Pas op! Geld lenen kost geld
ma t/m vrij 09:00 - 21:00 en zaterdag 09:00 - 17:00
088 828 22 22
Verantwoord lenen
Altijd passend advies
De meeste aanbieders

AFM onderzoekt toezicht op crowdfundingsector

Crowdfunding maakt al jaren en enorme groei door. De sterke ontwikkelingen vestigen zodoende ook op maatschappelijk vlak meer aandacht op de sector. Om het huidige toezicht op crowdfundingplatforms nauwkeuriger te bekijken, heeft de AFM daarom onderzoek gedaan.

Logo AFM

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve betaalwijze voor de financiering van een project of onderneming waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van financiële intermediairs. De ‘middleman’ is er dus niet. Mede om er toch voor te zorgen dat het risico wat wordt ingeperkt kan het zijn dat er voor het verkrijgen van kapitaal met behulp van crowdfunding een vergunning nodig is. Ter consumentenbescherming houdt de AFM toezicht. Zie ook het artikel: ‘Crowdfunding is kinderschoenen ontgroeid’

Risico’s

De extra risico’s die bij crowdfunding komen kijken zijn onder meer de kans op wanbetaling, identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over het beloofde rendement en valutarisico’s. Er kan echter zelf al via de AFM registers worden nagegaan of een crowdfundingplatform een vergunning of ontheffing heeft.

Wanneer vergunning nodig?

De AFM verstrekt sinds 2012 vergunningen en ontheffingen aan crowdfundingplatforms, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. Hierbij maken de AFM en DNB onderscheidt in vier manieren waarop crowdfunding kan plaatsvinden, namelijk middels doneren, sponsoring, lenen en investeren. Afhankelijk van de vorm kan het zijn dat je in aanraking komt met toezicht vanuit de Wet op het financieel toezicht.

Om in te gaan op de vraag of er een vergunning nodig is, of dat je in aanmerking komt voor een ontheffing, heeft de AFM een stappenplan gemaakt. Zo vallen crowdfunding initiatieven waar investeerders via een lening of investering kunnen bijspringen in een project, onder AFM toezicht. Bij deze activiteiten zou namelijk een bemiddelende rol worden gespeeld.

Onderzoek

In het onderzoek wordt bekeken of de huidige wet- en regelgeving op de lange termijn voldoende eisen stelt aan de sector om op een duurzame en verantwoorde manier te kunnen groeien. Het rapport wijst uit dat de huidige randvoorwaarden die gelden niet voldoen, en dat deze op bepaalde punten zelfs als belemmerend worden ervaren door de sector. Bovendien zou er sprake zijn van een aantal juridische knelpunten.

Zodoende adviseert de AFM om de wet- en regelgeving en het toezicht mee te laten groeien met de ontwikkeling van de markt. Zo kan er rekening worden gehouden met de onzekerheden van een markt die sterk in ontwikkeling is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie scenario’s van marktgroei: de startende markt, de groeimarkt en de volwassen markt. Evenals aanbevelingen op de korte en lange termijn.

Zo wil de toezichthouder de nu vier toezichtkaders (doneren, sponsoren, lenen, investeren) naar twee terugbrengen, en wel loan based crowdfunding en equity based crowdfunding. En moeten op de korte termijn de juridische knelpunten worden oplost. Voor een volledig overzicht van de aanbevelingen zie het rapport.

Reacties rapport

In totaal hebben ongeveer vijftig partijen gereageerd op het Crowdfunding rapport van de AFM, waarvan een meerderheid zich kan vinden in de aanbevelingen uit het rapport.

Terug naar alle artikelen