Een blik op de toekomst: trends binnen de gezondheidszorg

Elke Willemsen - 27 november 2014

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van grote, ingrijpende wijzigingen. Veranderingen, die nodig zijn door bezuinigingen, een veranderende zorgvraag en een stijging van zorguitgaven. Dit alles gaat grote gevolgen hebben voor de structuur van de gezondheidszorg - maar ook voor alle zorgverzekeraars, zorgbehoevenden en medewerkers.

De gezondheidszorg is met een bijdrage van 15,4% van het Bruto Binnenlands Product een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Echter, mede door de naweeën financiële crisis, onze toenemende levensverwachting en zo groeiende zorguitgaven acht de regering het ook noodzakelijk te bezuinigen in de zorgsector.

Per 1 januari 2015 staat de eerste grote wijziging op de stoep: zorgtaken worden overgeheveld naar de gemeenten. Door de bezuinigingen betekent dit onder meer dat veel zorgtaken in handen komen van familie en vrienden. Zo worden de kosten voor huishoudelijke hulp niet meer vergoedt in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Zelfredzaamheid zal hierdoor een belangrijke pijler zijn voor de komende jaren.

Trend: vergrijzing

We worden steeds ouder in Nederland. Door betere voeding, medicijnen en een gezondere levensstijl zorgt ervoor dat de gemiddelde levensverwachting toeneemt met drie jaar tot 84 jaar. Sommigen zeggen zelfs dat de kinderen die nu geboren worden gemiddeld zelfs 100 jaar kunnen worden. Dit betekent dat de bevolking van Nederland geleidelijk aan het vergrijzen is. Dat houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt en de beroepsbevolking zo afneemt.

Doordat we ouder worden hebben meer mensen behoefte aan zorg, waardoor de zorguitgaven nu al jaarlijks stijgen. Dit is een trend die zich alleen maar verder gaat voortzetten. Zo stijgen de zorguitgaven naar 19-31% van het BBP in 2040, door meer en betere, maar ook duurdere zorg. Dit betekent dat de lasten voor een modaal gezin toenemen. De zorgkosten zullen daardoor in de toekomst moeten worden geprobeerd te worden beheerst. Hoe dat het beste kan, daar bestaat momenteel nog veel onduidelijkheden over en zal een steeds belangrijker agendapunt worden in de politiek.  

Zelfredzaamheid

In de nabije toekomst zal de zorg zich meer focussen op wat mensen nog zelf kunnen, wellicht samen met mensen vanuit hun eigen netwerk. Alleen daar waar echt nodig wordt er via de Gemeenten en zorgverzekeraars professionele zorg en ondersteuning geboden. Het liefst zo dichtbij mogelijk en met focus op het versterken van zelfstandigheid en participatie. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen dus. Dit betekent een verweving van professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.

Financiering zorg

Zodoende gaat er veel veranderen in de financiering van zorg. Nederland is van oudsher een verzorgingsstaat, maar door bovenstaande gevolgen zal dit een veel te dure aangelegenheid worden. In het boek 'Diagnose 2025' geven de schrijvers een beeld van alle trends en ontwikkelingen die zich nu voordoen in de gezondheidszorg en een beeld van de zorg in 2025. Zo worden er 17 trends geschetst, waaronder dat men vaker chronisch ziek zal zijn, de zorgmarkt globaliseert, door de digitalisering en technologie meer zorg op maat kan worden geboden, de verwachtingen van zorgkwaliteit zullen toenemen en dat er meer vraag naar zorg zal zijn – en zo meer kosten.

Zorgverzekeraars zullen terughoudender worden bij het vergoeden. Zo melden medische specialisten dat een prijsplafond onontkoombaar is. In de toekomst kan het daarom steeds vaker voorkomen dat mensen door de hoge zorgkosten een consumptieve lening moeten nemen om een operatieve ingreep te kunnen veroorloven. 


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!