Kredietverlening aan bedrijfsleven stijgt flink

Elke Willemsen - 19 februari 2015

Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de economie van de eurozone de afgelopen maand licht is toegenomen. Goed nieuws voor de economie. Zo wijzen cijfers van de Europese Centrale Bank (ECB) uit dat de kredietverstrekking aan Europese bedrijven ook stijgt. Beide toenames wijzen uit dat ondernemers en consumenten met steeds meer vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Kredietstijging

De stijging van het krediet aan het niet-financiële bedrijfsleven is de eerste toename sinds februari 2013. Zo hebben bedrijven in december 2014 in totaal 11 miljard meer euro aan leningen opgehaald bij de bank dan een maand eerder. Hierdoor stond er eind december in totaal 4.285 miljard aan kredieten uit bij niet-financiële bedrijven. Deze toename is de sterkste stijging sinds september 2011.

De reden van deze toename is onder meer de versoepeling van de kredietvoorwaarden van banken. Dit is gebleken uit de
Bank Lending Survey van de ECB. Banken lijken zich de afgelopen tijd weer meer te concentreren op hun kerntaken, in plaats van het versterken van hun kapitaalpositie. Zodoende worden kredietaanvragen uit het bedrijfsleven zo steeds vaker gehonoreerd. Uit de cijfers blijkt dat bedrijven nu vooral geld voor een korte periode tot een jaar opnemen, een teken van meer behoefte aan werkkapitaal. Daarnaast lenen ze ook geld met looptijden van meer dan vijf jaar, wat doorgaans gebruikt wordt voor investeringsdoeleinden.

 

Consumentenkrediet en -vertrouwen

De kredietverlening bij consumenten kent ook een toename, al is deze wat minder snel als bij bedrijven. Dit komt omdat het al wat langere tijd beter gaat rondom het consumentenkrediet dan het bedrijfskrediet. Op maandbasis nam in december 2014 zo het uitstaande kredietbedrag toe met ongeveer 2 miljard. Het kredietgeld dat consumenten opnemen wordt vervolgens vooral gebruikt voor de aanschaf van een huis. Het zijn dus voornamelijk hypotheken die worden afgenomen. Het aantal consumptieve leningen neemt juist af. In totaal stond er eind december bij consumenten in de eurozone 5.194 miljard euro aan kredieten uit.

De krediettoename heeft verband met de toename van het consumentenvertrouwen in de economie. De cijfers van de Europese Commissie wezen zo uit dat consumenten en ondernemers in de detailhandel optimistischer werden, terwijl in de dienstensector en de bouw het vertrouwen daalde. Hierbij groeit het vertrouwen vooral in Spanje, Italië en Duitsland, maar neemt in Frankrijk en Nederland af. Zo werd
eerder deze maand al bekend uit cijfers van De Nederlansche Bank dat de kredietverlening in Nederland tegen de Europese trend in nog altijd terugloopt.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!