Ma-do 9-21u | vrij 9-17.30u

Geld lenen kost geld

Hoe een lening wordt berekend

Hoe jouw lening wordt berekend

Wanneer je een offerte voor een lening aanvraagt via Geldshop, dan beoordelen de kredietverstrekkers of zij jou een voorlopig voorstel willen doen of niet en wat eventueel een verantwoord kredietmaximum is voor jou. Zij maken die beoordeling op basis van jouw financiële situatie en de uitslag van de toetsing bij het BKR in Tiel.

Berekening verantwoord kredietmaximum

Om ervoor te zorgen dat je op een verantwoorde manier gaat lenen, kijkt de kredietverstrekker naar het zogeheten ‘verantwoord kredietmaximum’. Dit wordt berekend door jouw netto (gezins)inkomen te nemen en daar de woonlasten en een vaste norm voor levensonderhoud vanaf te trekken. De uitkomst van deze berekening wordt uw ‘afloscapaciteit’ genoemd. Hieronder vindt u een aantal specifieke gevallen die van invloed zijn op een verantwoord kredietmaximum.

Woordenlijst acceptatievoorwaarden:
0-urencontract / oproepkracht

Inkomen uit een 0-urencontract of als oproepkracht wordt door de kredietverstrekkers voor maximaal 70% meegenomen, mits je minimaal 3 jaar werkervaring kunt aantonen.

Provisie

Als jouw inkomen deels uit provisie bestaat, dan wordt dit deel van het inkomen voor maximaal 100% genomen, mits dit structureel is, en aantoonbaar over een periode van de laatste 6 maanden.

13e maand

Krijg je een 13e maand, dan wordt dit bedrag door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Tijdelijk dienstverband

Heb je inkomen uit een tijdelijk dienstverband, dan nemen de kredietverstrekkers 70% van het inkomen mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum. Dit is ongeacht of je een intentieverklaring kunt overleggen of niet. 

2e hypotheek

Als je een tweede hypotheek hebt, gaat je verantwoord kredietmaximum omlaag. De kredietverstrekkers brengen namelijk minimaal 1% van de limiet van deze tweede hypotheek in mindering op jouw afloscapaciteit. Heb je bijvoorbeeld een tweede hypotheek van 25.000 euro, dan wordt er 250 euro van jouw afloscapaciteit afgetrokken.

Uitzendbureau

Bent je werkzaam als uitzendkracht dan is het afhankelijk van de fase van de uitzendovereenkomst of het inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum.

In geval van:

 • Fase A / 1 + 2, wordt het inkomen niet meegenomen in de berekening.
 • Fase B / 3, wordt het inkomen voor 70% meegenomen in de berekening.
 • Fase C / 4, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening.
Alimentatie (ontvangen)

Ontvang je alimentatie, dan wordt dit door de kredietverstrekkers niet meegenomen als inkomstenbron in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Alimentatie (te betalen)

Betaal je alimentatie, dan brengen de kredietverstrekkers dit bedrag in mindering op jouw afloscapaciteit met als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.

Bestaande leningen

Heb je al bestaande leningen die je niet met de nieuw aan te vragen lening gaat inlossen, dan brengen de kredietverstrekkers in geval van een doorlopend krediet 2% van de limiet en in geval van een persoonlijke lening de werkelijke maandlast in mindering op jouw afloscapaciteit. Dit heeft als gevolg een lager verantwoord kredietmaximum.

WAO / WIA / WGA / WAJONG

Inkomen uit een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid wordt in bepaalde gevallen door de kredietverstrekkers voor 80% of 100% meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum. Echter alleen in geval van IVA of Wajong. In geval van een WGA uitkering, zal dit deel van het inkomen niet meegenomen worden in de berekening.

Defensie

Werk je voor het ministerie van Defensie, dan is het afhankelijk van de fase van de arbeidsovereenkomst of jouw inkomen door de kredietverstrekkers meegenomen wordt in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

In geval van:

 • Fase I, wordt het inkomen voor 70% meegenomen in de berekening.
 • Fase II & III, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening.
WSW / sociale werkplaats

Als jij inkomen krijgt in het kader van WSW dan kan jouw inkomen voor maximaal 100% meegenomen worden in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

In geval van:

 • Loonschaal A t/m D, wordt het inkomen volledig meegenomen. (maximaal leenbedrag is dan 15.000 inclusief bestaande leningen op BKR)
 • Loonschaal E t/m I, wordt het inkomen volledig meegenomen in de berekening zonder beperking van een maximaal leenbedrag.
Huur

Heb je een huurwoning, dan nemen de kredietverstrekkers jouw kale huurlast (de huurprijs die je betaalt zonder de servicekosten en de kosten voor gas/water/elektriciteit) minus eventuele huurtoeslag, mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum (met een minimum van 350 euro).

WW / Bijstand

Inkomen uit een werkloosheids- of bijstandsuitkering wordt door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Hypotheek

Heb je een koopwoning, dan rekenen de kredietverstrekkers met 85% van jouw bruto hypotheeklast (inclusief aflossing en levensverzekering) in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Zelfstandig ondernemer

Als je ten minste 3 aaneengesloten jaren actief bent geweest als zelfstandig ondernemer én je bent in het bezit van een eigen huis, dan kun je onder voorwaarden geld lenen via Geldshop. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Inwonend

In geval van een inwonende of thuiswonende woonsituatie, rekenen kredietverstrekkers met een woonlast van 33% van het netto inkomen (met een minimum van 350 euro), in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Ziektewet

Indien er sprake is van een aaneengesloten periode van ziekte langer dan 20 dagen dan wordt het inkomen voor 70% door de kredietverstrekkers meegenomen. Indien je kunt aantonen dat jij je werk weer binnen afzienbare tijd zult hervatten, dan wordt je inkomen voor maximaal 100% meegenomen.

Nationaliteit (anders dan Nederlands)

Heb je een buitenlandse nationaliteit, dan nemen de kredietverstrekkers jouw inkomen alleen mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum, als je kunt aantonen dat je 3 jaar aaneengesloten werkervaring in Nederland hebt. Daarnaast dienen er bestaande of reeds afbetaalde lening(en) op het BKR zichtbaar te zijn die minimaal 36 maanden geleden zijn geregistreerd.

Zorgtoeslag / Kinderopvangtoeslag / Kindgebonden budget

Deze toeslagen zijn niet bedoeld om de maandlasten van een lening mee te betalen. Daarom zien de kredietverstrekkers deze toeslagen niet als structurele inkomstenbronnen en worden daarom niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

ORT / ploegentoeslag

Als jouw inkomen deels uit onregelmatigheidstoeslag of andere vaste toeslagen bestaat en deze toeslagen zijn aantoonbaar structureel, dan nemen de kredietverstrekkers dit inkomen voor 100% mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Overwerk

Als jouw inkomen deels uit overwerk bestaat en dit overwerk is aantoonbaar structureel, dan nemen de kredietverstrekkers dit deel van het inkomen (met een maximum van 8 uur overwerk) voor 50% mee in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum. Dit geldt echter niet als je werkzaam bent als internationaal vrachtwagenchauffeur. In dat geval wordt er in bepaalde gevallen gerekend met maximaal 100% van het structurele overwerk.

PGB

Inkomen uit een persoonsgebonden budget wordt door de kredietverstrekkers niet meegenomen in de berekening van jouw verantwoord kredietmaximum.

Proeftijd

Heb je een baan, maar zit je nog in je proeftijd? Dan wordt dit inkomen niet door de kredietverstrekkers meegenomen in de berekening van uw verantwoord kredietmaximum. Het is dan aan te raden te wachten tot je uit je proeftijd bent.

Overige acceptatiecriteria

Daarnaast zijn er nog andere zaken die van invloed kunnen zijn op de eventuele acceptatie van jouw kredietaanvraag. Enkele voorbeelden:

 • Je hebt te weinig inkomen om het gewenste bedrag verantwoord te kunnen lenen 
 • Je hebt in relatief korte tijd meerdere kredietaanvragen gedaan of er zijn meerdere kredieten uitbetaald
 • Je hebt een bestaande lening die in relatief korte looptijd meerdere malen is verhoogd
 • Je behoort tot een kwetsbare doelgroep (bijvoorbeeld: jongeren die nog thuis wonen en geen ervaring hebben met geld lenen)
 • Je hebt tot op heden geen lening gehad en je wil ineens een groot bedrag lenen. Omdat je betaalgedrag niet getoetst kan worden, vinden kredietverstrekkers dit een te groot risico. Begin met een lager bedrag.
 • Je hebt slechts ervaring met het lenen van een klein bedrag en u maakt nu een sprong naar het leenmaximum
 • Je hebt een inkomen uit een risicovolle sector
 • Je hebt al een lening lopen bij een andere kredietverstrekker en jouw betaalverloop is niet naar wens van de kredietverstrekker (bijvoorbeeld wanneer je structureel te laat betaalt)

Altijd een lening die bij u past

Zekerheid en duidelijkheid met een persoonlijke lening.
 • Rente staat vast
 • Looptijd staat vast
 • Tussentijds opnemen niet mogelijk

of

Flexibel geld lenen met een doorlopend krediet.
 • Rente kan stijgen en dalen
 • Looptijd is variabel
 • Tussentijds opnemen is wel mogelijk

Is het van belang waarvoor ik het geld wil lenen?

U bent vrij om zelf uw leendoel te kiezen. We raden u wel aan om de leenvorm aan te… Lees meer

Hoe kan ik een lening aanvragen?

Offertes aanvragen kan bij ons zowel telefonisch als online. Bel 088 – 828 22 22 of dien direct online… Lees meer

Kan ik via Geldshop lenen als ik een BKR codering heb?

Als u een codering hebt bij het BKR, dan betekent dat er bijzonderheden zijn ontstaan op een eerder afgesloten… Lees meer

Tarieven

Bij Geldshop kun je in aanmerking komen voor een persoonlijke lening van min. € 2.500 en maximaal € 150.000. Het bijbehorende jaarlijks kostenpercentage (JKP) is afhankelijk van jouw persoonlijke (financiële) situatie en de hoogte van het leenbedrag. Het jaarlijks kostenpercentage is minimaal 3,6% en maximaal 9,0%.

Totale kredietbedrag€5.000,-€25.000,-€50.001,-
Min JKP*6,4%3,9%3,6%
Max JKP*11,5%8,6%9,0%
Min. looptijd (mnd)666
Max looptijd (mnd)120180180

*JKP is jaarlijks kosten percentage

Rekenvoorbeeld

Hieronder zie je rekenvoorbeelden van persoonlijke leningen van € 2.500, € 25.000 en € 75.000. De leningen hebben alle drie een vaste looptijd van 96 maanden. De rente blijft de hele looptijd dezelfde. Dit zijn slechts voorbeelden; andere rentes, looptijden en maandbedragen zijn mogelijk. Het jaarlijks kostenpercentage zal nooit hoger zijn dan het wettelijk maximum van 14,0%. Je kunt geen rechten ontlenen aan de hieronder getoonde informatie. Zet- en spelfouten voorbehouden.

Totale kredietbedrag€5.000,-€25.000,-€50.001,-
Maandbedrag€66€303€599
Vaste debetrente op jaarbasis6,2%3,9%3,6%
JKP*6,2%3,9%3,6%
Duur van de overeenkomst (mnd)**969696
Totaal terug te betalen bedrag€6.316€29.063€57.487

** Er zijn andere looptijden mogelijk met een minimum van 6 maanden en een maximum van 180 maanden

Wij staan voor je klaar

Dus kies hiernaast op welke manier je contact met ons wilt.

 

Wij horen ‘t graag!

Vanisha Raghoenath

Vanisha Raghoenath - Kredietspecialist

Openingstijden

Wij zijn van maandag tot en met donderdag van 9 tot 21 en op vrijdag van 9 tot 17:30 bereikbaar.

088-828 22 22

Stuur een WhatsApp

Contactformulier