De dertiende maand: wat houdt het in en hoe te besteden?

Elke Willemsen - 12 december 2014

December is voor veel mensen een dure maand, onder meer door de feestdagen en naweeën van de vakantie periode. Als extraatje of als een soort bonus bieden sommige werkgevers daarom een dertiende maand: een bedrag ter grootte van 1 maandsalaris, bovenop je loon.

In tegenstelling tot het vakantiegeld is een dertiende maand niet wettelijk geregeld, wat betekent dat niet iedereen hier automatisch recht op heeft. Werkgevers zijn dus nergens tot verplicht en mogen de uitkering zelf invullen. De reden dat de een wel een dertiende maand ontvangt en de ander niet ligt ten grondslag aan de cao en of dit is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Om erachter te komen wat precies jouw rechten zijn en op welk nettobedrag je kunt rekenen, kun je dit het beste aan je werkgever voorleggen of je cao of arbeidscontract erop naslaan.

Over het algemeen zijn het medewerkers in een hoge functie, met een grotere verantwoordelijkheid, die een 13e maand ontvangen. Op deze manier wil de werkgever ze extra belonen voor hun werkzaamheden.

Indien je pas tijdens het jaar in dienst bent getreden bij de werkgever, of voortijdig wordt ontslagen of ontslag neemt, gelden er aparte regels. Bij ontslag krijgen werknemers vaak alsnog een deel van de dertiende maand, maar dit is niet verplicht. Bij nieuwe werkgevers geldt vaak hetzelfde: afhankelijk van het aantal maanden in dienst wordt een deel van de uitkering wel uitgekeerd, maar ook dit ligt aan de afspraken in het arbeidscontract of cao.

Besteden

Net als de vakantietoeslag is de dertiende maand voor veel mensen een manier om de dure decembermaand door te komen of om op vakantie te gaan. Volgens cijfers van ING zet de helft van de Nederlandse werknemers echter zijn 13e maand op een spaarrekening. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is het hebben van een buffer voor veel huishoudens namelijk belangrijker geworden. Door het geld op een spaarrekening te zetten met een gunstige rente, wordt het bedrag automatisch meer. Toch is nog 20% van plan het geld direct uit te geven, bijvoorbeeld aan een verbouwing, dure aankoop of een weekendje weg.

Naast sparen kiezen mensen er ook voor om met het bedrag (extra) af te lossen. Zodoende gebruiken bijna een derde (28,9%) van de Nederlanders de uitkering om er zijn achterstanden op rekeningen en kredieten mee af te lossen. Dit kan in veel situaties verstandiger zijn dan sparen, omdat de rentepercentages voor leningen vaak een stuk hoger zijn dan de rente van een
spaarrekening. Tenslotte zijn er ook mensen die het geld beleggen of extra sparen voor hun pensioen.

Extra belast

Twee keer loon ontvangen is natuurlijk een fijne ruggensteun, maar extra loon betekent ook een extra loonbelasting. Voor de dertiende maand bestaat er dan ook een bijzonder belastingtarief, waardoor je netto minder overhoudt dan bij een normaal maandsalaris. Net als alle andere extra beloningen, zoals vakantiegeld en overwerk, komt een 13e maand bovenop je jaarinkomen waardoor je in een hogere belastingschaal terechtkomt. Voor een precieze berekening van de inhoudingen, en daadwerkelijke uitkering kun je het beste contact opnemen met je werkgever, omdat dit bij iedere organisatie weer anders kan zijn geregeld.

Varianten

In plaats van een dertiende maand zijn er ook werkgevers die een eindejaarsuitkering of bonus uitkeren. Dit houdt vaak een percentage van je jaarloon in. Hoe hoog dit percentage is, mag vrij door de werkgever worden ingevuld. Daarnaast zijn er ook bedrijven die werken met winstedeling of een prestatiebonus. Beide bedragen worden beïnvloed door de prestaties van de persoon of van het bedrijf in het voorgaande kalenderjaar.


ma t/m vrij 9 - 21 & za 10 - 17

Geld lenen? Geldshop maakt het waar!