Pas op! Geld lenen kost geld
ma t/m vrij 09:00 - 21:00 en zaterdag 09:00 - 17:00
088 828 22 22
Verantwoord lenen
Altijd passend advies
De meeste aanbieders

Vertrouwen in financiële instellingen neemt toe

Het vertrouwen dat consumenten hebben in Nederlandse financiële instellingen zit weer in de lift. Deze is nog niet op hetzelfde niveau als voor het begin van de crisis in 2008, maar ten overstaande van 2013 is er volgens peilingen van De Nederlandsche Bank (DNB) geen verdere daling.

Ieder jaar berekent DNB met de DNB Household Survey (DHS) in april het consumentenvertrouwen in de financiële markt. Dit wordt door middel van een steekproef onder de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder gehouden, omdat het vertrouwen van het publiek in financiële instellingen een belangrijke voorwaarde is voor een stabiel financieel stelsel.

Volgens de resultaten van het meest recente onderzoek is bij consumenten het oordeel over de deskundigheid van bestuurders van financiële instellingen ten opzichte van een jaar eerder fors gestegen. Het oordeel van de integriteit van de instellingen blijft echter overwegend negatief.

DHS steekproef

Elk jaar peilt DNB of respondenten er vertrouwen in hebben dat hun eigen bank, levensverzekeraar en pensioenfonds aan zijn financiële verplichtingen zal gaan voldoen. Tussen april 2013 en 2014 steeg dit vertrouwen lichtjes van 71% naar 73% procent. In 2007 was dit vertrouwen nog 90%. Vooral bij banken en verzekeraars varieert het vertrouwen sinds 2009 binnen smalle en stabiele marges.

Ook wordt het vertrouwen in de eigen levensverzekeraar onderzocht, welke het afgelopen jaar is gestegen van 72% naar 76%. Bij de vraag of er vertrouwen is dat banken, levensverzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen aan hun verplichtingen zullen gaan voldoen valt op dat respondenten een sterker vertrouwen hebben in hun eigen bank, verzekeraar of pensioenfonds dan in de banken, verzekeraars en pensioenfondsen in het algemeen. Dit is geen onverwachte uitkomst voor banken en verzekeraars, omdat men anders een motief heeft om van instelling te veranderen. Dit geldt echter niet voor pensioenfondsen, omdat consumenten niet zelf kunnen kiezen bij wie ze hun pensioen onderbrengen.

Terug naar alle artikelen