ZZP’ers verdienen steun en zekerheid

Madiha Leuven - 05 april 2016

DNB president Knot zegt in een interview met Het Financieele Dagblad over ZZP’ers: “Ik kan veel van hen niet anders aanduiden dan als dagloners. Mensen die er aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn uitgeduwd en korte tijd later hetzelfde bedrijf binnenwandelen en hetzelfde werk gaan doen zonder sociale bescherming. “ Knot vindt dat de fiscale behandeling van de ZZP’er aangepast moet worden omdat voor een aantal van hen de belastingkorting voor zelfstandigen en het niet verplicht deelnemen aan sociale regelingen nadelig uitpakt.

Stichting ZZP-Nederland heeft direct gereageerd met de opmerking dat de kwalificatie van dagloners onnodig het imago van ZZP’ers beschadigd. Recent onderzoek van ZZP-Nederland heeft duidelijk gemaakt dat 96% van de aangesloten ZZP’ers zichzelf beschouwt als bewust zelfstandig ondernemer. Deze groep wil geen sociale bescherming, die wel voor werknemers geldt.

Per 1 mei 2016 wordt de Wet Deregulering Arbeidsrelatie ingevoerd. Dit betekent dat de VAR (verklaring arbeidsrelatie) afgeschaft wordt en vervangen door een modelovereenkomst waarin opdrachtgever en opdrachtnemer de afspraken vastleggen. De Belastingdienst beoordeelt deze modelovereenkomsten en als zij akkoord gaan hoeft geen loonheffing ingehouden te worden. Dit nieuwe systeem is niet het ultieme antwoord op schijnzelfstandigheid en schijn constructies, maar het kan een positieve invloed hebben.

In onze markt van consumptief krediet en zakelijk krediet zien wij dat kredietverstrekkers inmiddels ook gewend zijn aan de ZZP’ers als een specifieke groep klanten. Algemeen bekend is dat ZZP’ers en kleine ondernemingen momenteel niet makkelijk een lening krijgen bij hun eigen bank. Deze groep klopt dan ook steeds vaker aan bij Geldshop met de vraag of ze ook zakelijk kunnen lenen. Voor ons wat dit reden om aan deze toenemende vraag tegemoet te komen. Sinds begin maart adviseren en bemiddelen wij ook in zakelijke kredieten en consumptief krediet voor ZZP’ers.

Wat Geldshop betreft is het verstandiger om zelfstandig ondernemers te ondersteunen bij hun bedrijfsactiviteiten door kennis en geld voor innovatie of andere investeringen beschikbaar te stellen. Daarom erkennen wij het belang van de ZZP lening.

Ik wil meer weten over geld lenen als ZZP'er via Geldshop!


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!