Pas op! Geld lenen kost geld
ma t/m vrij 09:00 - 21:00 en zaterdag 09:00 - 17:00
088 828 22 22
Verantwoord lenen
Altijd passend advies
De meeste aanbieders

Onderzoek asbest regelingen Nederlandse gemeenten

Bij de bouw van woningen is tot 1994 veel asbest gebruikt in bouwmaterialen, zoals schoorsteenpijpen, golfplaten en (vinyl)vloerbedekking. De overheid heeft, in het belang van de Volksgezondheid, echter besloten dat asbestdaken in Nederland verboden zijn vanaf 1 januari 2024. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbestdaken.

Regeling vanuit de overheid

Van 2016 tot en met 2019 stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verwijdering van asbestdaken. Hierbij gaat het om een beperkt budget. Het budget voor 2017 werd in oktober 2017 al overschreden en voor 2018 heeft het ministerie € 11,3 miljoen beschikbaar gesteld. De leninge bedraagt € 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres.

Ook gemeenten en provincies willen asbestsanering (in daken) stimuleren. Hiervoor is een lening mogelijk via de Stimuleringslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Deze lening wordt echter alleen aangeboden door provincies en gemeenten die er budget voor beschikbaar hebben gesteld.

Inwoners van gemeenten waar geen Stimuleringsleningen worden aangeboden kunnen de asbestsanering financieren door middel van (bijvoorbeeld) een consumptief krediet via de reguliere wegen zoals banken en professionele kredietbemiddelaars. Er is ook nog een landelijke Energiebespaarlening, waarmee de mogelijkheid bestaat om asbestsanering in combinatie met dakisolatie te financieren (max.€ 25.000)

Onderzoek aanbod van de stimuleringslening asbestsanering

Om in kaart te brengen welke provincies en gemeenten een Stimuleringslening asbestsanering aanbieden, deed Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, onderzoek onder alle 388 Nederlandse gemeenten (en provincies).

Drenthe en Limburg enige provincies die asbestsanering-lening aanbieden

De provincies Drenthe en Limburg zijn momenteel de enige Nederlandse provincies die budget beschikbaar hebben gesteld om verwijdering van asbestdaken binnen de provincies te stimuleren. Binnen deze regeling komen woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in aanmerking om, tegen een gunstige rente, een lening aan te gaan voor het verwijderen van asbest in daken.

Bij de provincie Drenthe gaat het om een stimuleringslening die direct gericht is op asbestsanering. De provincie Limburg biedt de lening indirect aan middels de Stimuleringsregeling Duurzaam thuis, waar asbestsanering ook mogelijk is.

Gemeenten Dordrecht en Lelystad

Op gemeentelijk niveau zijn er, naast de gemeenten binnen de provincies Drenthe en Limburg, slechts twee gemeenten die een directe stimuleringslening aanbieden voor asbestsanering. Dit zijn Dordrecht en Lelystad.

SVn hoopt op meer financieringsinstrumenten vanuit de overheid

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten erkent de uitdaging die komt kijken bij het beoogde doel om Nederlandse danken vanaf 2024 asbestvrij te maken.

Liesbeth Rooijmans, woordvoerder van het SVn zegt er het volgende over:

“In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland vervangen zijn. Dat is een serieuze uitdaging. Woningeigenaren moeten geïnformeerd worden en in actie komen. Zij zijn als eigenaar verantwoordelijk. De overheid kan de eigenaren helpen. Bijvoorbeeld met informatie en hulp bij financiering. dient een algemeen belang. Investeren in preventie is over het algemeen effectiever dan de kosten dragen van handhaving. SVn hoopt van harte dat de overheid woningeigenaren gaat helpen de uitdaging aan te gaan. Wij proberen daarbij te helpen door samen met het rijk, provincies en gemeenten financieringsinstrumenten te ontwikkelen die aan eigenaren aangeboden kunnen worden, om daarmee de slagkracht te vergroten. Gelukkig zijn er al een paar koplopers. Wij volgen de resultaten in die gemeenten en provincies nauwlettend en waar nodig schaven we de regelingen bij.”

Bronnen: SVn, VnG

Terug naar alle artikelen