Een op de vijf jongeren heeft betalingsachterstand

Elke WIllemsen - 17 oktober 2014

Onderzoek van het NIBUD wijst uit dat bijna 20% van de 18- t/m 24-jarigen te maken heeft met onbetaalde boetes, openstaande rekeningen of achterstanden bij de Belastingdienst. Hierbij gaat het bij 20% van die jongeren om bedragen van 2.500 euro of meer.

Volgens het onderzoek kan bijna iedereen tussen 12 en 18 jaar goed rondkomen en spaart iedere maand zelfs wat geld op. Echter, wordt deze leeftijdscategorie verruimd, van 12 tot en met 24 jaar, dan zegt 11% frequent geld tekort te komen. Sommigen geven aan dan geld te lenen, waarbij het bij jongeren onder de 18 gaat om kleine bedragen van gemiddeld 3 euro. Indien je 18 jaar of ouder bent, ben je oud genoeg om een lening aan te mogen gaan. In de leeftijdscategorie van tussen de 18 en 24 jaar ligt dan ook een omslagpunt als het gaat om betalingsachterstanden.

 

Omslag

Zo zeggen 18 tot en met 24-jarigen minder goed rond te kunnen komen, of zelfs frequent rood te staan. Een kwart van de 18-plussers heeft te maken met een studieschuld, maar 19% zegt ook al betalingsachterstanden te hebben, bijvoorbeeld op openstaande zorgrekeningen, telefoonrekeningen, onbetaalde boetes en achterstanden bij de Belastingdienst. Hiervan gaat het bij 41% om een bedrag van minder dan 100 euro, maar bij 20% een bedrag van 2.500 euro of meer. Opvallend is dat deze betalingsachterstanden of geleend geld door de meeste jongeren zelf niet als schuld wordt gezien.

 

Veranderende spaardoelen

Positief is dat een overgrote meerderheid van de jongeren spaart: 81%van de 12- tot en met 14-jarigen, 89% van de 15- tot en met 17-jarigen en 93% van de 18- tot en met 24-jarigen. De jongeren met betalingsachterstanden sparen wel, maar minder vaak dan jongeren zonder betalingsachterstand (87% vs 94%).

Het bedrag dat per maand wordt opgespaard neemt toe naarmate men ouder wordt: van gemiddeld 23 euro bij 12- 14-jarigen tot 200 euro bij 18-plussers. Het geld dat wordt opgespaard is echter naarmate men ouder wordt het bedrag dat maandelijks overblijft, in plaats van een maandelijks vast bedrag. Dit heeft mede te maken met de afnemende invloed van ouders: van de jongeren tussen de 12 en 14 jaar wordt 40% door de ouders verplicht een deel van de inkomsten te sparen. Bij de 15 - 17-jarigen is dit 29% en bij de (thuiswonende) 18- tot en met 24-jarigen 18%.

 

Voorlichting

Wat zeggen de cijfers in het onderzoek over de huidige financiële kennis bij jongeren? Voor alle jongeren blijken de ouders de belangrijkste bron: 89% van alle jongeren leert van ouders over geldzaken en 47% van vrienden. Dit geldt niet alleen voor scholieren, maar ook voor jongeren van 18 jaar en ouder. Ook na hun 18e blijven ouders voor jongeren nog steeds hun belangrijkste gesprekspartner.

Er is dus een grote rol weggelegd voor ouders in de voorlichting over geldzaken en betalingsachterstanden. Zo zijn volgens het Nibud veel geldproblemen te voorkomen als jongeren tussen de 15 en 17 jaar goed worden voorgelicht. Denk hierbij aan uitleg over de financiële verantwoordelijkheden vanaf je 18de, het betalen van rekeningen of de meerwaarde van internetbankieren of een mobiel bankieren app, om meer grip op geld te krijgen en minder schulden. Zo is te zien dat de jongeren die hun rekeningen controleren, minder vaak betalingsachterstanden hebben.

 

Jongeren & Geld

In totaal beantwoordden1.511 personen in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar de vragenlijst van het onderzoek ‘Jongeren & Geld’ van het Nibud, uitgevoerd met medewerking van Rabobank Nederland. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Het instituut zegt geschrokken te zijn dat zo'n grote groep jongeren op zo'n jonge leeftijd zijn geldzaken niet op orde heeft en al schulden maakt en noemt de resultaten 'zorgwekkend'. Het NIBUD ziet het nu als uitdaging om jongeren bewuster te maken van wat lenen is en wat het maken van schulden voor gevolgen kan hebben.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!