Dossier compleet actie

In 3 stappen een gratis Pay2d Prepaid Visa card

Dossier compleet actie

In 3 stappen een gratis Pay2d Prepaid Visa card

Dossier compleet actie

In 3 stappen een gratis Pay2d Prepaid Visa card

Actievoorwaarden Dossier Compleet

 1. Met deelname aan de actie ‘Dossier Compleet’ gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 2. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Dossier Compleet’ die wordt georganiseerd door Geldshop.nl B.V. (verder te noemen: Geldshop).
 3. De actieperiode loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.
 4. Deelname aan deze actie staat open voor iedere kredietnemer die een kredietovereenkomst via Geldshop wil afsluiten en voor een kredietaanvraag een dossier aanlevert.
 5. Deelnemer ontvangt een Pay2d Prepaid Visa card met daarop een tegoed van € 30 voor een compleet en leesbaar aangeleverd dossier, dat in de actieperiode wordt ingestuurd. Met compleet en leesbaar wordt bedoeld een dossier waarbij alle door Geldshop opgevraagde documenten (zie çhecklist bewijsstukken in de offerte) in één keer en leesbaar worden aangeleverd. Alleen deelnemers die in de actieperiode een compleet en leesbaar dossier aanleveren, komen in aanmerking voor de Pay2d Prepaid Visa card.
 6. Als er sprake is van twee of meer kredietaanvragers, dan worden zij gezamenlijk beschouwd als 1 deelnemer.
 7. De Pay2d Prepaid Visa card wordt uitgekeerd voor het aanleveren van een compleet dossier en wanneer de leningaanvraag resulteert in een uitbetaalde kredietovereenkomst.
 8. Wekelijks krijgen alle deelnemers een bericht waaruit blijkt of zij in aanmerking komen voor een cadeaukaart. Als zij in aanmerking komen, ontvangen Deelnemers de Pay2d Prepaid Visa card na controle van het dossier, maar uiterlijk binnen 4 weken.
 9. Geldshop behoudt zich het recht voor om deze actie en/of deze actievoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te beëindigen of te wijzigen.
 10. Geldshop bepaalt of een dossier in één keer compleet en leesbaar is aangeleverd. Over de beslissing kan niet worden gediscussieerd.
 11. De beloning kan niet omgezet worden in contant geld.
 12. Deelnemer moet zich houden aan de actievoorwaarden. Als een deelnemer in strijd met de actievoorwaarden of andere wettelijke bepalingen handelt, dan behoudt Geldshop zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van de ‘Dossier Compleet’-actie.
 13. In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, zal de directie van Geldshop een besluit nemen. Over deze beslissing kan niet worden gediscussieerd.
 14. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.