Wat gebeurt er met mijn lening als ik overlijd?

Elke Willemsen - 14 januari 2014

Als je overlijdt voor het einde van de looptijd van je lening, dan wordt in principe de lening verhaald op jouw erfgenamen. Deze moeten echter wel je volle nalatenschap accepteren. Indien zij dit niet doen mogen ze ook geen persoonlijke spullen van je erven. Uiteraard is het geen fijne gedachte dat je nabestaanden de rekening krijgen, daarom is het verstandig al op voorhand de verschillende mogelijkheden door te nemen.

Kwijtschelding bij overlijden

Het kan zijn dat je een lening afsluit waarbij in het geval van overlijden de restschuld van je lening niet door je nabestaanden hoeft te worden voldaan. In dit geval spreekt men van kwijtschelding door de kredietverstrekker.

Hier betaal je uiteraard wel een bedrag voor, vaak in de vorm van een verborgen hogere rente. Je maandelijkse rentetarief is hierdoor dus hoger dan als je geen lening afsluit met de mogelijkheid tot kwijtschelding.  

Sinds de ingang van het provisieverbod op 1 januari 2013 zijn kredietverstrekkers verplicht transparantie te bieden over alle producten die zij aanbieden. Op deze manier zitten er dus geen verborgen bedragen in je lening en rente. Daarom zal een lening met kwijtschelding altijd in overleg met je worden afgesloten. De AFM geeft bovendien aan kwijtscheldingsfaciliteiten bij consumptief krediet niet in het belang van de consument te vinden en is hierover in gesprek met diverse kredietmaatschappijen.    

Regels rondom kwijtschelding verschillen per financiële dienstverlener en zijn dan ook niet wettelijk vastgelegd. Zo kan het zijn dat bij de ene verstrekker er tot een maximumbedrag wordt kwijtgescholden, bij de ander moet er een boete worden betaald en weer bij de ander zijn er leeftijdsgrenzen ingesteld. Informeer hier dus goed over.  

Overlijdensrisicoverzekering

Je kunt ook overwegen een kredietbeschermer af te sluiten, zoals bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering. Hier betaal je een maandelijkse premie voor of een eenmalige koopsom. Iedere verzekeraar heeft zo zijn eigen voorwaarden, dus laat je goed informeren. Bedenk ook dat je niet per se een kredietbeschermer hoeft af te sluiten bij de verstrekker van de lening, dit mag je ook ergens anders doen.                

Je Partner

Het kan ook voorkomen dat je samen met je partner een lening hebt afgesloten. Indien je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan is je partner nog steeds voor de helft aansprakelijk voor de schuld onafhankelijk of ze jouw erfenis wel of niet accepteert. Indien je partner overlijdt, en niet u als hoofdcontractant, dan wordt veelal de lening in zijn geheel overgezet op jouw naam.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!