Hoeveel mag je belastingvrij schenken?

Elke WIllemsen - 03 juli 2014

Een eerste huis kopen, je studie betalen of een verbouwing aan het huis: het zijn allemaal grote investeringen waar een flink prijskaartje aan kan hangen. Voor een steuntje in de rug kan het voorkomen dat je ouders je wat geld toe willen stoppen, maar wat zijn hier de regels over?

Ouders mogen aan hun kinderen en pleegkinderen elk jaar tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan per jaar verschillen, dus houdt de website van de belastingdienst goed in de gaten voor de voorwaarden en de exacte hoogte van dit bedrag. Voor 2014 is vastgesteld dat er maximaal 5.229 euro belastingvrij kan worden geschonken, per kind. Dit maximale bedrag geldt voor beide ouders, dus ook als er een scheiding heeft plaatsgevonden en de schenkingen afzonderlijk gebeuren, mogen ze bij elkaar opgeteld niet meer zijn dan 5.229 euro.

Eenmalig een hoger bedrag schenken

Nu is dit een groot bedrag, maar het is ook mogelijk om één keer een verhoogde vrijstelling aan te vragen. Dit betekent dat er in totaal maximaal 25.096 euro belastingvrij mag worden geschonken. De regels hiervoor zijn hier anders dan bij een gewone belastingvrije schenking: het kind moet tussen de 18 en 40 jaar zijn, maar als uitzondering geldt dat het ook voor kinderen boven de 40 mag indien zij een partner hebben die wel jonger is dan 40 jaar.

Om voor deze verhoogde vrijstelling in aanmerking te komen, moet de ontvanger van de schenking zelf aangifte doen. 

 

Uitzondering: financiering huis of studie

Indien het bedrag dat wordt geschonken tegoed komt aan een studie of voor de aanschaf, verbouwing of andere kosten van een woning dan kan de eenmalige verhoogde vrijstelling nóg verder worden verhoogd. In 2014 kan dit maximaal tot 52.281 euro.

De voorwaarden voor de bekostiging van een dure studie zijn onder andere dat deze opleiding ten minste 20.000 euro per jaar kost, dat schriftelijk moet worden aangetoond dat de schenking ook daadwerkelijk gebruikt is voor de studie en dat de schenking is vastgelegd in een notariële akte.

Voor de kosten rondom een woning gelden meer voorwaarden. Zo mag voor de vrijstelling het geld gebruikt worden voor: verwerven van een eigen woning, het aflossen van een eigenwoningschuld, het verbeteren en onderhouden van de eigen woning, de afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht. Sinds 29 oktober 2012 mag het geld tevens gebruikt worden om de restschuld van een eigen verkochte woning af te lossen. Voor de verdere precieze voorwaarden, zie de website van de belastingdienst.

Met eigen woning wordt een woning bedoeld waar de ontvanger van de schenking zelf de eigenaar van is en deze woning ook als hoofdverblijf gebruikt.

Tijdelijk nóg hoger!

Als klap op de vuurpijl is vanaf 1 oktober 2013 de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning verruimd tot maar liefs 100.000 euro. Deze verruiming geldt tot 31 december 2014. Wederom zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!