Wat is een bankierseed?

Elke WIllemsen - 23 februari 2015

Vanaf 1 april zijn financiële adviseurs en bemiddelaars verplicht om ervoor te zorgen dat iedereen die inhoudelijk contact onderhoudt met klanten de bankierseed aflegt. Voorheen lag deze verplichting alleen nog bij bestuurders van financiële ondernemingen, maar de verbreding maakt onderdeel uit van de wijzigingswet financiële markten 2015.

De eed is een beroepseed en morele verklaring waarbij je belooft je functie integer en zorgvuldig te volbrengen en hierbij het belang van de klant centraal te stellen. De eed bevat verklaringen op het gebied van klantbelang, naleving van wetten, het misbruiken van kennis, geheimhouding, bevorderen van vertrouwen en het maken van een zorgvuldige en integere belangenafweging.De tekst van de eed kun je vinden op de website van de overheid, maar mag worden aangepast en uitgebreid. 

Nieuwe medewerkers hebben tot drie maanden na indiensttreding de tijd om de eed af te leggen, en doen dit onder de verantwoordelijkheid van hun werkgever. Ben je al voor 1 april 2015 in dienst getreden, dan moet dit uiterlijk voor 31 maart 2016 gebeuren.

 

Verantwoordelijkheid

De reden dat de bankierseed nu voor alle bankmedewerkers gaat werken, komt niet uit de lucht vallen. Al sinds de start van de financiële crisis wordt er om een belofte gevraagd, in de hoop dat banken en financiële dienstverleners een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de onderneming en sector zouden ontwikkelen en zich hier ook bewuster van zouden zijn. Zo zou een volgende grote crisis moeten worden bemoeilijkt.

Zodoende werd op 1 januari 2013
de bankierseed verplicht voor alle bestuurders en commissarissen in de financiële sector, maar nog niet voor medewerkers. Echter, de Eerste en Tweede Kamer hebben nu verdere stappen gezet om de bedrijfsvoering bij banken strakker te trekken. De verruiming van de eed sluit zodoende aan bij de verplichting rondom de vakbekwaamheid van werknemers. Alle medewerkers die permanent vakbekwaam zijn en zich aan de actuele informatie updates houden, zij die inhoudelijk klantcontact hebben en zij die de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden moeten de eed vanaf 1 april dus allemaal afleggen.

 

Geldshop & Bankierseed

Op het moment van schrijven van dit artikel is er bij Geldshop intern reeds een proces in gang gezet hoe er invulling gegeven zal gaan worden aan deze eis per 1 april. Hierover zal later een update volgen.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Chat bezet