Wat betekent het om een BKR- codering of –registratie te hebben?

Elke Willemsen - 09 oktober 2013

Het Bureau Krediet Registratie in Tiel, daar heeft iedereen wel eens van gehoord. Toch bestaat er veel onduidelijkheid over wat het BKR nu doet en wat het precies betekent om een BKR-registratie of -codering te hebben.

Werkzaamheden BKR

Het BKR registreert via een elektronisch dossier de kredietcontacten van alle personen die in Nederland een krediet hebben afgesloten. Dus niet alleen bij personen waarbij betalingsproblemen zijn ontstaan. Zo worden alle leningen, creditcards, negatieve betaalrekeningen maar ook betalingsachterstanden en voorheen ook telefoonabonnementen opgeslagen in het dossier. Gebaseerd op deze gegevens wordt er vervolgens een berekening gemaakt. Hoeveel achterstallige bedragen staan er open? Hoeveel (potentieel) krediet heeft iemand openstaan bij de diverse kredietverschaffers.

Het bureau informeert op basis van deze cijfers de zakelijke partners zoals kredietverschaffers en banken of het verantwoord is jou een krediet te verstrekken, om zo financiële risico’s in te perken. Organisaties die zijn aangesloten bij het BKR zijn wettelijk verplicht een BKR-toetsing te doen voordat zij een krediet kunnen verstrekken. Gegevens over een lening worden tot 5 jaar na aflossing van de lening bewaard.

BKR Registratie: goed of slecht?

Veel mensen denken dat als je geregistreerd staat bij het BKR dit per definitie betekent dat er geen kredietmogelijkheden zijn. Dit is echter mede afhankelijk of u een BKR codering heeft of niet.

Positieve registratie

Als je geen betalingsachterstanden hebt op je huidige lening(en) en/of in het verleden bij reeds afgeloste leningen maandelijks netjes op tijd hebt afgelost, sta je positief geregistreerd bij het BKR. Wel moet je er rekening mee houden dat openstaande kredieten bekend bij het BKR, in mindering gebracht worden op je maximale leencapaciteit.

Voorbeeld:
Je wilt € 25.000,- euro lenen. Uit je BKR-registratie blijkt dat je momenteel € 5.000,- aan (potentieel) krediet open hebt staan (denk aan in het bezit zijn van een creditcard of een openstaande lening). Dit betekent dat je effectieve leenmogelijkheid dan € 20.000,- is.

BKR Codering: negatieve registratie

Bij een negatieve registratie heb je in de afgelopen 5 jaar betalingsachterstanden gehad of heb je momenteel bij één of meerdere kredieten een betalingsachterstand lopen. In dit geval kent het BKR jou een codering toe. Er zijn verschillende gradatie coderingen, welke duiden op de mate van achterstand.

  • Code 1: er is een aflossingsregeling/schuldregeling getroffen, nadat zich een Achterstand heeft voorgedaan.
  • Code 2: de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
  • Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Alleen wanneer afboeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum (praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
  • Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.

(bron: website van het BKR)

 

Lenen met een openstaande negatieve BKR-codering is niet mogelijk. Je zult in dat geval eerst de codering moeten herstellen door het openstaande bedrag te voldoen. Als je de betalingsachterstanden inhaalt en de kredieten inlost verdwijnt de codering, maar het BKR maakt er wel een aantekening van. Deze aantekening blijft nog vijf jaar na het voldoen van de achterstand(en) staan. Pas daarna kun je opnieuw een leningaanvraag indienen.

 

Lenen zonder BKR

Lenen zonder BKR is alleen mogelijk als je een klein bedrag leent (minder dan € 500,-) of als je een lening aangaat en deze binnen drie maanden volledig terug hebt betaald. Alle overige leningen worden geregistreerd. Het doel van dit registratiesysteem is om jou te beschermen tegen de risico's van te veel lenen.

Jouw gegevens opvragen bij het BKR

Weet je niet of je positief geregistreerd staat of een BKR codering heeft? Dan kun je dit bij het BKR opvragen via jouw bank. Meer informatie hierover vindt u op de website van het BKR.

Geldshop

Elke aanvraag voor een lening via Geldshop wordt door de kredietverstrekkers getoetst bij het BKR. Het BKR adviseert alleen, maar beslist uiteindelijk niet of jij een lening krijgt of niet. Dat is aan de kredietverstrekker bij wie je de lening aanvraagt.   

Let op! Via Geldshop worden er in alle gevallen geen kredieten verleend aan consumenten met een negatieve BKR registratie.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!