Pas op! Geld lenen kost geld
ma t/m vrij 09:00 - 21:00 en zaterdag 09:00 - 17:00
088 828 22 22
Verantwoord lenen
Altijd passend advies
De meeste aanbieders

Piloten de schulden in met een pilotenlening

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over pilotenleningen. De economische crisis heeft ook in de luchtvaartsector geleid voor bezuinigingen, waardoor de Nederlandse markt voor beginnende verkeersvliegers maar weinig banen kent. Hierdoor zitten meerdere piloten zonder (uitzicht op een) baan, maar met een dikke schuld. Wat nu?

Het volgen van een pilotenopleiding is een dure aangelegenheid. Met kosten die gemiddeld tegen de 125.000 euro kunnen oplopen, zijn het vaak de studenten zelf die dit bedrag in één keer moeten ophoesten. Door de jarenlange groei van de luchtvaartsector waren de baanperspectieven na afstuderen groot, waardoor de keuze om een lening te nemen aanlokkelijk was.

Door de intrede van de crisis veranderde dit. Momenteel zitten er in Nederland naar schatting rond de 1.200 piloten zonder werk. Ze zijn ontslagen of kunnen geen baan vinden, maar hebben wel een dure lening en kunnen de maandelijkse aflossing van de rente niet betalen. Ze zitten zo als het ware ‘gevangen’ in hun lening, met grote financiële problemen tot gevolg. Want, hoe komen de piloten nu van hun schulden af?

 

Gevangen in een lening

De opleiding tot piloot is een gespecialiseerde studie, waardoor het lastig kan zijn een baan te vinden in een andere sector. Veel afgestudeerde piloten geven aan na de studie genoodzaakt te zijn uitzendwerk te verrichten, en dat hun inkomsten hierdoor onvoldoende zijn. Bij- of omscholing kunnen kansen op de arbeidsmarkt vergroten, maar hier zitten ook weer kosten aan verbonden.

Indien aflossing niet lukt en schuldeisers zich melden, is het wellicht mogelijk om geld te lenen bij een gemeentelijke of een andere kredietbank. Dan kan in 1 keer het openstaande bedrag worden betaald en afgelost aan de schuldeisers. Dit wordt een sociale lening genoemd.

Als dit niet gaat en er niet kan worden voldaan aan de maandelijkse aflossingen dan kan men proberen een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s). Gaan schuldeisers niet akkoord, dan kun je beroep doen op wettelijke schuldsanering. Willen niet alle schuldeisers meewerken? Dan kan er naar de rechter worden gestapt om hen middels een dwangakkoord te dwingen in te stemmen met de voorgestelde schuldregeling.

Zowel in de schuldsanering komen als het regelen van betalingsregelingen zijn alles behalve een pretje. Vaak betekent het dat er alleen geld is voor de basisbehoeften en dat dingen als uit eten gaan, een auto, abonnementen, nieuwe kleding etc. niet meer kunnen. Het is dan ook een laatste redmiddel en een traject waar je meerdere jaren in zit.

Discussie

Momenteel is er al een tijdje een debat gaande over de misstanden in de opleidingen van piloten en de financiering die daar mee gemoeid gaat. Moet de overheid ingrijpen?

Tegenstanders stellen namelijk dat er een te rooskleurig toekomstbeeld is geschetst voor aspirant-piloten en dat er sprake is geweest van overcreditering door ABN Amro. Dit is momenteel de enige bank in Nederland die ‘pilotenleningen’ verstrekt. Een groep van 60 piloten hebben de bank zelfs voor de rechter gesleept. Jarenlang zou er onvolledige en onduidelijke voorlichting zijn geweest over de risico’s van de ‘pilotenlening’ van de bank.

In een reactie stelt ABN Amro dat ze verwachten dat de markt weer aantrekt en dat de meeste piloten hun lening wel gewoon kunnen afbetalen. Tevens zegt de bank dat de risico’s wel degelijk zijn uitgelicht op informatiebijeenkomsten, via de website en in persoonlijke gesprekken met de aspirant-piloten en hun ouders. Ter tegemoetkoming biedt de bank de piloten de mogelijkheid om de lening over een langere periode af te lossen en het tijdelijk bevriezen van de rente, zodat de schuld niet verder oploopt.

Veranderingen

De overheid grijpt vooralsnog niet in en vindt dat de ‘marktwerking en sectormaatregelen voldoende moeten zijn’. Wel zijn er diverse plannen en maatregelen aangedragen ter verbetering van de arbeidsmarkt voor piloten. Zo beperken sinds de afgelopen drie jaar meerdere vliegscholen het aantal opleidingsplaatsen, wordt er actief ingezet om meer transparantie te creëren over de informatievoorziening met betrekking tot de perspectieven op arbeidsmarkt, kosten en opleidingen.

Zo heeft ABN Amro afspraken gemaakt met vliegscholen om de instroom van nieuwe studenten te reduceren en de uitstroom van studenten naar de arbeidsmarkt te vergroten. Dit kan betekenen dat per school pas één lening aan een nieuwe aspirant student wordt verleend, als de school twee afgestudeerden aan een baan als vlieger heeft geholpen.

Daarnaast hebben vliegscholen een aantal suggesties gegeven om de arbeidsmarkt te verbeteren zoals het handhaven van de huidige pensioenleeftijden, creëren van deeltijdfuncties, aanscherpen van regeling werk- en rusttijden en om meer vacatures te creëren en passagiersrechten bij vertragingen te versoepelen.

Terug naar alle artikelen