Krediet verstrekken boost voor economische groei

Elke Willemsen - 31 oktober 2013

Geld lenen staat sinds de financiële crisis vaak in negatief daglicht, terwijl er minder wordt gesproken over de belangen van consumentenkrediet. Want belangen... die zijn er ook, zegt onderzoek van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

Het verstrekken van consumptief krediet heeft een positief effect op consumptie en economische groei. Dit is de belangrijkste conclusie van het deze maand gepubliceerde rapport ‘Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland’, uitgevoerd door de Tilburg University in opdracht van de VFN.  

Door het verstrekken van verantwoorde leningen wordt de bestedingslimiet van mensen en bedrijven groter, waardoor er nieuwe investeringen worden gemaakt en geld terug in de economie wordt gepompt. Dit is een stimulans voor innovaties en bijv. in het geval van het versoepelen van de aanvraag van hypotheken kan de woningmarkt weer worden aangewakkerd.  

Taboe

Leningen verstrekken en economische groei gaan dus hand in hand, maar toch rust er nog een taboe op. ‘Geld lenen kost geld en je haalt je alleen maar schulden op de hals’, is een vaak uitgesproken gedachte. Voor onverantwoord lenen gaat dit op, maar als dit wel verantwoord gebeurd biedt het kansen. Daarom is het belangrijk dat mensen een goede financiële educatie krijgen. Een belang dat het onderzoek van Tilburg University benadrukt.

Onderzoeksleider Harald Benink van Tilburg University zegt hierover in een persbericht van de VFN: “De vergroting van financiële kennis en financiële geletterdheid bij kredietnemers is van groot belang. Tegelijkertijd is het niet realistisch om te veronderstellen dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking het gewenste niveau kan bereiken.”

In Nederland heeft momenteel meer dan de helft van de huishoudens een lening. Volgens de laatste cijfers van het NIBUD staat het aantal in 2012 op 52 procent, een toename van 15 procent sinds 2009. Volgens cijfers van het eindrapport ‘Huishouden in de rode cijfers 2012’ van het ministerie van Sociale Zaken, lopen hiervan één op de zes huishoudens (17,2%) een risico op schulden of heeft schulden.  

Hier komt het belang van financiële educatie weer naar boven. Informatievoorziening rond consumptief krediet wordt steeds dwingender voorgeschreven door wet- en regelgeving. Voordat consumenten een lening kunnen afsluiten, dienen zij te worden voorzien van zeer uitgebreide informatie. Voor veel consumenten is de informatie echter te complex.

Hierover zegt Bert Reitsma, secretaris van de VFN, in het persbericht: "De consument maakt geen betere keuze door dikkere stapels verplichte informatie. Het gaat er om dat de consument informatie krijgt die relevant is voor zijn beslissing en die goed te begrijpen is."

 

Ontschulden

Naast het positieve effect dat leningen op economische groei kunnen hebben, stelt het onderzoek ook dat in de huidige situatie er nog een negatief effect bestaat op consumptiegroei. Dit komt volgens Benink door ‘de directe relatie tussen kredietverlening en consumptie, wat in de huidige fase van ontschulden door consumenten leidt tot lagere bestedingen’.    

Ontschulden is de term die gebruikt wordt voor het ‘reduceren van schulden’. Vorig jaar melden 84.000 mensen zich bij de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren. Een stijging ten overstaande van 2011 van 11%. Het is dus een positieve ontwikkeling dat particulieren hun eigen huishoudboekje weer op orde willen brengen en creditcard achterstanden of andere schulden willen aflossen.

Daar staat weer tegenover dat economen er op wijzen dat grootschalig ontschulden risico’s en tegenslagen met zich meebrengt voor de economie van een land. Doordat particulieren en bedrijven minder geld uitgeven aan investeringen of consumptie, leidt dat al snel tot een daling van de vraag naar producten. Als in dit geval het aanbod alsnog stijgt of gelijk blijft, komen prijzen onder druk te staan en is er de kans op deflatie.

Licht herstel

In het licht van de financiële crisis rust er op het verstrekken van consumptief krediet momenteel voornamelijk nog een taboe. Terwijl de potentie van krediet verstrekking op economische groei steeds meer aandacht krijgt.  

In vergelijking met 2008 is het maandelijks verstrekte krediet gedaald van € 600 miljoen naar € 350 miljoen. Secretaris Bert Reitsma stelt op de website van VFN: “De markt voor nieuwe Consumptieve Kredieten is nog niet uit het dal geklommen; licht herstel van consumentenvertrouwen kan echter een eerste signaal zijn voor een aantrekkende markt. De VFN Financieringsbarometer geeft ook aan dat consumenten meer bereid zijn om aankopen te financieren.”


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Chat bezet