Pas op! Geld lenen kost geld
ma t/m vrij 09:00 - 21:00 en zaterdag 09:00 - 17:00
088 828 22 22
Verantwoord lenen
Altijd passend advies
De meeste aanbieders

Schuldeninformatiesysteem niet langer uitvoerbaar

Banken willen nog altijd meewerken aan de ontwikkeling van een landelijk informatiesysteem wat schulden registreert en in een vroeg stadium opspoort, maar vinden het onder huidige omstandigheden onuitvoerbaar.

Dat komt doordat niet alle belangrijke partijen hieraan hebben meegewerkt. Zodoende kunnen niet alle betalingsproblemen tijdig worden gesignaleerd. Tevens blijkt een dergelijke systeem, dat aan alle Europese en nationale privacyregels dient te voldoen, te ingewikkeld voor de klant.

Met behulp van een goed informatiesysteem kan bijgedragen worden aan het voorkomen van problematische schulden. Naast de informatie van banken zou het hierbij onder andere kunnen gaan om informatie van verhuurders, energiebedrijven en sociale diensten. Deze partijen waren hier ook toe bereid. De grootste schuldeisers, de belastingdienst, de zorg en de telecomsector, deden niet mee.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft tot twee keer toe negatief geoordeeld over het Landelijk Informatiesysteem. Mocht de Tweede Kamer het oorspronkelijke systeem alsnog ter hand willen nemen dan willen de banken hieraan meewerken. Een andere mogelijkheid is het bestaande Bureau Krediet Registratie (BKR) uit te breiden.

De zorgplicht van de banken

Banken streven al zes jaar naar een uitgebreid informatiesysteem om beter inhoud te kunnen geven aan hun zorgplicht. Het doel is te voorkomen dat mensen leningen die zij krijgen niet kunnen aflossen.

Terug naar alle artikelen