Zorgen over machtsconcentratie van zorgverzekeraars

Elke WIllemsen - 08 december 2014

December is vaak dé maand waar Nederlanders een kritisch oogje wagen op hun huidige zorgverzekering. Kies ik voor een andere verzekering, of een andere verzekeraar? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bezorgd over de machtsconcentratie onder zorgverzekeraars. Is er sprake van een oligopolie?

Het aantal aanbieders van een zorgverzekering is door de jaren heen flink geslonken. Volgens Zorgwijzer.nl kent Nederland in totaal negen zorgverzekeraars (concerns) die meerdere merken onder hun hoede hebben. Volgens Zorgkaart Nederland zijn dit in totaal 57 ‘zorgmerken’. Hierbij verzekeren de grootste 4 verzekeraars, Achmea, VGZ, CZ en Menzis maar liefst 90 procent van de hele markt. Toezichthouder NZa monitort de marktaandelen van de grote vier verzekeraars.

De NZa is
volgens de nieuwe directeur Maarten Ruijs bezorgd over dit gegeven. De toezichthouder is huiverig voor een machtsconcentratie van de vier verzekeraars, en vindt dit aanleiding voor een onderzoek. Is er namelijk wel sprake van een marktwerking met gedegen concurrentie? Hoe zit het met de transparantie? En welk effect heeft de concentratie op de zorgkwaliteit?

Nederland verzekerland

Nederland kent de hoogste zorgkosten van Europa. In totaal gaat 11,8 procent van het bruto binnenlands product op aan de zorg. Hoe is hierbij de gunstige positie van de zorgverzekeraars ontstaan?

In 2006 is de zorgverzekeringsmarkt op de schop gegaan. Onder het nieuwe stelsel werd het voor ingezetenen van Nederland verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten en zijn verzekeraars verplicht iedereen te accepteren die een verzekering wil. Hierbij stelt de overheid de inhoud van deze basisdekking vast. Sinds dit nieuwe stelsel en de daaropvolgende grote fusies tussen zorgverzekeraars zijn de vier grote marktspelers ontstaan.

Ruijs zegt hierover in zijn speech: “De zorgverzekeraar speelt een steeds belangrijker rol in ons stelsel. Zowel in de AWBZ als de Zorgverzekeringswet is de verzekeraar de spil. Door de afschaffing van de ex post verevening en de voorgenomen wijzigingen van artikel 13 in de Zorgverzekeringswet, is de machtspositie van de zorgverzekeraar versterkt. Dat betekent ook voor de NZa dat we onze aandacht ook gaan verleggen naar de zorgverzekeringsmarkt.”

Onderzoek

Het voorgenomen onderzoek van de NZa zal zich niet alleen richten op de verschillende machtsposities, maar richt zich ook op de inkoop van zorg. Ruijs zegt daar over: ‘De toegenomen macht van zorgverzekeraars leidt ook tot de vraag of deze macht op de inkoopmarkt richting de zorgaanbieders niet ten koste gaat van de publieke belangen.’ De toezichthouder constateert dat naast de versterking van hun machtsposities de markt de afgelopen jaren ook minder transparant is geworden.

Check je zorgverzekering

Vorig jaar heeft een kwart van de consumenten zich georiënteerd op een nieuwe zorgverzekering. Onderzoek wijst uit dat minder dan een op de tien consumenten ook uiteindelijk voor een nieuwe zorgverzekering koos. Nu de jaarlijkse race voor nieuwe klanten en de zoektocht naar de juiste zorgverzekeringen weer is losgebarsten roepen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en NZa consumenten op om goed te beoordelen of het aanbod van hun huidige aanbieder nog wel voldoet. Door de huidige polis te vergelijken met de aanbiedingen van andere verzekeraars, kan er wellicht een passender product worden gevonden. De autoriteiten pleiten dat als consumenten kritisch blijven kiezen, zij zorgverzekeraars dwingen om hun polissen te blijven verbeteren.

Onderzoek van de ACM wijst uit dat consumenten daarbij behoefte hebben aan betrouwbare informatie van vergelijkingssites. Hierbij is behoefte aan vergelijkingen op basis van hun eigen situatie en wensen en hechten zij waarde aan een goed overzicht en een betere onderlinge vergelijkbaarheid in het aanbod van verzekeraars.

 


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!