Het wel en wee rondom pensioenfondsen

Elke Willemsen - 23 oktober 2013

Diverse media outlets berichtten de afgelopen maand met schreeuwende koppen dat de pensioenfondsen in zwaar weer zitten. De fondsen zouden lijden onder de dalende rente en moeten door de strengere pensioenregels nieuwe en hogere financiële buffers aanleggen als voorheen. Wat betekent dit alles voor de consument?

Eerder onderzoek wees al uit dat Nederlanders weinig weten van pensioenen. Slechts 28 procent van de Nederlanders vindt dat hij of zij een goede kennis heeft van pensioenen. Terwijl een ruime meerderheid van 69% zich wel zorgen maakt over het Nederlandse pensioenstelsel.

Pensioenfondsen zijn een onmisbaar aspect binnen het pensioenonderwerp. Een pensioenfonds is namelijk de organisatie die de pensioenen van klanten regelt en uitkeert, volgens de lopende pensioensregeling. Hiervoor betaalt men gedurende zijn werkzame leven een pensioenpremie.

Dekkingsgraad

Hoe het gesteld is met de pensioenfondsen is te meten via de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het pensioenvermogen en toekomstige pensioenuitkeringen. Dus hoe hoger de dekkingsgraad, hoe meer geld het fonds heeft om nu en in de toekomst de pensioenen ook daadwerkelijk uit te betalen.

Op grond van de Pensioenwet ligt de minimale dekkingsgraad op 105%. Dit betekent dat tegenover iedere euro die een pensioenfonds aan pensioen moet uit betalen minimaal € 1,05 in de kas moet zitten. Bij een dekkingsgraad van 100 procent heeft een pensioenfonds precies genoeg, boven de 100 procent beschikt het over buffers. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht. Als een pensioenfonds onder de minimale norm zakt, moet het een herstelplan indienen.

Sinds de crisis in 2008 zijn bij veel pensioenfondsen de dekkingsgraden gedaald tot onder 100 procent. Dit levert veel vragen op bij consumenten: wordt er gekort op mijn pensioen of wordt hij überhaupt nog wel uitbetaald? Daar komt bovenop dat de pensioenfondsen verwachten dat de rente de komende tijd blijft dalen.

Waarom gaat het mis?

Wanneer een pensioenfonds genoodzaakt is om een herstelplan in te dienen, worden er vaak extra premies gevraagd aan de werkgevers en werknemers. Ook zijn er fondsen met dermate grote problemen die kortingen op de pensioenen moeten doorvoeren. Dit betekent een verlaging van het pensioeninkomen van pensioengerechtigden.
Reden van de verlaagde dekkingsgraden is de voortdurend dalende rente. Dit zet de dekkingsgraad onder druk omdat de huidige contante waarde van de toegezegde pensioenen wordt berekend aan de hand van de huidige rente. Hoe lager de rente, hoe meer geld er in kas moet zijn.
Een andere reden is de toename van de levensverwachting: men wordt gemiddeld steeds ouder. Dit betekent dat pensioenfondsen hogere en meer verplichtingen hebben. Zo is het gemiddelde vermogen van de fondsen in de laatste 5 jaar zelfs met 30 procent gestegen, maar de verplichtingen gemiddeld met 86 procent.

Strengere regels

Om een halt toe te roepen en het tij te keren zijn en worden de pensioenregels aangescherpt. Zo moeten pensioenfondsen voortaan duidelijk maken hoe ze de toekomstige lasten verdelen over oud en jong, zodat de pensioenen straks evenwichtiger over de generaties verdeeld zijn. Ook moeten pensioenfondsen vanaf volgend jaar hogere financiële buffers aanhouden, om te voorkomen dat ze in de toekomst weer in de financiële problemen komen. Pensioenfondsen kunnen daardoor minder gemakkelijk hun uitkeringen indexeren (het verhogen van de pensioenuitkering).

Echter, pensioenfondsen die hun zaakjes wel op orde hebben, mogen sneller indexeren, en wel over een termijn van 5 jaar. Verder worden de regels om de pensioenpremies te verlagen versoepeld.

Pensioen3daagse


Om mensen overzicht en inzicht te geven in hun pensioensituatie vindt van 28 t/m 30 oktober 2014 de Pensioen3daagse plaats. Het doel van de Pensioen3daagse is om het pensioen en het weten 'of je het straks goed voor elkaar hebt' onder de aandacht te brengen. De focus ligt niet alleen op de hoogte van het pensioen, maar ook omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het pensioen. Wat moet je doen als je van baan verandert? Wat moet je regelen op het gebied van pensioen als je gaat trouwen of juist uit elkaar gaat? Voor meer informatie over de Pensioen3daagse, kijk op de website.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!