Wat doet een kredietbemiddelaar precies?

Elke WIllemsen - 12 december 2013

Een grote som geld lenen is geen kinderspel: er komt veel papierwerk bij kijken en kennis hebben van het leningsstelsel en je eigen financiën is erg belangrijk. Via vergelijkingswebsites is het mogelijk leningen te vergelijken en direct af te sluiten. Maar omdat een lening afsluiten een serieuze zaak is, kan het verstandig zijn hulp in te roepen in de vorm van een kredietbemiddelaar. Een kredietbemiddelaar werkt samen met één of meer kredietverstrekkers en kan zien welke leenmogelijkheden je hebt met je leencapaciteit. Alleen al het berekenen van deze leencapaciteit is ontzettend belangrijk, omdat een slechte berekening er voor kan zorgen dat je later in de financiële problemen komt.

Type kredietbemiddelaars

Als je je oriënteert op welke kredietbemiddelaar het beste bij je past, is het goed om te weten dat er verschillende soorten kredietbemiddelaars zijn: onafhankelijke, gebonden en verbonden.

Onafhankelijk bemiddelaar

Een kredietbemiddelaar die onafhankelijk werkt kan je advies geven over leningen van alle kredietverstrekkers. De onafhankelijke bemiddelaar heeft dus geen samenwerkingsverbanden en berust zijn vergelijkingen op objectiviteit. Als er toch een selectie van aanbieders is gemaakt bij de vergelijking, dan moet altijd worden aangegeven welke aanbieders dit zijn. 

Gebonden bemiddelaar

De gebonden kredietbemiddelaar werkt samen met meerdere kredietverstrekkers en banken. Wie dit zijn moet altijd worden aangegeven. Het voordeel van de samenwerking is dat de bemiddelaar goed op de hoogte is van het aanbod van de kredietverstrekkers, er korte lijnen zijn en bij beide partijen veel werk uit handen wordt genomen waardoor er vaak een lagere rente kan worden aangeboden.

Verbonden bemiddelaar

Ten slotte is er de bemiddelaar die verbonden is. Dit zijn bemiddelaars, bijvoorbeeld in de vorm van een financieel adviseur, die over de producten van één kredietverstrekker adviseren. Vooral als je al zeker weet dat je met deze bank zaken wilt doen, kan het handig zijn een verbonden bemiddelaar om advies te vragen. 

Advies of Execution Only

Vervolgens heeft de klant bij een kredietbemiddelaar doorgaans de keuze zich wel of niet te laten adviseren. Als men ervoor kiest zelf met de aangeboden leenmogelijkheden aan de slag te gaan dan bewandelt de klant het Execution Only traject. De kredietbemiddelaar heeft dan slechts nog een uitvoerende taak. Let op! Dit traject is uitsluitend voor mensen die beschikken over voldoende kennis en leenervaring om op zelfstandige wijze een lening af te kunnen sluiten.  

Beschik je niet over relevante kennis en leenervaring dan is het verstandig je wel te laten adviseren, waardoor je samen met een adviseur een lening kiest die aansluit op jouw specifieke persoonlijke situatie en wensen. Verantwoord lenen dus!

Zo wordt gekeken naar welke leningvorm het beste bij je past, je maandlast, de looptijd van de lening en wordt er een risico inventarisatie opgesteld. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat voor jou, en eventueel nabestaanden, de financiële gevolgen zijn indien je werkloos of arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt een advies uitgebracht of het slim is een betalingsverzekering af te sluiten.

In de praktijk is het vaak zo dat als je het advies opvolgt er doorgaans een product wordt afgenomen dat beter aansluit bij jouw persoonlijke situatie en dat kan resulteren in een product waarvan de looptijd korter is en de totale kosten van de lening dus lager zullen uitpakken. Als je tevens kiest om een betalingsbeschermer af te sluiten (een verzekering), dan ben je goed gedekt tegen de financiële gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Zo komt de betaalbaarheid van jouw lening in die gevallen niet in gevaar.  

Vergoeding

Logischerwijs brengt een kredietbemiddelaar kosten in rekening voor haar dienstverlening. Zo ontvangt de bemiddelaar van de kredietverstrekker een maandelijkse, doorlopende provisie over het uitstaande bedrag van je lening. Het is bij wet verboden hiervoor een vergoeding bij de klant in rekening te brengen.

Dit betekent echter dat deze kosten nu bij de kredietverstrekker liggen, maar deze de kosten door verwerkt in de rente die jij als klant betaalt. Als je dus een betalingsachterstand hebt, stopt ook deze indirecte vergoeding voor de bemiddelaar.

Voor werkzaamheden die zijn gemaakt omtrent betalingsbeschermers (verzekeringen), brengt de bemiddelaar kosten direct bij jou in rekening. Doorgaans bestaan deze kosten enerzijds uit advieskosten die zijn gemaakt voor de kredietbeschermer, en worden anderzijds opgehoogd met bemiddelingskosten voor het afsluiten van een verzekering, mocht je daarvoor hebben gekozen.

Vraag dus altijd na welke kosten er in rekening worden gebracht en bedenk of deze kosten opwegen tegen de voordelen.

Weloverwogen keuze maken

Net als jouw keuze een lening te nemen, is het belangrijk goed te overwegen met welke kredietbemiddelaar je in zee gaat. Vergelijk bemiddelaars met elkaar en lees je goed in. Bovendien is het belangrijk dat je een kredietbemiddelaar kiest die vergunning heeft om te mogen bemiddelen. Dit kun je controleren door dit op te zoeken op de website van de AFM.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!