening.
 • Fase II & III, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening.
WSW / sociale werkplaats
Als u inkomen krijgt in het kader van WSW dan kan uw inkomen voor maximaal 100% meegenomen worden in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.In geval van:
 • Loonschaal A t/m D, wordt het inkomen volledig meegenomen. (maximaal leenbedrag is dan 15.000 inclusief bestaande leningen op BKR)
 • Loonschaal E t/m I, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening zonder beperking van een maximaal bedrag.
Huur
Heeft u een huurwoning, dan nemen de kredietverstrekkers uw kale huurlast (de huurprijs die u betaalt zonder de servicekosten en de kosten voor gas/water/elektriciteit) minus eventuele huurtoeslag, mee in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum (met een minimum van 350 euro).
WW / Bijstand
Inkomen uit een werkloosheids- of bijstandsuitkering wordt door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.
Hypotheek
Heeft u een koopwoning, dan rekenen de kredietverstrekkers met 75% van uw bruto hypotheeklast (inclusief aflossing en levensverzekering) in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.
Zelfstandig ondernemer
Als u ten minste 3 aaneengesloten jaren actief bent geweest als zelfstandig ondernemer én u bent in het bezit van een eigen huis, dan kunt u onder voorwaarden geld lenen via Geldshop. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.
Inwonend
In geval van een inwonende of thuiswonende woonsituatie, rekenen kredietverstrekkers met een woonlast van 33% van het netto inkomen(met een minimum van 350 euro), in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.
Ziektewet
Indien er sprake is van een aaneengesloten periode van ziekte langer dan 20 dagen dan wordt het inkomen voor 70% door de kredietverstrekkers meegenomen. Indien u kunt aantonen dat u uw werk weer binnen aanzienbare tijd zult hervatten, dan wordt uw inkomen voor maximaal 100% meegenomen.
Nationaliteit (anders dan Nederlands)
Heeft u een buitenlandse nationaliteit, dan nemen de kredietverstrekkers uw inkomen alleen mee in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum, als u kunt aantonen dat u 3 jaar aaneengesloten werkervaring in Nederland heeft. Daarnaast dienen er bestaande of reeds afbetaalde lening(en) op het BKR zichtbaar te zijn die minimaal 36 maanden geleden zijn geregistreerd.
Zorgtoeslag / Kinderopvangtoeslag / Kindgebonden budget
Deze toeslagen zijn niet bedoeld om de maandlasten van een lening mee te betalen. Daarom zien de kredietverstrekkers deze toeslagen niet als structurele inkomstenbronnen en worden daarom niet meegenomen in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.
ORT / ploegentoeslag
Als uw inkomen deels uit onregelmatigheidstoeslag of andere vaste toeslagen bestaat en deze toeslagen zijn aantoonbaar structureel, dan nemen de kredietverstrekkers dit inkomen voor 100% mee in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.
Overwerk
Als uw inkomen deels uit overwerk bestaat en dit overwerk is aantoonbaar structureel, dan nemen de kredietverstrekkers dit deel van het inkomen (met een maximum van 8 uur overwerk) voor 50% mee in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum. Dit geldt echter niet als u werkzaam bent als internationaal vrachtwagenchauffeur. In dat geval wordt er in bepaalde gevallen gerekend met maximaal 100% van het structurele overwerk.
PGB
Inkomen uit een persoonsgebonden budget wordt door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.
Proeftijd
Heeft u een baan, maar zit u nog in uw proeftijd? Dan wordt dit inkomen niet door de kredietverstrekkers meegenomen in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.
Overige acceptatiecriteria
Daarnaast zijn er nog andere zaken die van invloed kunnen zijn op de eventuele acceptatie van uw kredietaanvraag. Enkele voorbeelden:
 • U heeft te weinig inkomen om dit bedrag verantwoord te kunnen lenen U heeft in relatief korte tijd meerdere kredietaanvragen gedaan of er zijn meerdere kredieten uitbetaald
 • U heeft een bestaande lening die in relatief korte looptijd meerdere malen is verhoogd
 • U behoort tot een kwetsbare doelgroep (bijvoorbeeld: jongeren die nog thuis wonen en geen ervaring hebben met geld lenen)
 • U heeft tot op heden geen lening gehad, hierdoor kan uw betaalmoraliteit niet getoetst worden
 • U heeft slechts ervaring met het lenen van een klein bedrag en u maakt nu een sprong naar het leenmaximum
 • U heeft een inkomen uit een risicovolle sector
 • U heeft al een lening lopen bij een andere kredietverstrekker en uw betaalverloop is niet naar wens van de kredietverstrekker (bijvoorbeeld wanneer u structureel te laat betaalt)

Altijd een lening die bij u past

Zekerheid en duidelijkheid met een persoonlijke lening.
 • Rente staat vast
 • Looptijd staat vast
 • Tussentijds opnemen niet mogelijk

of

Flexibel geld lenen met een doorlopend krediet.
 • Rente kan stijgen en dalen
 • Looptijd is variabel
 • Tussentijds opnemen is wel mogelijk

Is het van belang waarvoor ik het geld wil lenen?

U bent vrij om zelf uw leendoel te kiezen. We raden u wel aan om de leenvorm aan te… Lees meer

Hoe kan ik een lening aanvragen?

Offertes aanvragen kan bij ons zowel telefonisch als online. Bel 088 – 828 22 22 of dien direct online… Lees meer

Kan ik via Geldshop lenen als ik een BKR codering heb?

Als u een codering hebt bij het BKR, dan betekent dat er bijzonderheden zijn ontstaan op een eerder afgesloten… Lees meer

Tarieven

Bij Geldshop kunt u in aanmerking komen voor een persoonlijke lening van min. € 2.500 en maximaal € 150.000. Het bijbehorende jaarlijks kostenpercentage (JKP) is afhankelijk van uw persoonlijke (financiële) situatie en de hoogte van het leenbedrag. Het jaarlijks kostenpercentage is minimaal 3,8% en maximaal 9,0%.

Totale kredietbedrag€5.000,-€25.000,-€75.000,-
Min JKP*6.4%3.9%3.8%
Max JKP*11.5%8.6%9.0%
Min. looptijd (mnd)666
Max looptijd (mnd)120120120

*JKP is jaarlijks kosten percentage

Rekenvoorbeeld

Hieronder ziet u rekenvoorbeelden van persoonlijke leningen van € 2.500, € 25.000 en € 75.000. De leningen hebben alle drie een vaste looptijd van 60 maanden. De rente blijft de hele looptijd dezelfde. Dit zijn slechts voorbeelden; andere rentes, looptijden en maandbedragen zijn mogelijk. Het jaarlijks kostenpercentage zal nooit hoger zijn dan het wettelijk maximum van 14,0%. U kunt geen rechten ontlenen aan de hieronder getoonde informatie. Zet- en spelfouten voorbehouden.
Totale kredietbedrag€5.000,-€25.000,-€75.000,-
Maandbedrag€97€458€1.372
Vaste debetrente op jaarbasis6.2%3.9%3.8%
JKP*6.2%3.9%3.8%
Duur van de overeenkomst (mnd)**606060
Totaal terug te betalen bedrag€5.805€27.509€82.331

** Er zijn andere looptijden mogelijk met een minimum van 6 maanden en een maximum van 180 maanden

We helpen u graag
Onze Service Medewerker
Klanten beoordelen ons met een

4.7