Een blik op de toekomst: trends binnen de financiële sector

Elke Willemsen - 27 november 2014

Automatisering, robotisering en digitalisering: de samenleving zoals wij die nu kennen is drastisch aan het veranderen. Over twintig jaar kennen we andere arbeidsverhoudingen, zorgpakketten én kredietverleningen, gedreven door veranderende consumentenbehoeftes.

Trends binnen de financiële industrie zijn verweven met trends op o.a. werkgelegenheidsgebied. We zien het nu al overal om ons heen gebeuren: bedrijven worden kleiner, het aantal freelancers neemt gestaag toe en flexwerken is over een jaar of twee geen uitzondering op de regel meer. Door de automatisering en robotisering zullen in de nabije toekomst maar liefst 40 tot 50 procent van de banen verdwijnen. Onderzoek van Deloitte voorziet dat dit voor Nederland 2 tot 3 miljoen banen zijn.

Ten grondslag hiervan liggen de veranderende behoeftes van consumenten. Zo wijst onderzoek van de Amerikaanse flexibiliteitsexpert Kevin Wheeler uit dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt overal ter wereld aangeven dat ze meer verantwoordelijkheid willen, meer keuzevrijheid en dat ze hun eigen baas willen zijn. De constant evoluerende technologie zal deze behoeftes in de toekomst faciliteren en zorgen voor het ontstaan van nieuwe banen en nieuwe regels.

Dit betekent eerst een transitieperiode, waarbij het inkomen van de gemiddelde burger verandert en we een periode tegemoet gaan van hoge werkloosheid. Door de groeiende internationalisering gaan bovendien steeds meer grenzen open en kunnen mensen gemakkelijker in het buitenland werken. De nationale regelgeving van landen zal hierdoor tekortkomen en plaatsmaken voor uniforme, internationale regels. Wat welke invloeden heeft dit allemaal op de financiële sector?

Op zijn kop

Volgens de website van RTL Z gaan drie trends de financiële sector vooral op zijn kop zetten: elektronische betalingen, een groeiende middenklasse en de financiering van de vergrijzing.

Het zijn trends en ontwikkelingen die ook trendwatcher Adjiedj Bakas voorziet. Tijdens een lezing voor de aandeelhouders en directie van Geldshop, schijnt de spreker licht over de aankomende veranderingen. Al deze trends hebben namelijk grote invloed op het inkomen van mensen, maar ook op zorgverzekeringen, leningen en pensioenen. Dit vraagt dan ook om een groot aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven – en van de financiële industrie. Want, zijn er bijvoorbeeld in de toekomst nog wel banken?

Rapport: Toekomst van de bank

De Amerikaanse softwareonderneming Intuit heeft onlangs een rapport geschreven, genaamd ‘Intuit 2020 Report: The Future of Financial Services’. Hierin beschrijft het bedrijf de toekomst van het bankwezen en hoe deze er in 2020 uit zal zien, en onderscheidt vier trends die sinds de jaarwisseling al in gang zijn gezet: een verschuiving van segmenten en markten, een nieuw speelveld voor financiële dienstverlening, een vernieuwde klantverbinding en de realisatie van gepersonaliseerde één op één klantrelaties.

Het zijn allen trends die volgens Bakas nu al om aanpassingen vragen bij kredietverstrekkers. Bijvoorbeeld de groei van freelancers, die nu nog aan vele strenge regels moeten voldoen en vaak geen aanspraak kunnen maken op een lening. Voor hen zullen in de toekomst andere regelingen worden getroffen. Ook zullen de vaste lasten voor veel burgers in de toekomst verder toenemen: elk jaar nemen de premies van zorgverzekeringen toe, worden huurhuizen duurder en zorgt de vergrijzing voor een toename aan belastingen. Dit betekent dat het belastbaar inkomen van de consument minder wordt.

Kansen

Al deze ontwikkelingen brengen ook kansen met zich mee. Doordat inkomenspatronen afnemen, ontstaan creatieve oplossingen: consumenten gaan meer delen en minder consumeren, waardoor goederen goedkoper worden. De verdere digitalisering zorgt er nu al voor dat online dienstverlening een belangrijke pijler is.  

Door de veranderende situatie van de consumenten te begrijpen, kunnen kredietverstrekkers de consumenten beter bijstaan. Zo kan bijvoorbeeld door de technologische groei het financiële gedrag van consumenten steeds beter worden geanalyseerd. En zodoende kunnen producten en dienstverleningen worden aangepast om de consument zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en een zo verantwoord mogelijk product aan te bieden waar iedereen baat bij heeft. Dit kan betekenen dat we in de toekomst afstreven op financiële instellingen die vanuit klantperspectief gepersonaliseerde producten en diensten aanbieden. Zo wordt de klant weer koning, en kan het consumentenvertrouwen weer herstellen.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!