Onderzoek: Nederlanders gaan beter om met uitgaven

Elke Willemsen - 17 oktober 2014

Nederlandse huishoudens zijn positiever over hun financiële situatie en gaan beter om met hun uitgaven dan vorig jaar. Dit blijkt uit de Monitor financieel gedrag van platform Wijzer in geldzaken.

Het platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van het Ministerie van Financiën en in het leven geroepen om verantwoord financieel gedrag bij consumenten te bevorderen. De Monitor is gehouden onder ruim 1.000 consumenten in de leeftijd van 18 tot 80 jaar. Uit de resultaten blijkt dat de helft van de Nederlanders (51%) positief is over zijn huidige financiële huishoudsituatie. Dit is hetzelfde aantal ten opzichte van 2013, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd.

Verwachtingen

De verwachtingen zijn echter wel veranderd. Zo verwachten minder Nederlanders, die hun situatie het afgelopen jaar zagen verbeteren, een verslechtering van hun huishoudfinanciën. Echter, daar staat een groep tegenover die hun financiën het afgelopen jaar zagen verslechteren. Zij zijn relatief gezien negatiever over de toekomst. Deze verwachte verslechteringen worden, vooral door ouderen, verweten aan de hogere zorgkosten, hogere belastingen of afname aan toeslagen.

Reden voor positieve verwachtingen zijn gelinkt aan de 90% die aangeeft goed op hun uitgaven te letten, en meer dan de helft zegt dit zelfs 'erg goed' te doen. Een ruime meerderheid (87%) geeft aan te sparen en het afgelopen jaar niet rood te hebben gestaan (58%). Dit is een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar.

Buffer

Ook is er een verschil tussen Nederlanders in loondienst en niet-werkenden. Werkenden blijken minder goed op hun financiën te letten: ze staan vaker rood en ontvangen vaker betalingsherinneringen. Echter beschikken ze vaak wel over een goede buffer om onvoorziene gebeurtenissen financieel op te vangen. Daarentegen houden niet-werkenden hun financiën goed in de gaten (56% altijd), maar hebben ze relatief weinig spaargeld voor onvoorziene uitgaven.

Ruim zes op de tien Nederlanders zegt buffer voor de korte termijn te hebben. Hierdoor zijn ze in vergelijking met 2013 iets beter voorbereid op financiële tegenslagen. Bij ¼ van de Nederlanders bedraagt het spaargeld meer dan 5.000 euro.

Roodstand

Volgens cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is er inderdaad een lichte daling te zien van roodstand op betaalrekeningen in 2013. Echter is het totale openstaande bedrag vanaf eind 2013 weer gestegen – van 9.951 miljoen in februari 2013 naar 12.596 miljoen in februari 2014.
Nederlanders zien verantwoord financieel gedrag vooral als een kwestie van de inkomsten en uitgaven in balans houden, constateert Wijzer in geldzaken. Sommigen noemen financieel plannen ook voor op de langere termijn, maar respondenten maakten nauwelijks expliciet melding van de noodzaak om zich voor te bereiden op onvoorziene omstandigheden als scheiding of baanverlies.

Maatschappelijke tweedeling

Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, zegt een duidelijke tweedeling te zien in de maatschappij. Hierbij is er een groep goed met geld, terwijl de rest het door de crisis en betalingsachterstanden moeilijk heeft. Zo zegt het NIBUD dat de vraag naar onafhankelijk advies de afgelopen jaren is gestegen.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!