Wat is de gemeentelijke kredietbank?

Elke Willemsen - 11 mei 2014

Financiële problemen. Ze komen helaas vaker voor dan men hoopt. Door tal van mogelijkheden zoals flink wat tegenslag, overlijden, ontslag, een ongeluk – noem maar op, kan men in de betalingsproblemen raken met grote schulden tot gevolg. Soms reiken deze schulden zo hoog dat mensen niet meer in staat zijn zelf uit de financiële problemen te komen. Deze problemen kunnen vaak zo zwaar wegen dat men er ook qua fysieke en psychische gesteldheid problemen aan kunnen ondervinden. Mensen die zo’n financieel probleem hebben dat ze er zelf niet uitkomen, kunnen aankloppen bij de gemeentelijke kredietbank (GKB). Dit is een overheidsinstelling dat hulp biedt bij schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening.

Werkzaamheden GKB

De GKB steunt en biedt hulp bij het tot een goede regeling komen met schuldeisers. Deze schuldregeling moet eerlijk en verantwoord zijn, waardoor je kunt beginnen met het afhandelen van alle problemen.

Dit kan pas vaak op het moment dat de situatie is gestabiliseerd. Dat betekent dat de GKB samen met je kijkt hoe je uitgaven gelijk worden aan je inkomsten, om nieuwe schulden te voorkomen. Ook wordt gevraagd aan schuldeisers om niet nog meer incassomaatregelen te treffen, wat overigens niet hoeft te worden gehonoreerd. Andere stappen zijn dat je wordt geregistreerd bij het BKR en dat samen wordt gekeken naar alle lopende schulden.

Schuldregeling

Een schuldregeling duurt gemiddeld drie jaar, ingaande vanaf het moment dat je de overeenkomst hebt ondertekend. Op twee manieren kan deze schuld vervolgens worden geregeld: via een saneringskrediet of schuldbemiddeling.        

Saneringskrediet

De GKB gaat in het geval van een saneringskrediet berekenen hoeveel schulden je in drie jaar tijd kunt afbetalen aan de schuldeisers. Het bedrag waar de berekening op uit komt, kan vervolgens worden geleend van de GKB. Deze lening heet een saneringskrediet. Omdat het een periode van drie jaar betreft, betekent dit vaak dat het niet de hele schuld zal aflossen. Daarom wordt aan de schuldeisers gevraagd of ze akkoord gaan met deze regeling, en dat de rest van de schuld dan wordt kwijtgescholden. De schuldeisers kunnen hier wel of niet akkoord mee gaan. Bij een akkoord betaalt de GKB direct het voorgestelde bedrag in zijn geheel uit aan de eisers. Dit betekent dat je nu verantwoording moet afleggen aan de GKB en dat je na aflossing van het saneringskrediet geen schulden meer hebt.

Het kan echter ook voorkomen dat de schuldeisers niet instemmen met het voorstel. In dat geval word je verder begeleid en geadviseerd over welke volgende stappen je kunt of moet ondernemen.  

Schuldbemiddeling

Het kan voorkomen dat je niet in aanmerking komt voor een saneringskrediet. In zo’n geval kan worden gekeken naar schuldbemiddeling. Het verschil met een saneringskrediet is dat de GKB geen lening verstrekt, maar dat je zelf in de drie jaar tijd geld overmaakt aan de schuldeisers. Dit bedrag wordt berekend naar inkomen en net als bij een saneringskrediet over hoeveel je maximaal in drie jaar tijd kan betalen. Wederom is het vervolgens aan de schuldeisers of ze wel of niet akkoord gaan met het voorstel. Wordt er niet akkoord gegaan, dan zal je andere wettelijke mogelijkheden moeten overwegen, waar de GKB uiteraard bij helpt.

Als er wel een akkoord wordt bereikt, spaar je maandelijks bij de GKB voor de aflossing van je schulden waarmee een zo groot mogelijk deel van de schulden wordt afbetaald. Elk jaar opnieuw wordt gekeken hoeveel je kunt aflossen en als drie jaar op een rij aan de afspraken zijn nagekomen, wordt de rest van je schuld kwijtgescholden.

 

Voorwaarden

Voor de precieze voorwaarden om in aanmerking te komen voor hulp van een gemeentelijke kredietbank is het verstandig contact op te nemen met de kredietbank in je gemeente.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!