De nieuwe hypotheeknormen van 2015

Elke WIllemsen - 16 januari 2015

Deze week is groot in het nieuws dat de huizenmarkt weer flink aan het bijtrekken is. Zo zijn er in 2014 in totaal 33 procent meer woningen verkocht dan in 2013. Een tendens dat zich lijkt door te trekken in 2015. Maar, hoe zit het met de nieuwe hypotheeknormen in 2015? Hoeveel effect hebben de normen op de huizenmarkt?

Jaarlijks moet er opnieuw berekend worden welke ruimte er in een budget is om zowel de hypotheekrente als aflossing van de hypotheek te kunnen betalen bij het kopen van een huis. Deze berekeningen bepalen namelijk wat de maximaal betaalbare hypotheek voor consumenten is, en hoe hoog het hypotheekbedrag dus maximaal mag zijn. Deze berekeningen worden gemaakt door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, waarvan de nieuwe hypotheeknormen van 2015 inmiddels zijn gepresenteerd. Banken en verzekeraars zijn verplicht deze normen als leidraad te nemen bij hun hypotheekverstrekking.

 

Nieuwe normen

De normen worden jaarlijks aangepast om te zorgen dat mensen hun huidige hypotheek nu, maar ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Daarom zijn er regels over hoeveel iemand maximaal mag lenen voor zijn hypotheek en dit bedrag hangt onder meer af van inkomen, rente, huiswaarde en de samenstelling van het huishouden.

De hypotheeknormen voor 2015 zijn zodoende net als in voorgaande jaren aangescherpt, wat betekent dat huizenkopers met hetzelfde inkomen steeds minder kunnen lenen. Dit komt omdat het Nibud
meer rekening heeft gehouden met mogelijke persoonlijk onvermijdbare uitgaven, zoals hogere zorgkosten of de komst van kinderen. Ook houdt het Nibud bij het bepalen van de hypotheeknormen rekening met de koopkracht van huishoudens en met de hypotheekrente.

Zodoende kunnenhuishoudensmet een inkomen tot 28.000 euro in 2015 3 tot 6,5 procent minder lenen. Huishoudensmet een inkomen dat daarboven ligt kunnen ongeveer 0,5 tot 3 procent minder lenen. Dit betekent volgens een berekening van de Volkskrant dat: een alleenverdienershuishouden met een bruto jaarinkomen van 30 duizend euro in 2014 een maximale hypotheek kon krijgen van 146.482 euro. Sinds 1 januari is dat bij dezelfde hypotheekrente ruim 11 duizend euro minder. De maximale leencapaciteit van alleenverdieners met een bruto jaarinkomen van 70 duizend euro gaat met 33.500 euro omlaag.

 

Kritiek

Uit verschillende hoeken zijn kritische reacties over de nieuwe normen gekomen, mede omdat ze belemmerend zouden zijn voor de woonmarkt. Zo is een meerderheid van de Twee Kamer tegen de strengere hypotheeknormen en wil dat minister Blok van Wonen de invoering ervan opschort. Echter in reactie zegt Blok niets voor uitstel of versoepeling te voelen en zijn de normen dus gewoon ingevoerd begin dit jaar. Volgens de minister voorkomen de strengere hypotheeknormen namelijk dat huiseigenaren in de financiële problemen komen door te hoge lasten.

Ook Gerjoke Wilmink, directeur van het Nibud reageert middels een weblog op de kritiek en schrijft: 'De voorbeelden die door de critici genoemd worden zijn die van de 'starters' die 'nog moeilijker' aan een koopwoning kunnen komen door deze nieuwe normen. Inderdaad hebben wij voor de lagere inkomens tot € 28.000 bruto (overigens de groep die – niet voor niets – recht heeft op huurtoeslag!) een extra buffer ingebouwd. Bij deze lagere inkomens is er inmiddels heel weinig bezuinigingsruimte, zeker als ze te maken hebben met persoonlijk onvermijdbare kosten voor kinderen of extra zorg. Daar valt dus niet meer te kiezen aan welke andere uitgaveposten men minder wil uitgeven om meer te kunnen betalen aan wonen.'

 

Maximale hypotheek

De discussie richt zich dus op de berekeningen van het Nibud over wat iemand maximaal zou kunnen lenen. Of dit echter verstandig is om te doen, is de belangrijkste vraag. De meeste mensen doen dit dan ook niet, want het nemen van een maximale hypotheek betekent dat er minder inkomsten overblijven en er waarschijnlijk op andere uitgaven zal moeten worden bezuinigd. Het Nibud adviseert consumenten dan ook eerder te kijken naar wat zij maandelijks maximaal uit zouden willen geven, en daar vervolgens voor uit te rekenen hoe veel het huis dan maximaal mag kosten.
Zo blijft er voldoende budgetruimte over voor andere noodzakelijke en gewenste uitgaven.

 

Achterhoofd

Ook goed om in het achterhoofd te houden bij het kopen van een huis, is dat er in 2015 nog meer staat te veranderen. Zo veranderden de regels voor schenkingen voor een woning, moet er meer eigen geld worden ingelegd bij het kopen van een huis en wordt

 


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!