Welke veranderingen kent de zorgverzekering in 2015?

Elke Willemsen - 03 oktober 2014

Nederland heeft altijd al het imago van verzorgingsstaat gehad. Groot onderdeel hiervan is de regelingen rondom de zorgverzekering. De afgelopen jaren zijn er echter veel veranderingen geweest rondom deze verzekering. In 2015 gaat er wederom het een en ander wijzigen.

De afgelopen tijd is er al veel bericht over de aangekondigde kabinetsplannen rondom de zorg, zoals de stimulering van mantelzorg en het verdwijnen van verzorgingstehuizen. Op Prinsjesdag maakte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nieuwe wijzigingen bekend, nu ook omtrent de zorgverzekering. Deze wijzigingen kennen een aantal belangrijke aanpassingen die voor iedere burger van toepassing zijn.

Veranderingen basisverzekering

Een van deze veranderingen die iedereen direct in zijn portemonnee voelt is de stijging van de zorgpremie van de basisverzekering, welke wordt uitgebreid met verschillende soorten specialistische zorg en geneesmiddelen. Vanaf 2015 zal deze met ongeveer 10 procent duurder worden, waarbij de precieze stijging kan verschillen per verzekeraar omdat ze zelf vrij zijn hun eigen premie te bepalen.

Reden voor de stijging van de zorgpremie is een verschuiving in de wetten. Zo zal per 1 januari 2015 een deel van de zorg dat nu valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaan vallen onder de Zorgverzekeringswet. Volgens berekeningen van het Ministerie van VWS zullen de kosten die nodig zijn om de basisverzekering te dekken in 2015 liggen op 1.211 euro (in 2014 was dit 1.101). De wijziging in de wet betekent dat zorgverzekeraars het basispakket zullen uitbreiden om zo ook de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te vergoeden. Denk hierbij o.a. aan de verzorging van die mensen die door de wetswijzigingen niet meer in een instelling terecht kunnen, maar ook niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Andere grote veranderingen zijn de stijging van het eigen risico – van 360 naar 375 euro, en vanaf 2015 wordt psychische hulp voor kinderen niet meer vergoed in de basisverzekering.

Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen in het basispakket, zie het artikel hier.

Wisselen van zorgverzekeraar

Halverwege de maand november stuurt de zorgverzekeraar het nieuwe aanbod voor de zorgverzekering van het aankomende jaar naar haar klanten. Is dit aanbod goed en past het bij de persoonlijke wensen van de klant, dan is wisselen niet nodig. Maar is de premie bij een andere verzekeraar lager, zijn er betere voorwaarden of hogere vergoedingen tegen dezelfde prijs dan kan er worden gewisseld aan het einde van het jaar. Het verschilt echter per verzekering (dit staat in de polisvoorwaarden) of het ook mogelijk is om te wisselen van aanvullende verzekering.

Een basisverzekering en eventuele vrijwillige aanvullende verzekering hoeven niet bij dezelfde verzekeraar te worden afgesloten. Vaak gelden echter voor 'losse' aanvullende verzekeringen wel bijzondere voorwaarden, zoals hogere premies of een wachttijd.
Indien wisselen een goede optie is, dan moet de oude zorgverzekering voor 1 januari worden opgezegd en moet de nieuwe verzekering voor 1 februari worden afgesloten. Veel zorgverzekeraars bieden een speciale overstapservice aan, wat betekent dat zij de huidige polis opzeggen indien men voor 31 december bij hun een nieuwe verzekering afsluit.

Zorgverzekeraars zijn volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om de zorgverzekeringsaanvraag te accepteren. Hierbij mogen zaken zoals gezondheid, leeftijd of geslacht geen rol spelen. Dit geldt echter niet voor een aanvullende verzekering, omdat deze niet wettelijk verplicht is.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Chat bezet