Nederlander weet weinig van eigen pensioen

Elke Willemsen - 05 september 2014

Onderzoek wijst uit dat Nederlanders maar weinig weten van pensioenen. Het pensioen klinkt voor velen dan ook als 'iets voor later', terwijl het opbouwen van een goede oudedagsvoorziening al vroeg begint.

Welke drie soorten pensioenen bestaan er? Wat houdt een premieovereenkomst in? Geldt er in Nederland een algemene pensioenplicht? Het zijn belangrijke vragen, waar veel mensen het antwoord niet op weten. Om te zien hoe het nu echt gesteld staat met de Nederlandse kennis is er daarom in opdracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken onderzoek gedaan.

Dit onderzoek wijst uit dat slechts 28 procent van de Nederlanders vindt dat hij een goede kennis heeft van pensioenen. Terwijl een ruime meerderheid van 69% zich wel zorgen maakt over het Nederlandse pensioenstelsel.

Veranderende samenleving

Er zijn drie soorten oudedagsvoorzieningen. Het pensioen dat de overheid verzorgt (AOW), het pensioen dat je via de werkgever opbouwt en het pensioen dat je zelf regelt, zoals een lijfrente. De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Steeds meer mensen werken als zelfstandig ondernemer, we worden ouder, gaan daarom langer met pensioen en werken niet meer ons hele leven onder dezelfde werkgever.

Een meerderheid (73%) wil volgens het onderzoek dan ook meer keuzemogelijkheden als het gaat om het eigen pensioen. Vooral mensen met lage inkomens vrezen dat hun pensioeninkomen niet voldoende zal zijn om van te leven op de manier dat ze dat graag zouden willen. Moet het pensioenstelsel worden aangepast aan de veranderende samenleving?

Pensioendebat

Het kabinet heeft voor het komend jaar plannen voor veranderingen op pensioengebied. Zo is het parlement al akkoord gegaan met een verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw. En binnenkort wordt een wetsvoorstel behandeld om de spelregels voor pensioenfondsen te veranderen, wat moet zorgen voor een eerlijker verdeling van de risico's tussen jong en oud.

Om de pensioendiscussie in Nederland weer op te laaien is vorige week de 'Nationale Pensioendialoog' van start gegaan, met discussies in het hele land en de lancering van de website denationalepensioendialoog.nl.

Via de website weetwatjeweet.nl kun je via een quiz ondervinden hoeveel kennis je zelf hebt op het gebied van pensioenen. Vervolgens kan men via de website van de AFM alles lezen over de werking van je oudedagsvoorziening, de pensioenleeftijd, de toekomstige plannen rondom het pensioenstelsel en meer.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!