Pas op! Geld lenen kost geld
ma t/m vrij 09:00 - 21:00
088 828 22 22
Verantwoord lenen
Altijd passend advies
De meeste aanbieders

Gewenst leenbedrag voor verbouwingen fors gestegen in 2017

Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel verbouwingen. De data van 21.688 leningaanvragen in de eerste vier maanden van 2017 en de eerste vier maanden van 2016 werd hierbij vergeleken. De meest opvallende bevindingen worden in dit rapport weergegeven.

Consumptief krediet lenen voor een verbouwing

Het voorjaar is voor veel mensen een mooi moment om te klussen in huis. De één kiest voor nieuw behang in de woonkamer, terwijl de ander iets groters in gedachten heeft.

Zo zijn er veel mensen die besluiten om een nieuwe keuken, dakkapel of badkamer te plaatsen. Bij laatstgenoemde klussen komt vaak een grotere financiële investering kijken. Om deze reden kiezen veel mensen dan ook voor een lening voor een verbouwing.

Vraag naar verbouwingslening gestegen

Geldshop.nl heeft een toename van het aantal aanvragen gesignaleerd. Ten opzichte van 2016, is het aantal leningaanvragen ten behoeve van een verbouwing met 41% toegenomen.

Nederlanders willen ruim 17% meer lenen voor een verbouwing

In de eerste vier maanden van 2017 willen Nederlanders, ten opzichte van dezelfde periode in 2016, meer consumptief krediet lenen voor een verbouwing. Het gemiddelde leenbedrag voor een verbouwing bedraagt in 2017 €16.060. In de eerste vier maanden van 2016 werd gemiddeld €13.694 aangevraagd. Het gemiddelde gewenste leenbedrag is hiermee toegenomen met 17,3%.

Gewenst leenbedrag voor verbouwingen fors gestegen in 2017

Leenbedragen per provincie

Per provincie zijn er in het eerste kwartaal van 2017 grote verschillen in het gewenste leenbedrag voor een verbouwing.

Gewenst leenbedrag voor verbouwingen fors gestegen in 2017

Provincie Gemiddelde leenbedrag
Drenthe € 16.394
Flevoland € 19.827
Friesland € 14.578
Gelderland € 15.631
Groningen € 18.936
Limburg € 15.462
Noord-Brabant € 16.701
Noord-Holland € 16.914
Overijssel € 15.434
Utrecht € 18.004
Zeeland € 13.555
Zuid-Holland € 14.409

In Flevoland vraagt men het hoogste gemiddelde leenbedrag aan, namelijk €19.827. In Zeeland wil men gemiddeld het laagste bedrag lenen voor een verbouwing, namelijk €13.555.

Vergelijking leenbedragen per provincie in 2016 vs. 2017

Vergeleken met de eerste vier maanden van 2016, is het gemiddelde leenbedrag in 2017 in alle provincies gestegen. De grootste stijger op provinciaal niveau is Groningen.

Groningers willen gemiddeld ruim €6.170 (+48%) meer lenen voor een verbouwing. Ook in Flevoland ging het gemiddelde leenbedrag omhoog met ruim €6.104 (+45%). De minst sterke stijging is te zien in Zeeland. Zeeuwen vroegen in de eerste vier maanden van 2017 gemiddeld zo’n €735 (+6%) meer aan wat betreft het leenbedrag voor een verbouwing.

verbouwen grafiek provincies nl - Gewenst leenbedrag voor verbouwingen fors gestegen in 2017
verbouwen grafiek provincies - Gewenst leenbedrag voor verbouwingen fors gestegen in 2017
Provincie Gemiddelde leenbedrag 2016 Gemiddelde leenbedrag 2017 Procentueel verschil
Drenthe € 15.371 € 16.394 7%
Flevoland € 19.827 € 19.827 45%
Friesland € 13.146 € 14.578 11%
Gelderland € 14.268 € 15.631 10%
Groningen € 12.766 € 18.936 48%
Limburg € 13.072 € 15.462 18%
Noord-Brabant € 14.483 € 16.701 15%
Noord-Holland € 14.163 € 16.914 19%
Overijssel € 12.848 € 15.434 20%
Utrecht € 16.135 € 18.004 12%
Zeeland € 12.820 € 13.555 6%
Zuid-Holland € 12.724 € 14.409 13%

Verschillen in leeftijd

Binnen het onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende leeftijdsgroepen, namelijk

  • 18-30 jaar (jongeren)
  • 31-40 jaar (dertigers)
  • 41-50 jaar (veertigers)
    51 en 64 jaar (50-plussers)
  • 65 jaar en ouder (senioren)

De meest opvallende feiten en veranderingen voor leners, op basis van de leeftijd, worden in deze sectie weergegeven.

Gewenst leenbedrag voor verbouwingen fors gestegen in 2017

Veertigers willen 38% meer lenen

Het is opvallend dat mensen in de leeftijdsgroep 41 tot 50 jaar fors meer willen lenen: maar liefst 38% meer dan in 2016. Het gemiddelde gewenste leenbedrag van deze groep bedraagt in 2017 €19.376. Dit is het op een na hoogste leenbedrag van alle leeftijdsgroepen. Het hoogste leenbedrag wordt gewenst door leners tussen 51 en 64 jaar oud. Deze groep wenst in 2017 €19.431 te lenen: zo’n 15% meer dan in 2016.

Leeftijdsgroep Gemiddelde leenbedrag 2016 Gemiddelde leenbedrag 2017 Procentueel verschil
18-30 jaar € 9.591 € 10.283 7%
31-40 jaar € 14.415 € 14.923 4%
41-50 jaar € 14.036 € 19.376 38%
51-64 jaar € 16.869 € 19.431 15%
65 jaar en ouder € 13.315 € 16.091 21%

Verschillen in gezinssituatie

Binnen het onderzoek is er onderscheid gemaakt in vier verschillende gezinssituaties, namelijk:

  • Alleenstaanden
  • Alleenstaanden met kinderen
  • Samenwonenden
  • Samenwonenden met kinderen

De meest opvallende feiten en veranderingen voor leners, op basis van de gezinssituatie, worden in deze sectie weergegeven.

Gewenst leenbedrag voor verbouwingen fors gestegen in 2017

Alleenstaanden lenen ruim 8% minder

Het is opvallend dat alleenstaanden minder geld lenen voor het financieren van een verbouwing. Alleenstaanden zijn namelijk de enige groep leners waarbij het gewenste leenbedrag is gedaald. Het gemiddelde leenbedrag van deze groep daalde met ruim 8%: gemiddeld € 1.025 minder ten opzichte van 2016. Daarmee wilden alleenstaanden tevens het minst lenen van alle in kaart gebrachte groepen (op basis van gezinssituatie). Het leenbedrag van deze groep bedroeg in 2017 gemiddeld €11.278.

Alleenstaanden met kinderen willen juist meer lenen dan in 2016. Deze groep wil in 2017 22% meer lenen voor een verbouwing: een toename van €2.270.

Samenwonenden met kinderen willen 34% meer lenen

Kijkend naar alle gezinssituaties, willen samenwonenden met kinderen 34% meer lenen. Het gemiddelde gewenste leenbedrag bedraagt in 2017 €21.152 voor deze groep leners.

Leeftijdsgroep Gemiddelde leenbedrag 2016 Gemiddelde leenbedrag 2017 Procentueel verschil
Alleenstaand € 12.303 € 11.278 -8%
Alleenstaand kinderen € 10.456 € 12.726 22%
Samen € 14.036 € 18.561 26%
Samen met kinderen € 15.794 € 21.152 34%
Terug naar alle artikelen