Rapport komt met verwijten rondom neergang SNS Reaal

Elke Willemsen - 09 januari 2014

De angst voor het verliezen van je spaargeld, de opluchting dat dit niet (volledig) gebeurde en vervolgens de boosheid over hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het rapport van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal wijst uit dat het SNS-debacle heel anders had kunnen lopen, als het Ministerie van Financiën en de DNB eerder in actie waren gekomen.

Kranten, blogs, tijdschriften en nieuwsuitzendingen besteedden afgelopen week al veel aandacht aan de uitkomsten van het rapport. ‘DNB en Financiën schoten tekort bij SNS’, schrijft Fondsnieuws, 'Ministerie en DNB reageerden te laat bij problemen SNS', rept nu.nl en de NOS sprak in een item dat ‘Instanties faalden bij nationalisatie SNS’.

De rijksoverheid verwoordt de conclusie wat voorzichtiger in haar persbericht en zegt dat er ‘geen volmondig ja’ kan worden beantwoord op de vraag of er destijds tijdig en effectief is gehandeld door het ministerie en De Nederlandsche Bank.

Belangrijkste conclusies

Het rapport zelf liegt er niet om. Een jaar lang deed de Evaluatiecommissie onderzoek naar beslissingen en handelingen omtrent de val van SNS Reaal. Conclusie? Het Ministerie van Financiën had tijdens haar staatssteun in 2008 hardere eisen moeten stellen aan het toen al gedoemde SNS Reaal, mede doordat toezichthouder DNB risico’s onderschatte en nooit toestemming had mogen geven voor de overname van Bouwfonds Property Finance. Dat er uiteindelijk moest worden genationaliseerd was onvermijdelijk, verliep vervolgens wel goed, maar kwam te laat. Het rapport telt in totaal 416 bladzijden, met reconstructies, evaluaties en interviews met ruim zestig personen.  

Ook worden er de nodige aanbevelingen gedaan. Zo stelt de commissie dat de minister van Financiën duidelijkere eisen moet stellen aan staatssteun en de overheidscommissaris bij staatgesteunde banken moet vervangen door een trustee die scherper toezicht houdt op de naleving. De DNB wordt aanbevolen een bestuursvorm te kiezen waarbij de president zowel eindverantwoordelijk als extern aanspreekpunt is voor het toezicht op financiële instellingen.

Wie is eindverantwoordelijk?  

Inmiddels sijpelen de eerste reacties van o.a. de DNB en oud-directeur Toezicht DNB Arnold Schilder binnen en worden de mogelijkheden bekeken voor juridische stappen richting SNS, maarook de DNB. Als er blijk is van wanbeleid bij de SNS en grove schuld of opzettelijke nalatigheid bij de oud DNB voorzitters, kunnen beleggers naar de rechter stappen en een claim indienen. Op deze manier hoopt men middels het rapport uit te vogelen wie aansprakelijk is.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zegt tegen RTL Z dat hij denkt dat een claim tegen het voormalige bestuur van SNS Reaal wegens wanbeleid ‘juridisch niet kan’. Ook is het rustig op politiek discussievlak tegenover het Ministerie van Financiën en voormalige ministers Bos en De Jager.

Tezamen met het eerdere nieuws dat de oude bonussen van SNS bestuurders uit 2006 en 2007 niet kunnen worden teruggevorderd en het feit dat het rapport niet rept over oud SNS voorzitter Sjoerd van Keulen, laat gerechtigheid voor gedupeerde consumenten en aandeelhouders, vooralsnog op zich wachten. Tot die tijd moeten de 416 bladzijden van het rapport voldoen.  


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!